Deel dit artikel
-

‘Verzekeringsbranche worstelt met innovatie’

De verzekeringssector heeft grote moeite om de noodzakelijke innovatie binnen de branche gestalte te geven. Hoewel de bedrijven zich bewust zijn van het feit dat vernieuwing bepalend is voor de toekomstige concurrentiepositie en groei, slagen de ondernemingen er niet in het proces van innovatie echt van de grond te krijgen. Dat stelt KPMG na onderzoek onder bijna driehonderd bestuurders van verzekeringsmaatschappijen.

Ruim tachtig procent van de onderzochte bedrijven realiseert zich dat toekomstig succes afhankelijk is van het vermogen om te innoveren. En bijna de helft van de bedrijven geeft aan dat zij op dit moment duidelijk last hebben van nieuwe concurrenten die flexibeler kunnen opereren en met hun innovatieve aanpak voor een verstoring van de markt zorgen.

Het niet alleen fintech startups die voor de nodige innovatieve uitdagingen in de sector zorgen. Van de onderzochte ondernemingen voorziet 40 procent dat zij de komende twee jaar toenemende concurrentie zullen ondervinden van bestaande concurrenten, die er wel in zullen slagen ingrijpend te innoveren.

Maar een gering deel van onderzochte ondernemingen beschikt over een wereldwijde strategie voor innovatie. En niet meer dan 40 procent kent een specifiek budget voor innovatie. Bovendien lijken veel bedrijven te worstelen met ondersteuning vanuit het hoogste management voor innovatie.

Minder dan de helft van de ondernemingen geeft aan te beschikken over een Chief Innovation Officer of iemand anders binnen het bestuur die verantwoordelijk is voor innovatie. Ook andere signalen die aangeven dat de ondernemingen strategisch met innovatie bezig zijn, ontbreken veelal.

Minder dan een kwart van de bedrijven geeft aan gebruik te maken van Big Data en data-analyses om de innovatie naar een hoger niveau te brengen. Eén op de vijf bedrijven geeft bovendien aan dat zij niet beschikken over een formeel instrument om het rendement van de investeringen in innovatie te meten.

Veel bedrijven lijken zich volgens KPMG vooral te richten op oppervlakkige vernieuwing van de bedrijfsvoering in plaats van echte strategische innovatie.

Deel dit bericht

3 Reacties

Frans Melenhorst

Deze constateringen zijn herkenbaar, niet nieuw. En inderdaad breder dan alleen de verzekeringsbranche. Het probleem – waar ook dit artikel jammer genoeg geen antwoord op geeft – is waarom innovatie niet van de grond komt. Een van de oorzaken is volgens mij dat directieteams van gevestigde ondernemingen over het algemeen wel in staat zijn om binnen het bestaande model te optimaliseren (oppervlakkige vernieuwingen, zoals KPMG terecht zegt), maar niet altijd in staat zijn om disrupties als zodanig te herkennen en daar op de goeie manier op te reageren.
Het opnemen van een CIO in het bestaande directieteam is m.i. geen garantie voor succes. Grote budgetten zijn m.i. ook geen randvoorwaarde voor het ontwikkelen van succesvolle innovaties of disrupties -dat is in de markt vaker bewezen.
De manier van besturen en optimaliseren van het bestaande bedrijf staat volgens mij haaks op de mentaliteit, focus en werkwijze die voor succesvolle innovatie belangrijk is. Het ontwikkelen van innovaties buiten (de cultuur, wetten en beperkingen van) het bestaande bedrijf, door een innovatief team met genoemde kenmerken is doorgaans effectiever.

peter

Tjerk

Beste Frans,

Dank voor je reactie. Goede analyse en terechte opmerking. In het artikel is de oorzaak van het niet van de grond komen niet opgenomen, in de uitgebreide publicatie is daar wel degelijk aandacht voor. Daarnaast per bevindingen meerdere mogelijk acties die door verzekeraars ondernomen kunnen worden. Link naar de publicatie staat in het artikel ov via onderstaande link te benaderen. ( http://www.kpmg.com/NL/nl/IssuesAndInsights/ArticlesPublications/Persberichten/Pages/KPMG-Verzekeringsbrancheworstelt-met-innovatie.aspx )

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond