Industry Wire

Geplaatst door NLDC

Warmte-uitwisselingsproject van gemeente Aalsmeer met NLDC datacenter ontvangt subsidie

Het NLDC datacenter in Aalsmeer maakt onderdeel uit van een uniek energie uitwisselingsproject in Nederland: Energie-uitwisseling in de wijk Hornmeer. Onlangs ontving het projectteam van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland een eenmalige Demonstratie Energie-innovatiesubsidie van €450.000,-. Deze subsidie wordt aan slechts tien duurzame innovaties in Nederland gegeven.

Vorig jaar tekenden NLDC en de gemeente Aalsmeer een samenwerkingsovereenkomst: ‘Energie-uitwisseling in de wijk Hornmeer te Aalsmeer’. Het uiteindelijke doel van dit project is om op een duurzame manier energie uit te wisselen tussen het NLDC datacenter in Aalsmeer en verschillende deelnemende bedrijven en instellingen binnen de gemeente.

Energie-uitwisseling
Het datacenter van NLDC, binnen de gemeente Aalsmeer, produceert veel warmte. Deze warmte wordt doorgaans heel efficiënt als restproduct (afval) afgevoerd. Het idee in Aalsmeer is echter om deze warmte volledig her te gebruiken. Hierdoor wordt een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van zowel datacenters als de gebouwen die deze warmte afnemen. In de gemeente Aalsmeer is het voornemen om een nieuwe school, een nieuwe sporthal, het zwembad en het bedrijf Fertiplant te gaan verwarmen met de warmte uit het NLDC Datacenter.

Omdat de gebouwen de warmte benutten, krijgt het datacenter van NLDC daar ‘koude’ voor terug om de IT-apparatuur te koelen. Wethouder Duurzaamheid Jop Kluis van de gemeente Aalsmeer spreekt van een “prachtig initiatief”. De subsidie is gekregen voor de aanleg van het energie-uitwisselingsnet en aanpassing van de eigen installaties van de deelnemende partijen.

Rol van het datacenter
Datacenters vervullen (regionale) hubfuncties voor de digitale economie. Deze positie, middenin de maatschappij, schept wat NLDC betreft verantwoordelijkheden. Paul Driessen, commercial product manager bij NLDC: “Verduurzaming en een zorgvuldige omgang met mens en leefomgeving zijn de natuurlijke vertrekpunten voor al onze activiteiten. Dit gaat veel verder dan bijvoorbeeld het afnemen van groene energie”. NLDC neemt duurzaamheid serieus, baant hierbij nieuwe paden en committeert zich aan de lange termijn. Gezien de complexiteit van dit vraagstuk wordt daarbij altijd gezocht naar partnerships, bij voorkeur in de regio.

Het energie-uitwisselingsproject in Aalsmeer past naadloos in deze visie. Driessen: “In Eindhoven hebben we een soortgelijke uitwisseling van warmte en koude op de High Tech Campus. We geloven er bij NLDC stellig in dat dit soort samenwerkingen de toekomst heeft. De subsidie voor dit uitwisselingsproject in Aalsmeer is daarbij een bevestiging dat met dit partnership nieuwe paden worden gebaand op het gebied van duurzaamheid.”

Vervolgstappen
Met de toegekende subsidie komt de realisatie van het warmte-koude uitwisselingsproject weer een stap dichterbij. De betrokken partijen gaan nu gezamenlijk het energieplan verder uitwerken om tot een definitief besluit te komen en, als dit besluit positief is, over te gaan tot realisatie.

Over NLDC
NLDC is de grootste Nederlandse aanbieder van colocatie datacenterdiensten en heeft diepe wortels in de Nederlandse samenleving en economie. NLDC handelt vanuit de overtuiging dat de digitale transformatie kansen biedt voor verduurzaming en dat beide ontwikkelingen elkaar kunnen versterken.

De zes carrier neutrale datacenters van NLDC gebruiken uitsluitend (in Nederland opgewekte) groene energie voor het in totaal 22,5 MW aan opgesteld vermogen.

Continuïteit, zorgvuldigheid, connectiviteit en duurzame transformatie zijn de drijvende krachten achter de dienstverlening van NLDC. De NLDC datacenters zijn allen gebouwd volgens Tier III normering met Tier IV aanvullingen, en NLDC heeft in Eindhoven het enige Tier IV gecertificeerde datacenter van Nederland. Dit heeft geresulteerd in een langdurig uptime trackrecord van 99.99999%. Met een totaal vloeroppervlak van 28.000 m2 is er ruimte voor iedere gewenste colocatie oplossing.

Dit artikel is een ingezonden bericht en valt buiten de verantwoordelijkheid van de redactie.

Deel dit bericht