Download

Download
0
3.2k
Channel: Health

Zo zorgen digitale producten voor een betere gezondheid en een beter leven

Een Supercharge-rapport om gezondheidsgerelateerde digitale producten een boost te geven.

Afgelopen jaren heeft Supercharge gezondheidsexperts geholpen om hun visie op de toekomst om te zetten in producten die levens veranderen. Bij zowel preventie als behandeling worden de resultaten van gezondheidszorg sterk beïnvloed door het gedrag van de patiënt. Vooral nu de aandacht verschuift van behandeling naar preventie, en de grenzen tussen welzijn, fitness en gezondheidszorg steeds vager worden. Deze trend heeft ons ertoe aangezet dit rapport te wijden aan het onderwerp gedragsbeïnvloeding door middel van digitale producten. Hoewel we probeerden een glimp op te vangen van belangrijke resultaten van gedragswetenschappen, wilden we u uiteindelijk een flinke verzameling praktische technieken geven die u kunt toepassen om gebruikers te helpen betere keuzes te maken en gezondere gewoonten aan te nemen.

Redactie