Deel dit artikel
-

Zaak leenrecht e-books gaat naar Europese Hof van Justitie

De rechtbank Den Haag gaat de vraag of e-books onder het leenrecht vallen voorleggen aan het Europese Hof van Justitie. De Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) had hierover een rechtszaak aangespannen tegen de stichting Leenrecht. De Nederlandse Uitgeversbond, de stichting Lira en de stichting Pictoright zijn tussengekomen in die procedure.

In juni is de VOB bij de Haagse rechtbank een proefprocedure gestart tegen Stichting Leenrecht om duidelijkheid te krijgen over de toepasselijkheid van het leenrecht op online uitlenen van e-books.

De procedure draait om de vraag of e-boeken onder het leenrecht vallen of niet. Aanleiding voor deze procedure is een arrest van het Europese Hof van Justitie waarin het Europese Hof verder verhandelen van aangeschafte software als legaal beoordeelde, het zogenaamde UsedSoft-arrest.

In een onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van OCW is geconcludeerd dat de leenrechtregeling alleen betrekking heeft op stoffelijke (fysieke) exemplaren van werken. En dat bovendien de bestaande Europese richtlijnen geen ruimte laten voor invoering op nationaal niveau van een wettelijke regeling voor e-lending. Dit zorgt volgens de bibliotheken voor een onduidelijk aanbod aan de bibliotheekgebruiker. Ook kunnen sommige e-boeken daardoor niet in de collectie worden opgenomen omdat de rechthebbenden dit niet willen.

De rechtbank Den Haag meent dat de principiële vraag beter in Europees verband kan worden beoordeeld.

Deel dit bericht

2 Reacties

Sjoerd van dijk

Hoe zit het met het uitlenen of verkopen van een e-reader? En wat als de ebooks die er op staan niet via de meest legale manier verkregen zijn?

Tomas Weermeijer

Zou niet willen zeggen dat Usedsoft de aanleiding is voor deze zaak. Het draait hier met name om de uitleg van de auteursrechtbeperking ‘leenrecht’ en meer in het bijzonder of de definitie ‘uitlenen’ alleen op fysieke of ook op digitale exemplaren ziet. Deze definitie komt uit een hele andere richtlijn dan waar Usedsoft betrekking op heeft. Usedsoft wordt wel genoemd, maar alleen in het kader van de vraag of uitputting van auteursrechten nog relevant is in het kader van de toepassing van het leenrecht ihkv digitale bestanden.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond