Deel dit artikel
-

Veel animo voor open online onderwijs

Een groot aantal hogescholen en universiteiten heeft een subsidieaanvraag ingediend voor open en online onderwijs. In de eerste ronde van de vierjarige stimuleringsregeling zijn 45 projecten voorgedragen voor een totaalbedrag van 3,2 miljoen euro. Er is 8 ton beschikbaar.

Met de stimuleringsregeling wil minister Bussemaker de hogescholen en universiteiten aanmoedigen om te experimenteren met open en online onderwijs zoals MOOCs (Massive open online courses), SPOCs (Small private online courses) en vormen van blended learning. Studenten worden erdoor uitgedaagd en kunnen een deel van hun studietijd flexibeler organiseren. Docenten bereiken een groter publiek dan alleen de studenten in hun (hoor)college en beschikken over meer werkvormen.

De subsidie bedraagt maximaal 100.000 euro per project en moet door de instellingen worden gematched met ten minste 50 procent eigen middelen. In totaal hebben 31 verschillende hogeronderwijsinstellingen een beroep gedaan op de regeling, als penvoerder of als samenwerkingspartner. Twee derde van de aanvragen is afkomstig uit het wetenschappelijk onderwijs, een derde uit het hbo.

De beoordelingscommissie onder verantwoordelijkheid van de Wetenschappelijk Technische Raad van SURF maakt in eerste instantie een voorselectie van de twintig best beoordeelde subsidieaanvragen. Begin maart krijgen de indieners van deze aanvragen de gelegenheid hun voorstel persoonlijk toe te lichten. Uiterlijk op 1 mei neemt minister Bussemaker een besluit over de subsidiëring op basis van de voordracht van de beoordelingscommissie.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond