Deel dit artikel
-

Meer diepgang nodig bij samenwerking startups en grote bedrijven

Grote Nederlandse ondernemingen en startups zien het belang van samenwerking om tot de noodzakelijke innovatie te komen, maar slagen er niet in deze samenwerking voldoende diepgang te geven. Dit blijkt uit jaarlijks onderzoek van KPMG naar de mate waarin startende ondernemingen en gevestigde bedrijven erin slagen met elkaar samen te werken om hun innovatieve slagkracht en hun concurrentiepositie te verbeteren.

Veelal beperkt de samenwerking zich tot het delen van distributiekanalen en afzetmarkten en wordt onvoldoende gebruikgemaakt van de gezamenlijke kennis en kunde. Zo ziet minder dan 40 procent coaching als een belangrijk voordeel van de samenwerking en delen de bedrijven relatief weinig waarde toe aan het delen van technologische kennis en kennis van de markt.

Uit het onderzoek van KPMG blijkt dat 65 procent van de onderzochte bedrijven één of meer vormen van samenwerking met een startup of grotere onderneming heeft. Ruim 90 procent geeft aan dat het noodzakelijk is dat grote bedrijven samenwerken met startups om te kunnen innoveren. En bijna 70 procent vindt dat startups gevestigde bedrijven nodig hebben om zich te kunnen ontwikkelen en succesvol te kunnen zijn. Bijna 70 procent van alle onderzochte bedrijven blijkt voortdurend actief op zoek naar een partner.

De oppervlakkige samenwerking tussen startups en gevestigde bedrijven komt ook tot uitdrukking in de wijze waarop de bedrijven op dit moment samenwerken. De meeste ondernemingen maken gebruik van traditionele, weinig diepgaande vormen van samenwerken, zoals een klant-leverancier relatie of een licentieovereenkomst. Joint ventures, participaties en franchiseformules worden in veel mindere mate gebruikt.

Dat de samenwerking nog niet in het hart van de strategie plaatsvindt, blijkt ook uit het feit dat de onderzochte ondernemingen vooral focus willen blijven houden op de eigen missie en dat zij hechten aan onafhankelijkheid in de samenwerking. Signalen dat de bedrijven wel willen samenwerken, maar niet tot elkaar veroordeeld willen zijn. Eén op de vier grote bedrijven geeft dan ook aan geen enkele pijn te zullen ervaren als de samenwerking onverhoopt vandaag zou mislukken. Startups zouden hier aanzienlijk meer last van hebben.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond