-

Hoe duurzaam is groene hosting?

Aan de almaar toenemende vraag naar permanent online zijn, zit een milieu-onvriendelijke kant. De servers en infrastructuur van hostingpartijen verbruiken 24×7 energie. Bovendien leidt de toenemende vraag tot meer energieverbruik en dus meer CO2-uitstoot. Wat betekent dan het ‘groen’ in groene hosting? Waarom ik nogal kritisch ben tegenover groene hosting:

Hostingbedrijven willen eerlijk zijn en duidelijkheid bieden. Het begrip ‘groene hosting’ schept veel verwachtingen die niet worden waargemaakt. We oefenen invloed uit op onze leefomgeving en tegelijkertijd slaan goedbedoelde initiatieven voor een groenere wereld de plank mis. Ik durf niet te beweren dat groene hosting echt groen is.

Wat zijn in de hostingwereld typische ‘groene’ initiatieven?
Veel hostingpartijen positioneren vier activiteiten als ‘groen’:

  • inkopen van groene stroom
  • rijden met energiezuinige auto’s
  • virtualisatie (virtuele servers in fysieke machines)
  • aanplanten van bomen.

Het inkopen van groene stroom is echter allesbehalve groen. De energieleverancier levert een mix van grijze en groene stroom. Grijze stroom, uit bijvoorbeeld op kolen gestookte energiecentrales, wordt vermengd met groene stroom van windmolens en zonnepanelen. Internationaal én in Nederland zie je dat er door energiemaatschappijen in groencertificaten wordt gehandeld, waardoor ‘grijze’ opwekking onterecht een groen predicaat krijgt. Hierover zijn onlangs kamervragen gesteld. Er bestaat geen apart groene-stroom-netwerk, in Nederland wordt meer grijze dan groene stroom geleverd. Bovendien valt het rendement van windmolens flink tegen en leveren zonnepanelen niet voldoende op om de energiebehoefte substantieel te vergroenen.

Hoe levert het inrichten van virtuele servers een bijdrage?
Als ik eerlijk ben, is de vraag in hoeverre virtualisatie überhaupt een bijdrage levert. Vellance werkt veel met het aanbieden van virtuele serverruimte, inmiddels meer dan 95 procent. Door deze virtualisatie zijn in theorie minder fysieke servers nodig, maar vraagt men eerder méér virtuele serverruimte aan. Hierdoor is het volume dus in korte tijd aanzienlijk toegenomen. Deze trend is ook zichtbaar bij clouddiensten van Google en Amazon. Het lijkt op de auto-industrie: vroeger had je 1000 zwaar vervuilende auto’s op de weg, nu miljoenen schone zuinige.

Maakt het planten van bomen een verschil?
Daarover lopen de meningen uiteen. Ik vind dat, hoewel meer bomen een sympathiek karakter heeft, het niet veel bijdraagt aan de vermindering van het CO2-probleem. Kijk naar het groeiende aantal datacentra over de hele wereld. Er zijn meerdere aardbollen met nieuwe bomen nodig om de CO2-uitstoot te compenseren. En hoezo compensatie als bomen de opgeslagen CO2 later weer teruggeven aan de atmosfeer? De boom zet het gas niet om in iets ‘groens’. Ook wordt voor het produceren van biodiesel tropisch regenwoud gekapt om palmen te planten. Dit komt op mij over als dweilen met de kraan open.

Alle initiatieven om CO2-uitstoot aan te pakken vormen nu nog een druppel op de gloeiende plaat. Men loopt achter elkaar aan, imiteert anderen en denkt niet zélf na. Weinig hostingbedrijven durven ervoor uit te komen dat we ons in een belangrijke maar energieverslindende branche bevinden.

Wanneer is ‘groene hosting’ ook echt duurzaam en milieuvriendelijk?
In dit tempo gaat dat nog lang duren. De eerste stappen zijn gezet maar we zijn er nog lang niet. Vellance investeert ook in groene stroom, er wordt met zo zuinig mogelijke servers gewerkt om het stroomverbruik waar mogelijk te beperken. Ook sponsoren zij veel goede doelen die meewerken aan duurzaamheid en een betere wereld. In de datacentra wordt met koude en warme paden gewerkt en doorlopend geïnvesteerd in energiebesparende ontwikkelingen. De medewerkers reizen met het openbaar vervoer, de fiets of elektrische scooters. Als er een auto nodig is, wordt deze gehuurd of geleend.

Of deze bewuste omgang met energiebesparing ‘groen’ genoeg is, dat weet ik niet. Het zou nog beter zijn als de miljardenbedrijven en overheden in de wereld wakker worden en flink gaan investeren in ‘groen’ en duurzaam. Dat zou de groen-grijs-verhouding een stuk sneller kunnen omkeren.

Deel dit bericht

5 Reacties

Frank Rozendaal - Man on the Moon

Hi Michiel,

Goed om vraagtekens te zetten bij groene claims. Ik denk dat je voor een deel gelijk hebt en voor een deel de plank misslaat. Zon en wind winnen aan rendement en bomen nemen toch echt wel CO2 op.

Waar ik moeite mee heb, en wat ik je eigenlijk hoor zeggen, is dat de oplossing voor groene hosting niet bij hostingbedrijven als het jouwe vandaan moeten komen, maar bij andere bedrijven en de overheid. Dat is toch een beetje de wereld op zijn kop.

Ik hoor je ook zeggen dat er voor daadwerkelijk groene hosting dus eigenlijk nog een gat in de markt is. Ik zou zeggen: spring er in 🙂

Groet, Frank Rozendaal
Man on the Moon

Michiel

Frank goedemiddag,

Tuurlijk gaan de ontwikkelingen steeds harder en steeds meer de goede kant op. Maar, laat niet onverlet (mijns insziens) dat er ook minder goede zaken aan de orde zijn. Bijv. dat er jarenlang met name op het gebied van windmolens met verkeerde rendements afspiegelingen is gerekend of huidige toch wel wat zorgelijke zaken (vind ik) als dat salderings-mogelijkheden van energie opgewekt thuis met zonnepanelen onder druk lijkt komen te staan, of de bijtelling voor electrische auto’s (van 0% naar 4%).

Maar, er zijn ook fantastische zaken aan de gang zoals geothermische energie en grotere windmolenparken in de zee die sowieso over de lange baan echt interessant zijn.
Zeker als je daar tegenover zet dat de winning van energie middels olie/gas meer- en meer onder druk zal komen te staan. Het mes snijdt aan twee kanten wat dat betreft. En uiteihndelijk is het het economisch rendement dat onverbiddellijk uitspraak zal doen, oftewel, we moeten wel verder verduurzamen.

Overigens, natuurlijk moet de oplossing voor groene hosting ook komen uit draagkracht en actie vanuit bedrijven zoals het onze. Alleen, wat ik vooral ook heb willen benadrukken is dat relatief kleine bedrijven en consumenten in het algemeen in the end ook in grote mate afhankelijk zijn van grotere jongens. De spaarlamp thuis versus de verlichting van het AJAX-stadion als het ware.. 🙂

We doen ons best, en wat we o.a. kunnen doen is lobbyen voor beter/ander beleid en snellere verandering. Bij deze! 🙂

Dank en vriendelijke groet,

Michiel

Frank Rozendaal

Helder Michiel, ik heb de strekking van je verhaal wellicht iets anders opgepakt. Eens dat de grote jongens het grote verschil kunnen maken. Wat ik echter maar wilde zeggen is dat dat geen excuus mag zijn voor Calimero-gedrag. Het is een zin met een baard van hier tot Tokyo, maar nog steeds een waarheid als een koe: een groenere hostingwereld begint bij ons zelf. Bij jou en mij. Afijn, we zijn het wel eens geloof ik.

Fijne avond!

Groet, Frank

Rosa Bosma

Interessant artikel. Mag ik vragen naar jouw mening over http://www.thegreenwebfoundation.org/? Is die organisatie volgens jou legitiem, of moet het niet compleet serieus worden genomen? Ze linken naar een flink aantal ‘groene’ webhostingproviders.

Jos Thomassen

Hallo Michiel;

Het inkopen van groene stroom is positief voor het milieu en de mens mits de handel in certificaten wordt omzeild. Hier staat omschreven hoe het werkt en wat je er aan kan doen:

https://wisenederland.nl/groene-stroom/zo-werkt-de-handel-groene-stroom

Dat er ook fossiele- en atoomstroom door die kabel gaat is irrelevant. Door mee te doen met de trend van groene stroom wordt die trend sterker en uiteindelijk de norm waardoor kerncentrales en andere sterk vervuilende energiebronnen overbodig worden.

Het rijden met energiezuinige auto’s, eventueel electrisch, is ook relatief positief voor het milieu. Liefst in combinatie met groene stroom uiteraard. Openbaar vervoer, thuis- of dichtbij huis werken of met de fiets naar het werk is nog beter.

Over virtualisatie weet ik te weinig maar ik kan me voorstellen dat dat leidt tot minder apparatuur, wat grondstoffen scheelt. Wat energieverbruik betreft zal virtualisatie op de lange termijn een besparing opleveren omdat minder machines aan het werk zijn.

Het aanplanten van bomen legt co2 vast wat weer -deels- vrij zal komen op den duur (een deel blijft uiteraard in het hout; ook al wordt dat een nachtkastje of een bezemsteel). Maar op de korte termijn wordt dat broeikasgas dus vastgelegd. Gezien de snelle opwarming van de aarde kan ook tijdelijke vastlegging een gunstig effect hebben op het klimaat. Verder is het planten van bomen altijd een goed idee (gunstig voor de waterhuishouding, biotoop voor plant en dier, stofvangers enzovoort. Het oppervlak aan bos wereldwijd slinkt helaas enorm.

1 bedrijf kan het totale milieu niet redden maar wel een klein stukje daarvan. Discussie over details zal er altijd zijn maar de trend is gezet en moet nu de norm worden.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond