Download

Download
0
1.6k
Channel: B2B online

De meerwaarde van een bedrijfscontinuïteitsplan in B2B Commerce

Veel ondernemers en C-level professionals zien bedrijfscontinuïteit als een onderwerp waar alleen de afdeling IT zich mee bezig moet houden. Het spreekt voor zich dat het draaiende houden van de IT-architectuur en het snel oplossen van bugs en storingen belangrijke prioriteiten zijn.

Uit cijfers van FEMA blijkt dat het merendeel van de organisatie (tussen de 35 en 75 procent) geen bedrijfscontinuïteitsplan heeft. En als een organisatie een plan hebben, dan wordt deze niet onderhouden door één op de vijf bedrijven. Echter is bedrijfscontinuïteit veel meer dan alleen een ramp herstel plan vanuit IT. Het heeft betrekking op je gehele organisatie. Je moet ervoor zorgen dat er adequaat gereageerd kan worden op onverwachte gebeurtenissen.

De meerwaarde van een bedrijfscontinuïteitsplan in B2B Commerce

Veel B2B-bedrijven zitten middenin in de digitale transitie of hebben deze reeds afgerond. Toch blijft digital commerce onbekend terrein voor bedrijven die voorheen uitsluitend via distributeurs of interne verkoopvertegenwoordigers verkochten. Een B2B-webshop lijkt op dit moment een noodzakelijk kwaad en een investering die lastig te verantwoorden is. Een groeiend aantal B2B-bedrijven beseft echter de voordelen van digital commerce, met name op het gebied van risk management.

Checklist: Het opstellen van een bedrijfscontinuïteitsplan

Magento heeft een checklist ontwikkeld die ervoor zorgt dat jouw bedrijf blijft bestaan – en de verkopen gewoon doorlopen – wat er ook gebeurt! De checklist voor het creëren van een bedrijfscontinuïteitsplan bestaat uit vier stappen:

  1. Ken de gevolgen
  2. Creëer mitigatieplannen
  3. Stel responseteams en –processen in
  4. Zorg voor efficiënte informatieverspreiding

Marion Freijsen