-

Cloudaanbieder kan afgifte administratie klanten niet meer weigeren

Het is de laatste tijd meerdere keren voortgekomen dat een klant van een cloudaanbieder failliet is gegaan. Sommige cloudbedrijven willen de administratie dan pas overhandigen als de curator betaalt. Maar dat gaat veranderen. Er ligt een nieuw wetsvoorstel, dat partijen dwingt om de administratie af te staan. Daarvoor mogen zij wel kosten in rekening brengen.

Het voorstel staat in het Voorontwerp Wet versterking positie curator en is goed nieuws voor deze beroepsgroep. Het Gerechtshof Den Bosch heeft enige tijd geleden nog beslist dat de curator geen recht heeft op kosteloze afgifte van de administratie van failliete bedrijven. En dat kan tot vervelende situaties leiden: zonder de administratie is een faillissement immers niet af te wikkelen en failliete bedrijven kunnen geen doorstart maken omdat ze geen toegang hebben tot klantgegevens.

In het nieuwe voorstel geldt naast een informatieverplichting een beperkte medewerkingsverplichting. Letterlijk luidt de tekst: ‘Op grond van het voorgestelde artikel 105b lid 2 Fw zijn derden die de administratie van de failliet in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geheel of gedeeltelijk onder zich hebben gehouden deze desgevraagd aan de curator ter beschikking te stellen. Het gaat hierbij nadrukkelijk om derden die voor een ander boekhoudkundige en aanverwante diensten op commerciële basis verrichten.”

Cloudaanbieders mogen wel kosten voor de curator in rekening brengen. Die komen dan uiteraard ten laste van de boedel. Zit er geen cent meer in de kas, dan moet de dienstverlener die kosten zelf betalen.

Het bedrijf Dirkzwager, gespecialiseerd in intellectueel eigendom & IT, vreest echter dat er doorgaans geen geld is en cloudaanbieders dubbel de rekening betalen. Weigeren kan niet, want daar staat een maximale straf op van een jaar gevangenis of een boete van de derde categorie (8.100 euro).

Op dit moment is het wetsvoorstel nog in conceptfase. De Raad van State en de Tweede en Eerste Kamer moeten er nog nog over oordelen. Maar als het wetsvoorstel ongeschonden de eindstreep haalt, ligt het volgens Dirkzwager in de lijn der verwachting dat cloud leveranciers hun tarieven zullen verhogen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond