Deel dit artikel
-

Branchevereniging daagt Kamer van Koophandel voor de rechter wegens onrechtmatig beperken Handelsregister

De Vereniging voor zakelijke B2B informatie begint een rechtszaak tegen de Kamer van Koophandel (KVK) wegens een ‘onrechtmatig beroep op het databankenrecht’.

Met deze ongeoorloofde claim zet de KVK volgens de vereniging concrete stappen richting monopolisering van het publieke Handelsregister. Gesprekken hierover tussen de branchevereniging en de KVK zijn op niets uitgelopen. Daarom zal de branchevereniging naar de rechter stappen om helderheid te krijgen over deze kwestie.

Op grond van het databankenrecht heeft de KVK nu nieuwe regels opgesteld die het (her)gebruik van handelsregisterinformatie vergaand beperken.

Daarmee gooit de KVK volgens de belangenclub het openbare Handelsregister op slot en probeert ze zo een monopolie te verkrijgen op het gebruik van dit openbare register.

Om een databankenrecht te krijgen, is het vereist dat de KVK significante (risicodragende) investeringen heeft gedaan in het Handelsregister. De kosten voor het Handelsregister zijn echter altijd betaald door ondernemers bij inschrijving, door afnemers van handelsregisterinformatie en door het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

Bovendien is het voor overheidsinstanties zoals de KVK bij wet verboden om databankenrecht in te zetten om hergebruik nodeloos te beperken. Zo geldt met de nieuwe regels voortaan een ‘doorgifteverbod’ voor opgevraagde informatie zoals jaarrekeningen en uittreksels.

Ook moet ieder denkbaar gebruik van Handelsregisterinformatie apart bij de KVK worden afgenomen en gaat de KVK zich bemoeien met het productontwerp, de prijsstelling en privacybeleid van commerciële diensten als daarin handelsregisterinformatie wordt gebruikt.

De KVK handelt met het monopoliseren van Handelsregisterinformatie in strijd met de Europese Hergebruikrichtlijn en de Open Data Richtlijn, stelt de vereniging. Deze richtlijnen schrijven voor dat openbare overheidsinformatie ruim beschikbaar moet zijn voor diensten met toegevoegde waarde en dat overheden hergebruik van dit soort informatie niet met een databankenrecht mogen beperken.

De leden van de VVZBI gebruiken de informatie uit het Handelsregister precies zoals dat door de wetgever bedoeld is: overheidsinformatie wordt als grondstof hergebruikt en verrijkt in innovatieve diensten die de KVK zelf niet kan of wil aanbieden. Door dit hergebruik te verbieden, wordt betrouwbaar zaken kunnen doen en het borgen van de rechtszekerheid in het economisch verkeer in gevaar gebracht.

Foto KvK

Deel dit bericht

1 Reactie

Rudolf

De KvK heeft jarenlang zeer vertrouwelijke gegevens aan derden verstrekt, die daar dankbaar misbruik van hebben gemaakt voor commerciële doelen. Dat heeft tot veel klachten geleid, met name van ZZPers en aanverwante ondernemers die platgebeld worden door handelaren in energiecontracten. Naar aanleiding van klachten heeft de Privacy Autoriteit hierop ingegrepen. Blijkbaar gaat de kvK nu echt iets doen.

Hiermee is nog niet het probleem opgelost dat de informatie over mijn stamrecht via de KvK op straat ligt. Ik vind dat dat de KvK gegevens alleen mag verstrekken met toestemming van de ingeschreven onderneming.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond