Industry Wire

Geplaatst door Lenovo

Onderzoek Lenovo: slechts 15% van bedrijven voldoet aan eisen om als ‘Data Leader’ te worden beschouwd

Het efficiënt benutten van data is een belangrijke eigenschap voor bedrijven die het verschil willen maken. Door snel inzichten te verwerven en innovatie te bevorderen hebben ze een groot concurrentievoordeel. Maar nieuw onderzoek in opdracht van Lenovo heeft uitgewezen dat slechts een minderheid (15%) van de organisaties momenteel voldoet aan de criteria om als ‘Data Leader’ te worden beschouwd.

In het ‘Data for Humanity’-rapport werden senior executives in organisaties met een omzet van 500 miljoen dollar of meer in vijf landen ondervraagd. Doel was om te onderzoeken hoe ’s werelds grootste bedrijven data benutten en waar zij mogelijkheden zien om deze te gebruiken om hun doelen te bereiken en een voordeel te behalen in een concurrerend landschap.

Het onderzoek bestempelde een aantal bedrijven uit het onderzoek als ‘Data Leaders’. Dit zijn organisaties die succesvolle strategieën hebben toegepast op drie belangrijke pijlers: datamanagement, data-analyse en databeveiliging, waardoor zij data efficiënter kunnen gebruiken voor alle bedrijfsfuncties. Deze organisaties zijn er in de afgelopen 12 maanden onder andere in geslaagd hun omzet te verhogen (78%) en hun klanttevredenheid te verbeteren (70%). De Data Leaders hebben ook veel minder vaak de gevolgen ondervonden van slechte productiviteit van medewerkers (13%) en verminderde innovatie (10%).

De drie datapijlers

Hoewel slechts een minderheid tot de categorie Data Leaders behoort, spelen de belangrijkste pijlers ‘Data Management’, ‘Data Analytics’ en ‘Data Security’ een prominente rol in de toekomstplannen van alle organisaties. Zakelijk leiders uit het onderzoek verklaren dat zij de komende vijf jaar waarschijnlijk zullen investeren in:
Tools voor cyberbeveiliging (59%)
Tools voor kunstmatige intelligentie (AI) (58%)
Tools voor gegevensanalyse (57%)
Gegevensopslag (55%)
Andere aspecten die als essentieel worden gezien voor het benutten van datamogelijkheden zijn onder meer het vergroten van de automatisering van databeheer en -analyse (89%) en het verbeteren van het gebruik van verschillende soorten data, zoals externe en ongestructureerde data (88%).

Organisaties zien al succes op sommige gebieden. De meeste leiders vinden dat hun data-oplossing schaalbaar (58%), sterk geautomatiseerd (57%) en eenvoudig te gebruiken door medewerkers (55%) is. Velen vinden ook dat hun huidige tools en technologieën de zichtbaarheid verbeteren en helpen om één enkel overzicht te bieden van alle data in het bedrijf (54%), en dat de meeste data in de cloud is opgeslagen (52%).

Toch is slechts de helft (52%) tevreden met hun huidige dataplatform, en bijna een kwart (23%) vindt dat ze op dit gebied achterlopen op hun concurrenten. Security en vaardigheden worden beide genoemd als belangrijke gebieden die bedrijven tegenhouden, naast problemen met interne communicatie en data-integratie. Meer dan de helft (56%) heeft ook moeite om overal toegang te krijgen tot hun data, een factor die steeds belangrijker wordt in het tijdperk van hybride werken.

“Nu de drie belangrijkste datapijlers een prominente rol spelen bij toekomstige IT-investeringen, is het slechts een kwestie van tijd voordat we meer organisaties Data Leaders zien worden naarmate ze nieuwe tools en oplossingen blijven inzetten”, zegt Giovanni Di Filippo, EMEA President, Lenovo Infrastructure Solutions Group. “Elk bedrijf bevindt zich in een andere fase van zijn datareis – sommige zijn nog maar net begonnen, terwijl andere zich in een volwassenere fase bevinden. Ons onderzoek suggereert veel van hetzelfde als het gaat om Data Management en Analytics; organisaties hebben de basis gelegd door het merendeel van hun data in de cloud op te slaan en oplossingen te implementeren die schaalbaarheid, eenvoud en zichtbaarheid brengen. Maar er is ruimte om veel verder te gaan, vooral als het erom gaat data toegankelijker te maken en medewerkers de middelen te geven om te informeren of beslissingen te nemen. Om dit te bereiken hebben organisaties ondersteuning nodig van technologieleveranciers en moeten partners samenwerken om de meest optimale oplossingen mogelijk te maken.”

Gegevensbeveiliging: Een belangrijke pijler

Bijna alle (91%) bedrijfsleiders zeggen dat het verbeteren van cybersecurity-oplossingen belangrijk of essentieel is om hun organisatie in staat te stellen de waarde van haar data te ontsluiten. Maar terwijl de meesten (57%) de zekerheid hebben dat hun data veilig zijn, heeft de rest (43%) daar geen vertrouwen in.

Als het gaat om het delen van data met externe partners en organisaties voor doeleinden zoals het ondersteunen van milieu- en gezondheidsinitiatieven, het verbeteren van opleidingen of het stimuleren van innovatie, is security een belangrijke factor die organisaties tegenhoudt. Securityproblemen worden genoemd als de grootste belemmering voor het delen van data (89%). Vaker nog dan verouderde systemen en technische vereisten (88%), kosten (87%) en zorgen over het concurrentievermogen (86%).

Velen (84%) vinden ook dat een gebrek aan bruikbare data hen tegenhoudt. Bijna een derde (31%) geeft toe cyberrisico’s te hebben ervaren als gevolg van het niet verbeteren van hun vermogen om data te beheren en te analyseren.

“Datasecurity wordt door leiders gezien als de pijler die de meeste ontwikkeling nodig heeft, wat niet verrassend is aangezien cyberbedreigingen zich blijven ontwikkelen en het landschap complexer wordt”, zegt Marco Pozzoni, Director EMEA Storage Sales, Lenovo. “Securitystrategieën moeten doorlopend zijn, niet geïsoleerd. Aangezien de hoeveelheid data die bedrijven bezitten exponentieel blijft groeien, versterkt door de toenemende toepassing van AI en analytics, moeten de securitycapaciteiten mee groeien. En met een grotere nadruk op security-oplossingen in plaats van producten, gecombineerd met moeilijkheden om het juiste securitypersoneel te vinden, zoeken organisaties naar uniforme, autonome oplossingen om hen in staat te stellen hun data te beschermen. Zonder beveiliging kunnen Data Management en Data Analytics niet hun volledige potentieel bereiken. De drie pijlers zijn van elkaar afhankelijk om organisaties effectief te laten functioneren.”

Datacultuur: De onzichtbare vierde pijler

Bedrijven willen duidelijk meer doen met data en beginnen plannen te maken om dit te bereiken. Maar een beperkte datagestuurde cultuur kan sommige van hen tegenhouden.

De meeste bedrijfsleiders zijn op zoek naar datastrategieën die plannen omvatten om werknemers bij te scholen in het effectief gebruik van data (89%) en hen te trainen in het analyseren en beheren van data (88%). Het aanstellen van één verantwoordelijke voor het verbeteren van de integratie en het gebruik van data, zoals een Chief Data Officer, wordt ook belangrijk geacht (90%), hoewel slechts een vijfde (21%) zegt dit al te hebben gedaan.

De meerderheid (88%) ziet het aantrekken van het juiste talent als een belangrijk of essentieel onderdeel van hun datastrategie. Tegelijk beschouwt meer dan driekwart (79%) het tekort aan vaardigheden als een bedreiging voor hun bedrijf in de komende drie jaar, en slechts een derde (35%) denkt dat zij momenteel over de relevante vaardigheden en capaciteiten binnen hun organisatie beschikken om hun plannen uit te voeren. Velen vinden dat data de oplossing kan zijn om  talentproblemen te verbeteren (88%).

Daarnaast zijn de meeste bedrijfsleiders het erover eens dat het realiseren van een datacultuur in hun hele organisatie de komende jaren een van de belangrijkste elementen in hun datastrategie zal zijn (88%). In lijn hiermee zegt twee vijfde (40%) van degenen die worden aangemerkt als Data Leaders dat hun IT-team samenwerkt met de rest van de organisatie om datagerichte initiatieven te leveren, vergeleken met slechts een kwart (24%) van degenen die worden beschouwd als ‘Data Followers’.

“Als het om data gaat, mag talent niet in silo’s binnen het IT-team blijven: alle medewerkers moeten in staat worden gesteld om data effectief te gebruiken, en dat begint met het verankeren van de juiste cultuur”, aldus Di Filippo. “Bij het uitvoeren van plannen voor de drie datapijlers mogen organisaties de onzichtbare vierde pijler niet vergeten: datavaardigheden. Gewapend met de oplossingen die Data Management, Data Analytics en Data Security mogelijk maken, moeten medewerkers deze vervolgens kunnen gebruiken en toepassen in hun functie om betere bedrijfsresultaten te behalen. Door bedrijfsleiders meer mogelijkheden te bieden om technische vaardigheden te ontwikkelen buiten hun traditionele takenpakket, ontstaat een generatie van ‘business technologen’ die goed zijn uitgerust om het volledige potentieel van data te benutten. Door dit te doen, kunnen organisaties een hogere productiviteit, meer klantenloyaliteit en hogere inkomsten realiseren.

Methodologie

De gegevens zijn afkomstig van een onderzoek onder 600 C-suite executives en degenen die rechtstreeks aan de C-suite rapporteren. Het werd uitgevoerd in opdracht van Lenovo door FT Longitude in september 2022.

De respondenten vertegenwoordigen een reeks sectoren: transport en logistiek, zakelijke dienstverlening, technologie, media en telecom, vastgoed en bouw, farma, medisch en biotech, horeca en vrije tijd, industrie en chemie, financiële diensten, energie, mijnbouw of nutsbedrijven, consumenten en detailhandel.

Zij vertegenwoordigen vijf landen: Frankrijk, Duitsland, Italië, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten.

Vijfenvijftig procent van de onderzochte organisaties had een omzet van $500 miljoen tot $1,99 miljard; 30% had een omzet van $2 miljard tot $4,99 miljard; en 15% had een omzet van $5 miljard of meer.

Het volledige rapport ‘Data for Humanity’ is hier te vinden.

About Lenovo

Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) is a US$70 billion revenue global technology powerhouse, ranked #171 in the Fortune Global 500, employing 75,000 people around the world, and serving millions of customers every day in 180 markets. Focused on a bold vision to deliver smarter technology for all, Lenovo has built on its success as the world’s largest PC company by further expanding into key growth areas including server, storage, mobile, solutions and services. This transformation together with Lenovo’s world-changing innovation is building a more inclusive, trustworthy, and sustainable digital society for everyone, everywhere. To find out more visit https://www.lenovo.com, and read about the latest news via our StoryHub.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht