Industry Wire

Geplaatst door ACM

ACM organiseert op 5 april symposium over eerlijk design in e-commerce

Op woensdag 5 april 2023 organiseert de Autoriteit Consument & Markt (ACM) een symposium over online beïnvloeding in commerciële digitale omgevingen. Het evenement staat in het teken van het 10-jarig bestaan van de ACM en het kijkt zowel naar de huidige stand van zaken rondom online beïnvloeding als ook naar ontwikkelingen op dit vlak die op digitale consumenten af gaan komen.

Het evenement schetst ook de gevolgen voor de praktijk van e-commerce van de recent geüpdatete ACM-Leidraad Bescherming Online Consument. Het is één van de strategische doelstellingen van de ACM om digitale consumenten en digitale markten te beschermen tegen oneerlijke en misleidende online beïnvloeding, ook wel dark patterns genoemd. Als gevolg van dark patterns doen consumenten aankopen die niet in hun belang zijn. De inzet van dark patterns kan ook concurrentie tussen bedrijven verstoren. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat dark patterns nog steeds op grote schaal worden in gezet in e-commerce, op sociale media en in apps. Ook is duidelijk dat consumenten zich vaak niet of nauwelijks kunnen wapenen tegen de inzet van dergelijke technieken.

Met dit symposium vraagt de ACM aandacht voor de consumentenproblematiek die ontstaat ten gevolge van het gebruik van dark patterns op websites en platforms en in games en apps. Het symposium belicht ook de wettelijke grenzen die bedrijven moeten respecteren bij de inzet van online beïnvloedingsmethoden zoals die zijn vastgelegd in de wet en de leidraad van de ACM.

Wat: Symposium Eerlijk Design in E-commerce
Waar: ACM, Muzenstraat 41, Den Haag / online (hybride bijeenkomst)
Wanneer: 5 april, begintijd 15.00 (eindtijd circa 17.30 met aansluitend een borrel)
Voor wie: Voor marketeers, online ondernemers, wetenschappers, toezichthouders en beleidsmakers
Voertaal: Engels

Voor meer informatie over het programma en het aanmeldformulier:

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht