-

Ontwikkelaars zijn de nieuwe strategische consultants

Management consultancy verandert. De tijden dat consultants maandenlang bij bedrijven aan de slag gingen en dikke managementrapporten opstelden, zijn voorbij. Softwareontwikkelaars nemen de regie over.

De markt voor management consultants is al jarenlang een miljoenenbusiness. Ze helpen organisaties bij veranderingsprocessen, bij het ontwikkelen van nieuwe bedrijfsstrategieën, ze coachen executives en analyseren en verbeteren bedrijfsprocessen.

De tijden dat consultants maandenlang bij bedrijven aan de slag gingen en dikke managementrapporten opstelden, zijn voorbij. Voor een deel komt dit omdat de benodigde expertise en best practices steeds makkelijker online te vinden zijn, waardoor het jarenlange monopolie van de management consultants begint af te brokkelen.

Er is echter nog een andere ontwikkeling gaande, die veel meer impact heeft. Innovatieve bedrijven vertrouwen namelijk steeds meer op een andere groep professionals om ze te helpen bij hun belangrijkste uitdagingen. Professionals die, gezien de sterk groeiende rol van technologie in onze samenleving, beschikken over een skillset die steeds belangrijker wordt: de softwareontwikkelaars.

Ieder bedrijf is immers een techbedrijf

Inmiddels heeft ruim een kwart van de CEO’s van de Fortune 500-bedrijven een technische achtergrond. En binnen organisaties krijgen CIO’s en CTO’s meer en meer verantwoordelijkheden. Maar die technische expertise beperkt zich niet tot de top van het bedrijfsleven. Op ieder niveau binnen organisaties spelen mensen met technische vaardigheden, zoals software engineers, een steeds grotere rol. Steeds vaker zijn het juist deze mensen die de strategische richting helpen bepalen.

Wat is de oorzaak van deze verandering? Een onderzoek dat in opdracht van Stripe is uitgevoerd door Harris Poll biedt aanknopingspunten. Hoewel voor het onderzoek ruim 1.400 werknemers in 32 verschillende industriesectoren en vijf landen werden ondervraagd, zegt bijna vier op de vijf respondenten momenteel te werken bij een ‘techbedrijf’. Daaronder waren ook werknemers van bedrijven die actief zijn in de bouw, de verwerkende industrie, mijnbouw en andere traditionele industriesectoren.

Marc Andreessen stelde ooit: ‘software is eating the world’. Als dat inderdaad het geval is, dan zijn ontwikkelaars zonder twijfel de grootste influencers van deze nieuwe economie. Niet minder dan 81 procent van de ondervraagden is van mening dat in-house ontwikkelaars effectiever zijn dan ingehuurde externe management consultants, als het gaat om besluitvorming en om het bepalen van de strategische koers. En van de ondervraagde bedrijven zegt een meerderheid dat de input van software ontwikkelaars de afgelopen vijf jaar een steeds grotere rol heeft gespeeld bij strategische beslissingen.

Organisaties die nalaten om ontwikkelaars bij deze processen te betrekken, zien daar vaak de gevolgen van. Ruim de helft (55%) van de bedrijven in het onderzoek van Stripe heeft ernstige strategische fouten gemaakt omdat ze niet genoeg input vroegen van ontwikkelaars. Ze kozen bijvoorbeeld de verkeerde product-roadmap (39%), namen de verkeerde mensen aan (37%) of kozen de verkeerde leveranciers (33%).

Gewend aan samenwerken en experimenteren

De reden voor de toenemende invloed van ontwikkelaars  – en hun groeiende rol als management consultants binnen organisaties – heeft verschillende oorzaken. Ze hebben zicht op belangrijke technologische trends en begrijpen wat de impact daarvan zal zijn. Ze beschikken over een analytisch denkvermogen en zijn gewend om data te gebruiken als basis voor hun beslissingen. Bovendien ze zijn in staat én bereid om in real-time samen te werken met anderen aan projecten, een vermogen dat in andere zakelijke disciplines nog wel eens ontbreekt.

Ontwikkelaars zijn gewend om te werken in omgevingen waarin samenwerken en openheid belangrijker zijn dan traditionele bedrijfshiërarchieën. Veel ontwikkelaars dragen code bij aan StackOverflow en GitHub en geven daar feedback over projecten van anderen. Eind 2017 telde de GitHub-community 24 miljoen ontwikkelaars wereldwijd die werken aan 67 miljoen code bibliotheken. Die ontwikkelaars delen hun kennis en expertise niet alleen binnen hun eigen organisatie, maar ook met de rest van de wereld.

De groeiende invloed van ontwikkelaars is natuurlijk ook gebaseerd op hun daadwerkelijke expertise. We leven in een wereld vol technische systemen die enorme hoeveelheden data genereren. Ontwikkelaars zijn gewend om daarmee om te gaan. Tegelijkertijd neemt de concurrentie toe, waardoor bedrijven sneller nieuwe producten moeten ontwikkelen en updaten. Software engineers weten hoe belangrijk het is om A/B tests te doen en om continu te blijven experimenteren. Allebei enorm waardevolle disciplines.

Miljarden misgelopen

Als ontwikkelaars zo’n positieve impact hebben op de bedrijfsstrategie en op de beslissingen die worden genomen, zou je verwachten  dat organisaties ervoor zorgen dat die ontwikkelaars zo efficiënt mogelijk worden ingezet. Maar uit een nieuw onderzoek van dit jaar – onder 1.000 ontwikkelaars en 1.000 C-level executives in zes landen – blijkt verrassend genoeg juist het tegenovergestelde. Veel organisaties verspillen hun software engineering talent aan het onderhouden van oudere systemen of aan het verhelpen van softwarefouten (52%).

Ontwikkelaars werken gemiddeld 41,1 uur per week. Maar bijna de helft van die tijd (17,3 uur) wordt besteed aan onderhoud, zoals debuggen en het herschrijven van broncode. En ontwikkelaars zijn gemiddeld vier uur per week kwijt aan het verbeteren van slecht geschreven code. Wereldwijd levert dit een jaarlijkse kostenpost op van bijna 73 miljard euro per jaar, afgaande op het gemiddelde salaris van ontwikkelaars. Bijna 60 procent van de ontwikkelaars is van mening dat dit ‘excessief’ is en denkt dat het stellen van duidelijke prioriteiten, beter gedefinieerde verantwoordelijkheden en productdoelstellingen voor de lange termijn hun productiviteit zou verbeteren.

Door ontwikkelaars op deze inefficiënte manier in te zetten, laten organisaties wereldwijd bijna 258 miljard aan BNP-waarde liggen, volgens berekeningen van Stripe. Dat is een enorm bedrag. Het zou een enorme en positieve impact hebben op de economie als we ontwikkelaars datgene laten doen waar ze goed in zijn: het ontwerpen en bouwen van systemen, processen en producten die organisaties daadwerkelijk nodig hebben om de digitale transformatie te maken. En met ruim 310.000 ontwikkelaars in Nederland (The State of European Tech 2017) is er in ons land een hoop te winnen op dat gebied. Kijk bijvoorbeeld eens naar bekende Nederlandse techbedrijven zoals CataWiki en Booking.com. Die zijn zo succesvol, juist omdat ze een ‘developer mindset’ hebben. Dat is iets waar andere bedrijven veel van kunnen leren.

Voor standaardoplossingen en -processen zijn er genoeg betaalbare en effectieve alternatieven. Denk aan AWS voor infrastructuur, Google voor productiviteitsoplossingen of Stripe voor betalingen. Door vaker voor dit soort oplossingen te kiezen, krijgen ontwikkelaars de ruimte om échte strategische waarde voor hun organisatie te creëren. Een resultaat waar iedere management consultant zich in zou kunnen vinden.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond