Deel dit artikel
-

Verzekeraar Allianz start accelerator

Verzekeraar Allianz, een instantie van wereldformaat, opent een digitale accelerator om nieuwe bedrijfsmodellen te vinden en integreren.

Naar nu blijkt is Allianz al eind vorige maand van start gegaan met Digital Accelerator. Dat is de opvolger van een eerder innovatie programma dat onder de naam DigitalLabs naar kleine ondernemers zocht met grote digitale ideeën. Allianz’ doel is om de vernieuwers van morgen comfortabel in te kapselen, te begeleiden en er en passant van te leren.

De Accelerator is een afdeling die vooral kennis en kunde ter beschikking stelt. Of er ook financieringsactiviteiten worden ontplooid, is niet bekend, al ligt het wel voor de hand dat Allianz op enige manier invloed in de aangestelde bedrijfjes verwerft.

Op de site licht het begeleidende team toe: “We geloven niet dat de grote bedrijven het in de toekomst winnen van de kleine, maar dat de snelle het winnen van de langzame. Daarom nemen we een karretrekkersrol in alles wat we doen bij de ontwikkeling van bestaande en nieuwe diensten.”

De focus van DigitalLabs was Big Data, Mobile, Social Media en Sponsorships. Het ligt voor de hand dat die kennisvelden binnen de accelerator worden doorontwikkeld.

Binnenkort organiseert de verzekeraar met Google een hackathon, een bijeenkomst waar technici ideeën spuien en de kiem leggen voor de bouw daarvan. Daar zullen digitale concepten worden bedacht rondom de thema’s mobiliteit, ouderenzorg en gezinsveiligheid.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond