Download

Download
0
4.0k
Channel: B2B Digital

De belangrijkste selectiecriteria voor een nieuw B2B Commerce platform

Bedrijven vragen steeds vaker naar een B2B eCommerce platform om te voorzien in de groeiende vraag van klanten naar online verkoop. B2B wordt door velen gezien als hèt groeisegment in de e-commerce markt. Het is dus niet verwonderlijk dat een groeiend aantal leveranciers van e-commerce platforms zich ook gaat richten op de B2B Commerce-markt. In hun promotie leggen ze sterk de nadruk op de specifieke B2B-functionaliteiten die hun platform biedt. Maar het is vaak de vraag of je nu juist deze functionaliteiten nodig hebt en of het zin heeft een bestaand (B2C) platform aan te passen of juist te vervangen door een platform dat zowel B2B als B2C kan uitvoeren. Onderzoek van Forrester geeft aan dat 44 procent van de B2B-bedrijven “het ontwikkelen van beslissingscriteria” zeer of uiterst uitdagend vindt.

De belangrijkste selectiecriteria voor een nieuw B2B Commerce platform

Wat zijn de belangrijkste eisen aan een modern B2B Commerce-platform? Dit eBook biedt handvatten en praktische tips om tot de juiste oplossing te komen. Het eBook gaat in op:

  • De uitdagingen bij het implementeren van een nieuw B2B-platform.
  • Het creëren van draagvlak binnen de organisatie voor een nieuw e-commerce platform.
E-commerce wordt gezien als kritische succesfactor voor het behalen van bedrijfsdoelstellingen

Uit onderzoek van Forrester Consulting – in opdracht van Magento – blijkt dat bedrijven e-commerce als een kritische succesfactor zien voor het behalen van hun belangrijkste bedrijfsdoelstellingen. Daarin zijn de prioriteiten van B2B bedrijven omzetgroei, klanttevredenheid en retentie.

De vijf belangrijkste obstakels voor het adopteren van een nieuwe e-commerce platform

Niet alleen het helder maken van de criteria voor een shortlist en uiteindelijke selectie, maar ook het implementeren van een nieuw B2B platform brengt de nodige uitdagingen met zich mee. Het eBook beschrijft de vijf belangrijkste obstakels voor het adopteren van een nieuw e-commerce platform. Daarnaast behandelt het eBook ook hoe je deze uitdagingen het best zult overwinnen door onder andere je belangrijkste stakeholders te betrekken in het selectieproces. 

Gebruik dit eBook als een goede introductie tot het selecteren en implementeren van een B2B Commerce platform en welke vragen je ook aan de organisatie kunt stellen. Daarmee heb je een eerste stap genomen in de juiste selectie van een nieuw platform.

Marion Freijsen