Download

Download
0
3.6k
Channel: Data

Onderzoek: De belangrijkste data preparation technologietrends

In de grootste onafhankelijke studie van data preparation biedt de Dresner Advisory Services Market Study een diepgaand overzicht van de nieuwste trends in de markt en rangschikt 24 leveranciers van data preparation technologie. Enkele key takeaways uit het onderzoek zijn:

 • Data preparation staat op de veertiende plaats in de bovenste helft van 33 BI-technologieën en -initiatieven in deze studie.
 • 63 procent van alle respondenten zegt dat data preparation ‘kritisch’ of ‘zeer belangrijk’ is.
 • 78 procent zegt dat hun huidige aanpak voor data preparation zeer of zeer effectief is en dat het vertrouwen in de loop van de tijd is toegenomen. Succes met data preparation hangt samen met succes met BI.
 • Negenenvijftig procent van de respondenten verrijkt ‘constant’, ‘vaak’ of ‘incidenteel’ de gegevensvoorbereiding met gegevens van derden. Marketing / Sales zijn de meest frequente gebruikers.
 • De belangrijkste output van gegevensvoorbereiding is Excel of CSV, gevolgd door output naar traditionele relationele databases. Azure kreeg de meeste gebruikersinteresse in 2019.
De belangrijkste issues bij data preparation

In dit rapport worden de resultaten van de Data Preparation Market Study gepresenteerd. Het onderzoek focust zich op de belangrijkste problemen en uitdagingen van gegevensvoorbereiding:

 • Percepties en intenties rond data preparation.
 • Vereisten en functies van eindgebruikers.
 • Ondersteuning van de industrie voor gegevensvoorbereiding.
 • Gebruikersvereisten versus branchemogelijkheden.
 • Leveranciersbeoordelingen.
Het belang van moderne data preparation technologie

Het belang van gegevensvoorbereiding volgt dus traditionele onderwerpen, zoals rapportage, dashboards, geavanceerde visualisatie en selfservice voor eindgebruikers. Maar het staat ook ver boven andere bekende onderwerpen, waaronder cloud computing, Big Data en Internet of Things (IoT). Het strategische belang dat gebruikers hechten aan de voorbereiding van gegevens, onderstreept de waarde die wordt gehecht aan empowerment van gebruikers en selfservice in het algemeen. Drieënzestig procent van alle respondenten zegt dat gegevensvoorbereiding ‘kritisch’ of ‘zeer belangrijk’ is.

Ook blijkt uit de onderzoeksresultaten dat organisaties nog steeds veel waarde hechten aan data preparation. Waar in 2016 een piek te zien was, is deze in de periode 2017-2019 afgevlakt. Het huidige gemiddelde industrie-belang van ongeveer 3,5 ligt iets lager maar ligt in het bereik van het gebruikersbelang van ongeveer 3,7.

Effectiviteit van huidige aanpak van gegevensvoorbereiding

In 2019 zegt de meerderheid van de organisaties (59 procent) dat hun huidige aanpak voor het voorbereiden van gegevens “enigszins effectief” is. Gecombineerd met degenen die een “zeer effectieve” gegevensvoorbereiding melden, is dit meer dan driekwart (78 procent) van de respondenten. Ook geeft een meerderheid van de respondenten data preparation constant of frequent te gebruiken. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het succes van data preparation correleert met het succes van business intelligence (BI).

Lees in het onderzoeksrapport wat de belangrijkste verschillen zijn per functie, continent, bedrijfsgrootte en branche.

De belangrijkste functionaliteiten en behoeften voor data preparation technologie

In 2019 is er grote belangstelling voor een breed scala aan gebruikersfunctionaliteiten voor gegevensvoorbereiding, die allemaal “enigszins belangrijk” zijn voor 60 procent of meer van de respondenten. De belangrijkste functionaliteiten volgens de ondervraagden zijn utilitaire opslag- en preview-mogelijkheden, op de voet gevolgd door geautomatiseerde detectie en meer geavanceerde mogelijkheden. Een opvallende conclusie is dat machine learning de minst populaire functionaliteit voor gegevensvoorbereiding is.

De behoefte naar koppelingen en integraties met andere technologie is groot blijkt uit de onderzoeksresultaten. De twee belangrijkste functies, “toegang tot bestandsindelingen (Excel, CSV of Jog formaten)” en “mogelijkheid om gegevens te combineren over meerdere gegevenssets en bronnen”, zijn “kritisch” voor tussen 45-50 procent van de respondenten en minstens “zeer belangrijk” tot bijna 80 procent of meer.” Daarnaast hechten de respondenten waarde aan functionaliteiten voor het manipuleren van data. De belangrijkste functionaliteiten zijn:

 • Het verzamelen en groeperen van gegevens.
 • Mogelijkheid om data in kruis- en draaitabellen te plotten.
 • Het normaliseren, standaardiseren en verrijken van data.

Het onderzoeksrapport weergeeft de belangrijkste verschillen per jaar (2015-2019), functie, continent, bedrijfsgrootte en branche.

Het integreren van data preparation in je organisatieprocessen

Ook is de respondenten gevraagd naar hun voorkeuren voor het plannen, monitoren en testaspecten van data preparation. De twee meest populaire functies op dit gebied zijn het plannen van een proces op basis van op tijdgebaseerde of op een trigger gebaseerde gebeurtenis en het inplannen van executie of het herhalen van datatransformatie-processen.

In het onderzoeksrapport zijn de belangrijkste verschillen per jaar (2015-2019), functie, continent, bedrijfsgrootte en branche omschreven.

De voorkeuren voor de implementatie van data preparation technologie

Uit het onderzoek blijkt dat de respondenten een voorkeur hebben voor een on-premise oplossing voor data preparation. Daarnaast blijkt uit de resultaten dat de antwoorden uiteenlopen per functiegroep. Waar het merendeel van de marketing en sales professionals de voorkeur geeft aan on-premise, geeft het executive management de voorkeur aan een SaaS-oplossing. Ook blijken de antwoorden te verschillen per continent, bedrijfsgrootte en industrie.

Softwareleveranciers passen zich aan

Ook leveranciers van data preparation oplossingen zijn meegenomen in dit onderzoek. Over het algemeen blijkt uit de onderzoeksresultaten dat leveranciers veel ondersteuning biedt voor gebruikersvragen en behoeften. Lees in het rapport welke mate van ondersteuning leveranciers bieden op het gebied van:

 • Gebruiksfunctionaliteiten
 • Integratiemogelijkheden
 • Exportmogelijkheden
 • Manipulatiemogelijkheden
 • Functionaliteiten voor performancemonitoring
 • Implementatiemogelijkheden (cloud of on-premise)

Het onderzoeksrapport wordt afgesloten met een overzicht van de leveranciersbeoordelingen van 24 leveranciers van data preparation technologie, waaronder SAP, Tableau, Salesforce, Oracle en Trifacta.

Jessica Benton