Deel dit artikel
-

‘Kijker moet invloed krijgen op digitaal tv-pakket’

Kijkers moeten invloed krijgen op de samenstelling van het digitale tv-pakket. Dat vindt Kabelraden.nl, dat vandaag in Hilversum bijeen is voor zijn jaarlijkse conferentie. Er moet een verplicht behoefteonderzoek komen onder kijkers als basis voor de invulling van het pakket. Aanvullend daarop werkt een klantenraad (één per exploitant), die twee veranderingen in het pakket kan adviseren.

Op 4 juni staat de wijziging van de Mediawet op de agenda van de Tweede Kamer. Dat wetsvoorstel kent nu alleen in een verplichting voor alle aanbieders van digitale tv-pakketten om tenminste dertig zenders door te geven, zonder inhoudelijk eisen. ‘Met deze zeer beperkte invulling laat het kabinet kijkers in de steek en wordt de deur geopend naar inkrimping, vervlakking en verschraling van het tv-aanbod.’

Toelating van nieuwe (Nederlandse) zenders in het pakket wordt met de voorstellen schier onmogelijk, vinden de kabelraden. Ook is er geen mogelijkheid voorzien voor gezamenlijke actie van klanten of om zenders met minder commercieel belang toe te voegen. Uit onderzoek van Intomart blijkt dat klanten invloed willen op de samenstelling van het tv-pakket, vooruitlopend op de mogelijkheid om per zender te kunnen kiezen. De Staatssecretaris laat deze klanten ernstig in de steek, zo luidt het verwijt.

Het voorstel gaat er vanuit dat klanten overstappen naar een andere exploitant als het pakket niet bevalt (stemmen met de voeten). Verandering van apparatuur, extra kosten voor nieuwe aansluitingen, de algemene rompslomp en het feit dat klanten vastzitten in ‘3 in 1’ pakketten belemmeren dit.

Het pakket van dertig tv-zenders is snel gevuld met de grote commerciële zenders en de verplichte (must carry-)zenders zoals meerdere regionale omroepen. Dat laat geen ruimte voor nieuwe (Nederlandse) zenders of afwijkende voorkeuren.

Deel dit bericht

1 Reacties

Ronald van der Aart

Enige context bij dit artikel helpt de actie van de programmaraden te begrijpen:

#1 Programmaraden hebben tot dusver het recht om te adviseren over de 15 zenders van het analoge basispakket. Zo wilde de overheid de pluriformiteit van het tv-aanbod in NL waarborgen.

#2 Met de ontwikkeling van digitale televisie met vele tientallen, zo niet honderden tv-zenders in allerlei keuzepakketten is dit pluriforme tv-aanbod per definitie een feit en neemt het belang van een programmaraad snel af.

#3 Nu het grootste deel van de Nederlandse huishoudens beschikt over digitale televisie komt een analoge switch-off snel dichterbij. Op de bandbreedte voor dertig tv-kanalen kunnen een veelvoud aan additionele digitale kanalen worden doorgegeven.

#4 Als de analoge switch-off een feit is, hebben programmaraden (en daarmee koepel Kabelraden.nl) geen wettelijke functie meer en vervalt hun rol in het medialandschap.

#5 Het wettelijke stramien met programmaraden geldt alleen voor aanbieders van analoge tv, in casu (en van oudsher) kabelbedrijven, terwijl een ‘level playing field’ voor alle tv-aanbieders (kabel, adsl, DVB-T, satelliet, glasvezel) meer voor de hand zou liggen.

Aanbieders van digitale televisie doen er goed aan om hun product verder te ontwikkelen en af te stemmen op de behoefte van hun klanten. Inspraak van klanten kan daarbij helpen.

Of dat via het wat omslachtige en achterhaalde systeem van programmaraden zou moeten, is nog maar de vraag. TV-aanbieders doen immers voortdurend kwalitatief en kwantitatief onderzoek naar de wensen van hun klanten. En deze klanten zijn in het tijdperk van internet en sociale media uitstekend in staat om zelf rechtstreeks hun stem te laten horen.

Wat dat betreft is de wereld verandert sinds de wetgever in 1996 ‘de programmaraad’ verplicht stelde. Dat besef is er in Den Haag. Niet voor niets maakte Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Marja van Bijsterveldt in juni 2011 bekend dat uiterlijk 2014 de programmaraden zullen worden vervangen door een andere vorm van consumenteninvloed. De conferentie van Kabelraden.nl vandaag en het onderzoek van Intomart moet dan ook in dat licht worden gezien: een laatste poging om de Tweede Kamer op andere gedachten te brengen en het eigen voortbestaan te redden.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond