Deel dit artikel
-

Herziening auteurswet opnieuw op de EU-agenda

Op 12 september 2018 stemmen de leden van het Europees Parlement over herziening van het online auteursrecht. Het verzet tegen bepaalde artikelen blijft onverminderd groot en het is nog maar zeer de vraag of het wetsvoorstel er in deze vorm komt.

De werkgroep Juridische Zaken van de EU was eerder dit jaar akkoord gegaan met de zogenoemde Copyright Directive en rapporteur Axel Voss had namens de werkgroep het mandaat gekregen om direct over te gaan tot onderhandelingen met de Europese Commissie, in plaats van het voorstel eerst met het hele Europees Parlement te bespreken. Het Europees Parlement stemde in juli tegen dat mandaat, waardoor er nu een bredere discussie komt en nog amendementen kunnen worden ingediend.

Jurist Stefan Kulk (Rechtsgeleerdheid) en dataspecialist Mirko Schäfer (Utrecht Data School) van de Universiteit Utrecht plaatsen nu al volop vraagtekens bij de nieuwe wetgeving. Zij spreken over ‘verontrustende elementen die van invloed kunnen zijn op de manier waarop burgers het World Wide Web gebruiken’.

Artikel 11 stelt dat online platformen die verwijzen naar een nieuwsbron de uitgever voor het gebruik van dat nieuws moeten betalen. Dit is de zogenoemde linktaks, in het jargon ook wel aangeduid als uitgeversrecht.

Het web gedijt juist bij het verbinden van inhoud door middel van hyperlinks. Het voorstel zal dan ook gevolgen hebben voor individuele bloggers, academici en wetenschappers, burgerjournalisten, tieners die onschuldig inhoud delen en ook democratische activisten die hun medeburgers willen informeren, stelt Schäfer. ‘Ik krijg het gevoel dat juristen van het kabeltv-tijdperk aan het wetsvoorstel hebben gewerkt.’

Duitsland en Spanje zijn Europa voorgegaan met de introductie van de linktaks. Dat heeft tot veel onzekerheid geleid over de vraag wanneer je precies toestemming nodig hebt om een klein stukje tekst over te nemen. Google Duitsland is toen gestopt om vanuit Google News te linken naar artikelen. Het gevolg was dat de uitgevers helemaal geen verkeer meer naar hun website kregen en ze nog verder van huis waren.

Even omstreden is Artikel 13, dat online platforms verplicht om strenger op te treden tegen het gebruik van ongeautoriseerd materiaal op hun platforms. Men spreekt in dit verband van online filters. Onder het huidige recht hoeven platforms alleen het materiaal te verwijderen als daarover door rechthebbenden wordt geklaagd.

Van het auteursrecht mag je best materiaal van anderen gebruiken als citaat. Of ten behoeve van een parodie. Die uitzonderingen zijn er onder andere om de vrijheid van meningsuiting te bevorderen. Geautomatiseerde systemen kunnen dat soort onderscheidingen tussen wat wel mag en wat niet mag niet goed maken, meent Kulk.

Schäfer vraagt zich af of er überhaupt wel een probleem is met de online verspreiding van auteursrechtelijk beschermde inhoud. Volgens een in opdracht van de EU uitgevoerde studie is er geen bewijs dat online delen een negatief effect heeft op de verkoop.

Deel dit bericht

2 Reacties

maarten v.

”Artikel 11 stelt dat online platformen die verwijzen naar een nieuwsbron de uitgever voor het gebruik van dat nieuws moeten betalen.”
Kan de schrijver van dit artikel even aanwijzen in de voorgestelde EU Directive waar dat staat, want ik kan dat niet negerns in artikel 11 vinden…

Dimmer

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond