-

Efficiënt websites bouwen met design sprint

Het ontwikkelen van een product of dienst kan al snel in een voortslepend debat ontaarden dat maanden doorgaat. Google Ventures ontwikkelde daarom de design sprint: een methodiek gebaseerd op agile en scrum waarmee je in vijf dagen het hele proces van design, prototyping en testing met klanten doorloopt. Voor het bouwen van websites biedt de design sprint een efficiënt proces waarmee je een website bouwt.

Ook bij grotere websitetrajecten komt er veel discussie, afstemming en focus kijken. Grote bedrijven kampen vaak met silo’s, gescheiden budgetten en vooral een gemis aan een gezamenlijke focus. Door drie tot vijf dagen uit de werksfeer te stappen, fysiek bij elkaar te komen en stapsgewijs het proces te doorlopen, maak je grote stappen waarmee je kapitale fouten vermijdt.

Het uitgangspunt van een design sprint is dat mensen met een verschillende achtergrond samenkomen waardoor je van elkaar leert en je direct een brede scope pakt. Een mogelijke samenstelling kan zijn: een product owner met mandaat, iemand van marketing, IT en directie (financieel of commercieel) en aan bureauzijde een conceptual en graphical designer en aansluitend een front-end developer. De product owner is een cruciale rol, waarbij de exacte invulling kan wisselen.

Design sprint in drie dagen

Een design sprint voor een nieuwe website kan er als volgt uitzien:

  • Maandag: je begint de eerste dag met het vaststellen van de doelgroepen en persona’s, doelstellingen per doelgroep, customer experience maps en de online en offline touchpoints, achtergronden en tone of voice. Je definieert hiermee het wie, wat, hoe en waarom van je websitetraject. Kortom, je bepaalt de scope.
  • Dinsdag: de tweede dag begin je direct met het vormgeven van templates voor de meest belangrijke pagina’s, typisch de homepage en productpagina’s. Een dag van sketchen, het bepalen van wireframes, discussies, priorisering, selectie en prototyping. Aan het einde van de dag heb je een minimal loveable product: een product met genoeg features om blije klanten te creëren. Het hoeft geen werkende website te zijn, als het maar functioneel werkt en de juiste beleving geeft.
  • Woensdag: op de laatste dag ga je je MLP testen met de eindgebruikers en stakeholders. Zoals Silicon Valley-held Steve Blank stelt: “Get out of the building” en kijk wat je klanten ervan vinden, want echte feiten vind je buiten. Doe een korte test, pas het ontwerp direct aan en test het direct weer. Uiteindelijk heb je een getest ontwerp en kun je de prioriteiten gaan vaststellen voor de volgende sprint.

De originele design sprint van Google Ventures gaat uit van vijf dagen, met aparte dagen voor het schetsen van oplossingen, het bespreken en het vervolgens bouwen ervan. Bij websiteontwikkeling kun je dat echter allemaal in een kortere periode doen, zoals Banfield, Lombardo en Wax in hun boek Design Sprint beschrijven.

Meerdere sprints

Met meerdere sprints breek je het gehele design proces in kleinere doelen. Afhankelijk van de website en de klant zijn er drie tot vier prints nodig voordat je definitief kunt gaan bouwen:

Sprint 0: hier gaat het om schetsen en het bepalen van de uitgangspunten in termen van doelgroep en doelstellingen, fontgebruik, kleurkeuzes en de skeleton wireframe. Sprint 0 levert een breed draagvlak bij alle deelnemers, ruwe schetsen en een MLP (of een MVP) dat getest kan worden.

Sprint 1: in de tweede sprint maak je de website concreet. Je bepaalt de belangrijkste pagina’s, ontwikkelt deze functioneel en test deze met de klanten.

Sprint 2 – 3: hier worden de overige pagina’s ontworpen, zichtbaar gemaakt en wederom getest. Bij websites met meerdere doelgroepen en productgroepen kan een sprint 3 nodig zijn.

Daarna komt er een overgang richting de echte bouwfase. Er gaan dan meer developers aan de slag met front end (HTML-CSS) en de implementatie naar back end (een CMS zoals bijvoorbeeld Hippo, Adobe of Hybris). In dit traject wordt het kostbaar om achteraf fouten te verbeteren. Daarom is het verkrijgen en verwerken van klantenfeedback tijdens iedere design sprint zo belangrijk.

Uitgangspunten

De volgende uitgangspunten helpen met een vlot verloop van je design sprints:

  • Facilitator: de facilitator luistert, maakt notities, monitort de voortgang, stuurt op tijd bij en komt tot samenvattingen.
  • Locatie: zorg voor een grote ruimte met goede verlichting, whiteboards, beamer, flipover, een muur waarop kan worden geplakt en geprikt.
  • Klanten: bereid de testdag met de klanten zoveel mogelijk voor, zodat je snel en efficiënt kunt testen.
  • Aandacht: deelnemers moeten echt beschikbaar zijn. Dus geen open laptops of belletjes tussendoor.
  • Tijd: bouw regelmatig pauzes in, en laat een dag duurt niet langer duren dan zes à zeven uur, anders verlies je productiviteit.

Een handig document met tips is deze PDF van Google: Design Sprint Methods – playbook for startups and designers.

Mindset voor succes met design sprint

Design sprinting is een iteratief proces. Wanneer je als bedrijf design sprinting wil inzetten om een website te ontwikkelen, bedenk dan wel dat er geen vastgestelde tijd voor staat. Een creatief proces laat zich moeilijk vastleggen: je bedenkt en maakt iets om te kijken wat de klant ervan vindt. De klantenfeedback is de onzekere factor in termen van productietijd én succes: fixed pricing werkt daarom niet. Voor design sprinting is de bereidheid nodig om echt out of the box te denken en de klant voorop te zetten.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond