Deel dit artikel
-

Europa verdeeld over Verordening Bescherming Persoonsgegevens

Italië stelt een compromis voor om onderhandelingen in Raad van de Europese Unie over de Verordening Bescherming Persoonsgegevens vlot te trekken. Dat meldt Thuiswinkel.org, dat via koepelorganisatie Ecommerce Europe aan de discussies deelneemt.

Vanaf het begin van de discussie over de hervorming van de huidige Richtlijn Bescherming Persoonsgegevens is met name Duitsland tegen een gelijke behandeling van de publieke en private sector geweest. Duitsland heeft zelf strengere regels dan andere EU-lidstaten voor het beschermen van persoonsgegevens in de publieke sector zoals op het gebied van gezondheid, pensioenen en belastingen. Zij willen deze strengere regels graag handhaven.

In een poging de Duitsers weer aan de onderhandelingstafel te krijgen, hebben de Italianen daarom voorgesteld om Duitsland garanties te geven. Op die manier kunnen overheidsbedrijven strengere regels op het terrein van de bescherming van persoonsgegevens opleggen dan de toekomstige Verordening Bescherming Persoonsgegevens voorschrijft.

Het zogenaamde one-stop-shop principe houdt de lidstaten nog steeds verdeeld. Volgens dit principe dient slechts één nationale toezichthouder bevoegd te zijn in geschillen over persoonsgegevens tussen EU-burgers en bedrijven met een grensoverschrijdend karakter. In het voorstel zou alleen de nationale toezichthouder van de lidstaat waarin de onderneming gevestigd is bevoegd zijn en niet die van het land van de consument. Met name tegen het laatste bestaat veel verzet.

Op dit moment is van Franse zijde een alternatief voorstel gelanceerd, gebaseerd op een systeem van een medebeslissing door de verschillende betrokken autoriteiten. Ook over de boetebevoegdheid van die toezichthouders, de hoogte van die boetes, de verplichte benoeming van een Data Processing Officer (DPO), dataportabiliteit en het ‘right to be forgotten’ is het laatste woord nog niet gesproken.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond