-

Social media grijs privacygebied voor marketeers

Social media zijn vanwege het publieke karakter een goudmijn voor marketeers. Ze leggen de gebruiksverantwoordelijkheid primair bij de consument, die data moedwillig met de rest van de wereld deelt. Marketeers gebruiken die privé informatie graag en gooien die niet weg.

Dat blijkt uit de DM Barometer Special over privacy die DDMA samen met OMG/Mailmedia en Tijdschrift voor Marketing heeft gedaan naar ‘privacy in de marketingbranche’. Voor dit onderzoek naar dialoogmarketing zijn 144 respondenten ondervraagd.

Uit de onderzoeksresultaten komt een gemend beeld naar voren. Bij het inzamelen van persoonsgegevens zeggen marketeers zich aan de wettelijke opt in-regels te houden. Die moeten ervoor zorgen dat de privacy van de consument wordt beschermd. Anderzijds blijkt dat behalve het e-mailadres vrij weinig informatie als privacygevoelig wordt beschouwd.

Miljoenen Nederlanders delen naar lieve lust status updates, foto’s en beschrijvingen van hun relaties tot anderen. Die informatie beschouwen marketeers als publieke informatie die ze voor hun eigen commerciële doelen mogen aanwenden.

Bedrijven die zich specialiseren in social media monitoring slurpen niet zelden zo veel mogelijk informatie over hun klanten (bedrijven) van het web, voor analyse maar ook lokale opslag. Wanneer gegevens van een consument eenmaal zijn gepubliceerd verdwijnen ze voor onbepaalde tijd in databases, zeker wanneer daar een merk- of bedrijfsnaam in wordt genoemd.

Informatie van en over de consument lijkt daarmee vogelvrij verklaard. Enkele dia’s uit het DDMA-onderzoek:


Het DDMA-rapport stelt echter ook: “Het is opvallend dat de meeste marketeers (44 procent) de verantwoordelijkheid voor de privacy ten aanzien van persoonsgegevens van de consument bij zichzelf neerleggen; het bedrijfsleven: 35 procent van de marketeers stelt dat de verantwoordelijkheid bij de overheid ligt, en de kleinste groep (21 procent) vindt echter dat de consument zelf de verantwoordelijkheid draagt.

Sociale netwerken mogen de privacyissues niet negeren, maar moeten juist leidend
zijn door gebruikers er attent op te maken wat zij met persoonlijke informatie
kunnen en mogen doen, aldus 70 procent van de marketeers”.

Wie de verantwoordelijkheid draagt over privacy in social media lijkt niet duidelijk binnen de marketingbranche. De Privacywet is niettemin klip en klaar over wat wel en niet mag onder welke voorwaarden.

DM-branchevereniging DDMA heeft bedrijven en de overheid verscheidene malen ertoe opgeroepen na te denken over het weggooien van persoonsgegevens. Vooral meegeleverde maar niet-relevante data zouden naar de digitale prullenbakken moeten verdwijnen.

Het onderwerp ‘weggooien van persoonsgegevens’ kwam, opmerkelijk genoeg, niet voor in het privacy-onderzoek.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond