Deel dit artikel
-

Verzekeraars pleiten voor zwarte doos in voertuigen

Verzekeraars willen dat voertuigen worden uitgerust met een zogenoemde Event Data Recorder (EDR), zodat bij een ongeluk de ongevalsomstandigheden beschikbaar komen. De verzekeraar kan dan beter een oordeel vormen over de aansprakelijkheid. Dat leidt tot snellere afwikkeling van letselschade.

Het is één van aanbevelingen die het Verbond van Verzekeraars doet in het position paper Voertuigdata: de klant aan het stuur.

Voertuigen verzamelen steeds meer data over het verkeer, het rijgedrag van de bestuurder en de prestaties van de auto zelf. Fabrikanten willen zelf alle data uit het voertuig beheren en tegen betaling beschikbaar stellen aan derden. Onder meer toeleveranciers, herstelbedrijven en verzekeraars hebben die gegevens ook nodig om goede producten te ontwikkelen – zeker nu die data real time beschikbaar komen. Verzekeraars hebben informatie nodig om bijvoorbeeld verzekeringen op basis van rijgedrag mogelijk te maken, hulpverlening en herstel te regelen en ongevallen te voorkomen.

Het Verbond vindt dat consumenten zelf de regie moeten hebben op hun data – en dus ook zelf kunnen bepalen welke instanties over deze data kunnen beschikken. Een voertuigfabrikant kan zich de voertuigdata niet toe-eigenen enkel en alleen omdat een consument zijn voertuig heeft gekocht. Verzekeraars pleiten daarom voor een niet-commerciële instantie die de data beheert, zodat veel partijen met behulp van die data aantrekkelijke producten kunnen aanbieden aan consumenten, die vrij moeten kunnen kiezen bij wie ze die producten afnemen.

De politie is nu na een ongeval nog vaak aangewezen op tijdrovende analyses en getuigenverklaringen. Een verplichte Event Data Recorder (EDR) kan veel duidelijk maken over het moment vlak voor en tijdens het ongeval, zegt het Verbond. Deze ‘zwarte doos’ zou ook de afwikkeling van schade fors kunnen versnellen, omdat de aansprakelijkheid sneller en beter kan worden vastgesteld. Het Verbond vindt dat Nederland een EDR, in navolging van de Verenigde Staten, ook in auto’s verplicht moet stellen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond