-

Hoe verzekeraars digitale disruptie omarmen

Smartwatches, smartphones en fitness trackers dwingen niet alleen de consument in een nieuw tijdperk van data afhankelijkheid, maar dwingt ook veel traditionele instellingen om de manier waarop ze werken volledig opnieuw evalueren. Verzekeringsmaatschappijen zijn een goed voorbeeld van hoe een industrie wordt gedwongen om snel te veranderen als gevolg van deze nieuwe golf van technologische veranderingen.

Denk aan het nieuwe concept van ‘dynamische prijsstelling’ die zijn intrede doet binnen de verzekeringsbranche om de premies te bepalen. Maar hoe klaar is de sector om nieuwe technologie te omarmen?

Volgens sciencefiction films uit de jaren 60 en 70 zouden we tegen 2016 allemaal verwikkeld zijn in een dodelijke strijd tegen de technologische vooruitgang. Veel films voorspelden een doemscenario waarbij legers geavanceerde robots de volledige mensheid aan zich zouden onderwerpen of zelfs helemaal zouden uitroeien. Terug in de werkelijkheid kunnen we gelukkig vaststellen dat het tegenovergestelde waar is. We vinden juist dat de huidige technologie risico´s verkleint en meer dan ooit positief bijdraagt aan ons dagelijks leven en aan onze vooruitgang, niet in de laatste plaats dankzij connected apparaten en het zogeheten `Internet of Things´ (IoT).

Smartwatches, smartphones en fitness trackers drijven ons niet alleen een nieuw, onafhankelijk datatijdperk in, maar dwingen traditionele organisaties hun bestaande werkwijze ingrijpend te herzien. De verzekeringsbranche is een sprekend voorbeeld van hoe een nieuwe technologiegolf een bedrijfstak forceert zich snel aan te passen. Verzekeringspremies zijn van oudsher gebaseerd op een eenvoudig basisprincipe dat al meer dan 350 jaar bestaat: de premies van de meerderheid betalen de claims van de minderheid. De nieuwe, ‘connected’ wereld dreigt dit model voorgoed de das om te doen ten gunste van een veel flexibeler aanpak die mogelijk wordt gemaakt door de hoge mate van connectiviteit van deze nieuwe technologieën.

Dynamic pricing

Nu verzekeraars rechtstreeks toegang hebben tot klantgegevens waarmee zij het gedrag van hun klanten niet alleen kunnen begrijpen en interpreteren, maar zelfs kunnen voorspellen, realiseren deze organisaties zich maar al te goed dat zij hun bestaande werkwijzen op bijna alle fronten ingrijpend kunnen wijzigen. Dit verregaande inzicht in hun klanten stelt de verzekeraars in staat om premies beter te laten aansluiten, maar ook om nieuwe manieren te vinden om waarde toe te voegen. Volgens het principe van ´dynamic pricing`, kunnen draagbare, op IoT techniek gebaseerde apparaten in principe van minuut tot minuut de premies en dekkingsgraad binnen de polis bepalen. Maar in hoeverre is de verzekeringsbranche klaar voor deze nieuwe technologische rangorde?

De realiteit is dat het merendeel zich realiseert dat het binnen afzienbare tijd geen kwestie meer is van een keuze, maar van een noodzaak en dat er niets anders op zit dan deze verandering met open armen te ontvangen. Dynamic pricing en IoT dwingen verzekeraars simpelweg om zich voor te bereiden op de meest ingrijpende verandering sinds Edward Lloyds´ koffiehuis.

Veel verzekeraars beseffen maar al te goed dat als zij de beschikbare data niet ten volle benutten, iemand anders dat wel zal doen. Tegen die achtergrond is het niet zo vreemd dat een recent wereldwijd onderzoek onder 500 senior executives uit de financiële sector in 56 verschillende landen, uitgevoerd door Pegasystems, Cognizant en Marketforce, aantoonde dat er onder verzekeraars een grote behoefte is aan dynamic pricing. Uit het onderzoek bleek verder dat verzekeringsmaatschappijen verwachten dat dit als eerste gemeengoed zal worden in de autosector. Van de respondenten denkt 32 procent dat de meeste polissen binnen twee jaar zijn gebaseerd op dynamic pricing, terwijl 78 procent dit pas over vijf jaar verwacht.

De zorgverzekeraars zullen volgen

Naar verwachting zullen niet lang daarna de zorgverzekeraars volgen; zestien procent van de ondervraagden denkt dat de polissen binnen twee jaar gedomineerd worden door dynamic pricing modellen gebaseerd op data vanuit connected devices en 52 procent verwacht dit over vijf jaar. Bovendien voorziet 51 procent van de verzekeraars dezelfde trend binnen vijf jaar bij inboedelverzekeringen, met risicoverzekeringen voor particulieren aan kop, snel gevolgd door zakelijke verzekeringen.

Steeds meer verzekeraars raken duidelijk gewend aan het idee dat technologie ze dichter bij consumenten kan brengen als het gaat om het begrijpen, interpreteren en voorspellen van hun gedrag. De echte sleutel tot hoe verzekeraars maximaal kunnen profiteren van deze klantdata, ligt echter in de waarde die ze eruit weten te halen. Zo zullen sommige verzekeraars de informatie vooral inzetten om klanten reactief een beter voorstel te doen op basis van gedragspatronen, terwijl het sterkste argument voor het gebruik van deze data mogelijk juist ligt in de toegevoegde waarde ervan voor de consument.

Wat te denken van contactlenzen die onafgebroken de bloedsuikerspiegel van diabetici meten en de verzekeraar non-stop informeren over de algemene gezondheid van de polishouder? Uiteraard helpen technologieën als deze verzekeringsmaatschappijen bij risico-analyses voordat zij een offerte uitbrengen.

Maar zou het niet ook voor de consument heel goed zijn om te weten dat je direct geïnformeerd zult worden als je bloedsuikerwaarden ineens veel te hoog of te laag zijn, dankzij de connected technologie van je verzekeringsmaatschappij? En zou het niet prettig zijn om gealarmeerd te worden als je huis een onverwacht hoog risico loopt op overstroming of brand. Of, in het geval van een productiemachine in een omgeving met gevaarlijke stoffen, dat deze toe is aan onderhoud of oververhit raakt?

Verbonden apparaten en IoT bieden niet alleen verzekeraars grote voordelen, maar ook de consument. Verzekeraars die deze toegevoegde waarde als onderdeel van een IoT-pakket bieden, zullen daar de vruchten van plukken. Op termijn zullen ‘verzekeringen’ transformeren in ‘zekerheden’ waarbij de focus zal verschuiven van risicobeperking door uitkering na een gebeurtenis naar een wereld van risicomanagement, waarbij claim-gebeurtenissen zoveel mogelijk worden voorkomen, dekkingen just-in-time en gepersonaliseerd worden aangeschaft, en polissen en premies gemeengoed zijn, gebaseerd op een dynamisch veranderende werkelijkheid.

Tot slot

IoT opent de deuren naar een nieuw tijdperk van toenemende personalisering, tot aan een segment van één, en zal onherroepelijk leiden tot het einde van de traditionele ‘one size fits all’ verzekeringspolis. Door data niet alleen te gebruiken voor gepersonaliseerde producten, en polissen op maat voor individuele klanten kunnen verzekeraars ook beter hun eigen risico´s beheren met een beter bedrijfsresultaat tot gevolg.

Hoewel er nog een lange weg te gaan is voordat technologie ons leven net zo beïnvloedt als de B-films ons 50 jaar geleden voorspiegelden, is de invloed al overduidelijk. Niet alleen in ons dagelijks leven, maar ook in de manier waarop verzekeraars en wij als consument daarmee ons voordeel kunnen doen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond