Industry Wire

Geplaatst door Hoppinger

Digital partner Hoppinger bouwt online platform pleegzorg.nl

Jeugdzorg Nederland, de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen (NVP) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelen in samenwerking met Hoppinger het online platform pleegzorg.nl. Het platform wordt een digitale leer- en ontmoetingsplek voor pleegouders.

Online platform voor pleegouders Vanuit het programma ‘Versterken van de kracht van pleegouders’ werken Jeugdzorg Nederland en de NVP, samen met de VNG, aan het verbeteren van de kwaliteit van het leren en ontwikkelen van pleegouders in Nederland. Op basis van een gedegen voorstudie en behoeftenonderzoek onder pleegouders en pleegzorgprofessionals wordt nu een online platform ontwikkeld. Na een uitgebreid Europees aanbestedingstraject is Hoppinger geselecteerd als partner om het platform pleegzorg.nl te bouwen. Platform pleegzorg.nl gaat (aspirant) pleegouders in hun rol versterken door het aanbieden van e-learning en betrouwbare informatie, en laat hen in een veilige en besloten community ervaringen delen. Professionals vinden er kennis en verwijzingen. In het voorjaar van 2021 wordt het platform gelanceerd.

Ervaren partner Ruud Stevens, bestuurslid Jeugdzorg Nederland en voorzitter stuurgroep ‘Versterken’: “Met de ondertekening van het contract met Hoppinger zetten we gezamenlijk een belangrijke stap voor de ontwikkeling van platform pleegzorg.nl. Er is al veel voorbereidend werk gedaan, maar nu kunnen we echt gaan bouwen. Ik kijk met vertrouwen uit naar de samenwerking. Hoppinger is een partij met ervaring in het bouwen van platforms voor de non-profit sector. Hun plan van aanpak biedt een gedegen basis waarmee we dit programma binnen de randvoorwaarden kunnen realiseren. De toekomstige gebruikers, pleegouders en ook professionals, krijgen een betrouwbaar en toegankelijk online platform dat het leren en ontwikkelen vergemakkelijkt.”

Hoppinger vertelt Hoppinger is een toonaangevende partner in digitalisering. Door de unieke, gecombineerde kennis van business, design en technologie creëren zij waarde en relevantie. Van specifieke oplossing tot complete digitale transformatie. Gerard Pastwa, CEO van Hoppinger, over de samenwerking: “We zijn erg blij met het winnen van deze aanbesteding. We houden van uitdagende
digitaliseringsvraagstukken. Zeker als we met onze kennis en ervaring een bijdrage kunnen leveren aan maatschappelijke vraagstukken. Het realiseren van pleegzorg.nl stelt ons in staat om echt iets te betekenen voor de mensen voor wie we het platform maken.”

Samen bouwen Het duurt nog even voordat het nieuwe online platform er is. Daarom is er een tijdelijke website ontwikkeld met informatie over de bouw van het platform en de resultaten: www.samenbouwenaanpleegzorg.nl. Op die website is ook te lezen hoe platform pleegzorg.nl in nauwe samenwerking met pleegouders en professionals wordt ontwikkeld.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht