Download

Download
0
2.9k
Channel: Data

De zes belangrijkste datatrends van 2020

Veel bedrijven geloven in de kracht van data, het is de motor van elke bedrijfsstrategie. De technologische ontwikkelingen en innovaties zorgen voor een breder toepassingsbereik. Daarnaast profiteren steeds meer mensen van de betere en bredere toegang tot data, die goed wordt benut.

Het toepassingsbereik van data wordt steeds beter en breder

Elk jaar blikt Tableau vooruit op de belangrijkste datatrends die de toekomst van analytics en de manier waarop mensen met data werken, gaan bepalen. Een conclusie die elk jaar terugkomt is dat organisaties (data)technologie steeds slimmer inzetten om meer mogelijkheden te bieden aan hun medewerkers en samenwerkingen tussen technische experts te realiseren. Daarnaast worden bedrijven zich er steeds beter van bewust hoe ze data effectiever kunnen gebruiken en ook nagaan hoe ze verantwoordelijk kunnen handelen. Ook wordt data steeds meer ingezet om ongelijkheden op personeels- en organisatorisch niveau te ontdekken en aan te pakken.

De zes belangrijkste datatrends van 2020

Data kan binnen alle onderdelen van een bedrijf worden ingezet als de juiste instelling, tools en processen aanwezig zijn. In maart van dit jaar publiceerde Tableau haar jaarlijkse ‘Data Trends Report’. In dit rapport worden de zes belangrijkste datatrends voor 2020 beschreven:

  1. Datageletterdheid: om de ‘data skills gap’ te overbruggen laten organisaties zich inspireren door de academische wereld. Organisatie zien steeds meer de toegevoegde waarde van data-savvy medewerkers en zoeken hierbij actief naar (online) opleidingsmogelijkheden.
  2. Kunstmatige intelligentie (AI): AI gaat van abstract naar actiegericht. Nieuwe technologie en diensten zorgen voor een nieuwe fase in AI-volwassenheid. Pilotprojecten verschuiven van innovatielabs naar de werkvloer.
  3. Datastorytelling: gepersonaliseerde dataverhalen worden standaard. Datastorytelling is een effectieve manier voor bedrijven om consumentengewoonten te illustreren en hen te betrekken op manieren die pure feiten en cijfers nooit zouden kunnen bereiken.
  4. Datarechtvaardigheid: betere data stelt organisaties in staat individuen of groepen te identificeren die ondervertegenwoordigd zijn of structurele belemmeringen ondervinden bij het realiseren van volledige vertegenwoordiging, wat resulteert in diverse voordelen voor alle betrokkenen.
  5. Datacultuur: het gehele management van je organisatie is verantwoordelijk voor het toekomstig gebruik van data en analytics. De meest succesvolle bedrijven investeren net zoveel in cultuur als zij investeren in technologie, data wordt het fundament van de kernprocessen.
  6. Datamanagement: data-integratie als katalysator voor de afstemming tussen IT en het bedrijf. Organisaties breiden hun datamanagement activiteiten uit om de besluitvorming op grote schaal meer datagedreven te maken.

Wil je meer weten over de theorie, het onderzoek en de praktijkvoorbeelden achter elk van deze trends? Download het volledige rapport met de datatrends voor 2020.

Christy Hillebrink