Deel dit artikel
-

Meer geld voor innovatieve ondernemers

Het kabinet en provincies stellen komend jaar voor het eerst gezamenlijk 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren om innovatie bij het midden- en kleinbedrijf over regiogrenzen heen te stimuleren. Vorig jaar was het budget nog 32 miljoen euro.

Het kabinet en de provincies stellen gezamenlijk 55 miljoen euro beschikbaar voor de MKB Innovatiestimulering Topsectoren komend jaar. Bijna een verdubbeling ten opzichte van afgelopen jaar. Met de regeling wordt samenwerking en innovatie bij het midden- en kleinbedrijf gestimuleerd. 1600 bedrijven maakten hiervan gebruik in het afgelopen jaar om vernieuwingen door te voeren en om te groeien. Innovatieve ondernemers kunnen subsidies aanvragen voor onder andere kennisvouchers, haalbaarheidsstudies en R&D samenwerkingsprojecten.

Bovendien krijgen MKB-ondernemers eenvoudiger en betere toegang tot landelijke en regionale innovatiemiddelen, zodat zij in staat worden gesteld om sneller door te groeien.

Vorig jaar steeg het budget ook al flink. Toen werd 32 miljoen euro beschikbaar gesteld, ruim 50 procent meer dan het jaar daarvoor. Onder vernieuwende MKB-ondernemers bestaat jaar in, jaar uit grote belangstelling voor de regeling.

De afspraken zijn vastgelegd in een concrete samenwerkingsagenda en worden komende maanden verder uitgewerkt. Naast algemene afspraken zijn er maatwerkafspraken gemaakt per landsdeel: Noordvleugel, Zuidvleugel, Noord, Zuid en Oost. Dit versterkt de mogelijkheid om passende oplossingen voor MKB-bedrijven in verschillende regio’s te bieden en ze tegelijkertijd betere dienstverlening te geven.

Kamp ziet het MKB als de motor van onze economie en aanjager van innovatie. ‘De ondernemers verdienen dan ook ondersteuning die naadloos aansluit op hun praktijk.’

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond