-

Hoe open banking de maatschappij verder helpt

Met de opkomst van ‘open banking’ krijgen ondernemers veel meer ruimte om te bankieren zoals zij dat willen. Het zorgt voor innovatieve financiële producten en diensten met toegevoegde waarde voor de maatschappij. 

Sinds Europa de ambitie heeft uitgesproken om voor meer transparantie, concurrentie en innovatie te zorgen in de financiële sector, is open banking in een zichtbare stroomversnelling geraakt. Inmiddels is het de verzamelterm voor de omslag van een gesloten naar een open systeem. De PSD2-wetgeving die voort is gekomen uit de ambitie heeft ervoor gezorgd dat consumenten meer te kiezen hebben. Zogenoemde API’s – de application programming interfaces – fungeren als digitale toegangspoorten en maken het mogelijk externe programma’s toegang te geven tot de data en diensten van financiële partijen.

Banking-as-a-service

In de markt zie je partijen verschillend reageren op deze ontwikkeling. Veel banken blijven aan de zijlijn staan en een deel van de fintechbedrijven kijkt alleen naar (nieuwe) oplossingen via het klassieke betalingsverkeer. 

Zelf ben ik ervan overtuigd dat PSD2 en open banking (ook voor banken) een enorme kans is en van ons vraagt om hierin het voortouw te nemen. Onder klanten signaleren we namelijk een belangrijke verschuiving in behoeften. Klanten willen op allerlei manieren kunnen bankieren, niet meer uitsluitend via de gebruikelijke kanalen van een bank zelf. Zo werken we er bijvoorbeeld aan om leningen te kunnen aanbieden via andere platformen, zoals betaaldienstverleners of boekhoudpakketten. We noemen dat ook wel banking-as-a-service.

Bredere rol voor banken

Banken kunnen daarin een veel bredere rol omarmen dan ze wellicht gewend zijn. Het consortium uNLock ontwikkelt op dit moment een innovatieve open source applicatie waarmee de uitkomst van een coronatest of -vaccinatie is te delen. Behalve TNO, de Technische Universiteit Delft, Universiteit Leiden neemt Rabobank deel. Rabobank brengt haar kennis in rondom Self-Sovereign Identity (SSI). Hiermee kunnen burgers met behulp van een wallet beschikken over hun data en zelf bepalen met wie ze deze delen. Bijvoorbeeld door aan te tonen wat het testresultaat voor corona is. Door als partijen samen te werken ontstaan er diensten die echt toegevoegde waarde bieden aan de maatschappij.

Om video's van Youtube te kunnen tonen, dienen analytische cookies en tracking cookies geaccepteerd te worden.

Verbinden

Die nieuwe blik van verbreding en verbinding heeft ook intern al voor de nodige veranderingen gezorgd. De techniek die de bank gebruikt om geld van A naar B te krijgen blijkt ook inzetbaar om iemands identiteit vast te stellen. Met de beveiligde omgeving die consumenten kennen van het online bankieren, zijn klantreizen soepeler te maken. Inmiddels kunnen bouwvakkers zich op die manier identificeren voordat zij toegang krijgen tot een bouwplaats en helpt het ondernemers bij de onboarding van nieuwe klanten. Samen met klanten en softwareontwikkelaars is er een open development portal gestart waarop allerlei API’s worden ontwikkeld.

Dat ik denk dat we als bank een rol kunnen spelen op het snijvlak van betalingen, identiteit en data is ook omdat we voor consumenten een vertrouwenspartner zijn. Het imago van een bank is misschien wat stoffig, een onlangs gepubliceerde studie van Signicat laat zien dat als het aankomt op de veiligheid van identiteitsgegevens er een groot vertrouwen is in gerenommeerde banken. Tegelijkertijd is het aanzien van big techs zoals Google en Facebook – mede door een schandaal als Cambridge Analytica – juist geschaad.

Andere expertise

De toenemende complexiteit zorgt ervoor dat samenwerking nog noodzakelijker is dan voorheen. Alleen op die manier zijn (financiële) bedrijven intern en in de keten als geheel in staat om te innoveren of het bestaande te verbeteren. Een recent voorbeeld daarvan is hoe we samen met payment service provider Mollie en de Consumentenbond besloten om voortaan niet de naam van de betaaldienstverlener maar de webwinkel op het bankafschrift te vermelden. De wijziging maakt het voor klanten een stuk duidelijker en de dienstverlener zal het aantal vragen of klachten zien afnemen. Elk van de partijen in de keten had dit natuurlijk kunnen oppakken, maar alleen na initiatief en samenwerking komt zoiets van de grond.

Van bedrijven vraagt het om er bewust voor te kiezen om mensen van buiten de sector binnen te halen. Met een achtergrond bij een databedrijf en betaaldienstverlener bewandelde ik zelf ook zo’n pad. Door andere kennis en expertise binnen te halen ontstaat er meer vermogen om te luisteren naar behoeften van klanten en de maatschappij. Zo slaag je er als financiële dienstverlener in om de open banking-ontwikkeling ten volle te benutten.

Over de auteur: Nico Strauss is tribe lead B2B services bij Rabobank.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond