Heatmaps

Voor dit onderzoek zijn tracking records gebruikt van meerdere retailers. Met behulp van heatmaps is de orderdichtheid in Nederland weergegeven. Deze orderdichtheid wordt bepaald door het aantal orders per locatie. De dichtheid is groter voor locaties waar meerdere orders worden geplaatst. We hebben heatmaps gemaakt voor online retailers:

  1. met een lokale winkelvertegenwoordiging
  2. met landelijke winkelvertegenwoordiging
  3. zonder fysieke winkels

Online retailers met een lokale winkelvertegenwoordiging

heatmap1-273x300

In deze heatmap is te zien dat de geplaatste online orders bijna allemaal plaatsvinden in de gebieden waar de fysieke winkels gevestigd zijn.

Online retailers met een landelijke winkelvertegenwoordiging

heatmap2-274x300

Deze heatmap is van een andere retailer met fysieke winkellocaties. Een groot aantal winkellocaties is gevestigd in de Randstad, maar ook hier buiten zijn vestigingen aanwezig. In deze afbeelding komt ook naar voren dat de aanwezigheid van een fysieke winkel invloed heeft op het aantal online orders.

Online retailers zonder fysieke winkels

heatmap3-274x300

Deze heatmap is van een landelijke bekende retailer en geeft aan wat de gemiddelde orderdichtheid in Nederland is. Ook voor deze retailers zijn er kansen om het bereik te vergroten door het openen van fysieke winkellocaties.

Waar winkels openen?

Op basis van de heatmaps kan je de meeste strategische locaties bepalen voor de nieuwe winkels. Daarvoor is eerst inzicht nodig in de verhouding tussen het aantal online en offline orders per locatie. Met die verhouding kan je de groei van het aantal online orders per locatie berekenen. Per type retailers volgen een aantal voorbeelden.

1) Online retailers met een lokale winkelvertegenwoordiging

heatmap4-273x300

Deze retailer heeft meerdere locaties in één deel van het land, Om deze locatie heen vinden de meeste online orders plaatst. Deze retailer kan het aantal orders verhogen door vestigingen te openen in bijvoorbeeld het zuiden en zuidoosten van het land.

2) Online retailers met enkele winkelvertegenwoordiging

Dit is een retailer met één locatie in het midden van het land. Om deze locatie heen vinden de meeste online orders plaatst. Ook hier wordt in de Randstad een groot deel van het totaal aantal online orders geplaatst. Het kan voor deze shop lonen hier een locatie te openen.
3a. Online retailer met een landelijke winkelvertegenwoordiging

 

Bij deze retailers is de relatie tussen het hebben van een fysieke locatie en het aantal geplaatste online orders duidelijk te zien. Het kan voor deze shop lonen om op andere dichtbevolkte plekken winkels te openen.

3b. Online retailer met een landelijke winkelvertegenwoordiging

heatmap7-273x300

Ook winkels die al landelijk opereren kunnen het online bereik verbreden door fysieke winkels te openen. Een voorbeeld hiervan is te zien in de vergelijking tussen winkel 3a en 3b. Dit zijn twee vergelijkbare shops qua omvang met een bijna gelijk aantal fysieke locaties. Een verschil in orderdichtheid zien we bijvoorbeeld bij Enschede waar winkel 3a een fysieke locatie heeft.

Online retailers (pure players)

Als online speler heb je goede inzichten in waar je orders precies vandaan komen. Het openen van winkels kan je overwegen in regio’s waar gaten vallen. Houd daarbij wel rekening met de bevolkingsdichtheid per regio. Het effect van een het openen van een winkel zal hier uiteraard kleiner zijn.

heatmap8-273x300

heatmap9-274x300

In bovenstaand voorbeeld vergelijken we een retailer zonder fysieke locatie met een retailer met fysieke locaties. De orderdichtheid van de retailer zonder fysieke locaties is in het zuidwesten van het land lager dan een vergelijkbare shop met vestigingen in die omgeving. Het openen van fysieke winkels zorgt voor de groei van de webwinkels.

Openen of sluiten?

Het sluiten van fysieke winkels heeft direct invloed op de online resultaten. Die invloed is kleiner als winkels dichter bij elkaar liggen. Het verhuizen van winkels kan om die reden een overweging zijn.

*) Dit artikel is tevens gepubliceerd op de website van Adcurve.