-

Betere informatievoorziening nodig voor adoptie van elektrische auto’s

Ondanks het groeiende gebruik van elektrische auto’s leven er nog steeds veel ideeën bij de consument die de snellere adoptie van zulke voertuigen in de weg staat. Te duur? Te weinig oplaadpunten? Dat klopt niet helemaal. Betere informatievoorziening is dus belangrijk.

Ondanks dat er flink aan de weg is getimmerd door de elektrische-auto-industrie groeit de kennis van de gewone gebruiker op dit gebied niet zo hard mee als we enkele jaren terug voor ogen hadden. In de tweede editie van de EVBox Mobility Monitor, waarin we de huidige stand van zaken op het gebied van elektrische auto’s in Nederland en het laden daarvan schetsten, valt namelijk op dat er, ondanks de groeiende milieubewuste mindset onder Nederlanders, in bepaalde resultaten weinig verschil is ten opzichte van de eerste editie van het rapport uit 2020.

Hieruit blijkt dat er een gat bestaat wat betreft de informatievoorziening van de industrie naar de consument toe, voornamelijk als we het hebben over de drempels die consumenten ervaren, zoals de kosten van elektrisch rijden en de beschikbaarheid van een laadinfrastructuur. Deze aspecten vragen daarom om een aangescherpte aanpak zodat we iedereen bereiken en de juiste, volledige informatie bij de consument kunnen brengen.

Kosten

De aanschafprijs van een elektrische auto en de laadinfrastructuur blijken nog steeds de grootste belemmeringen te zijn om elektrisch te gaan rijden. 65% van de ondervraagden zegt dat elektrische auto’s momenteel te duur zijn: dat is meer dan de 56% in 2020. We zien wel dat de aanschafprijs van elektrische auto’s langzamerhand daalt. In plaats van de focus te leggen op de hogere aanschafprijs ten opzichte van een diesel- of benzineauto moeten elektrische auto’s worden geprofileerd als een langetermijninvestering die in veel gevallen uiteindelijk goedkoper is.

Zo zijn de onderhoudskosten bijvoorbeeld aanzienlijk lager en zijn de kosten van elektrisch laden meestal lager dan die van brandstof tanken. Daarnaast vindt twee derde van de potentiële elektrische-auto-rijders dat de werkgever de laadkosten van elektrische bedrijfsauto’s, die op het werk worden geladen, op zich moet nemen. We zien steeds vaker dat bedrijven dit inderdaad doen, dus daar moeten potentiële elektrische-auto-rijders goed over geïnformeerd worden.

Laadinfrastructuur

Het tweede grote obstakel is de laadinfrastructuur. Zo weten Nederlanders niet zeker of ze overal een laadstation kunnen vinden wanneer dit nodig is. Nederland heeft echter 100.000 openbare laadpunten, waarvan 3.000 snelladers, en heeft daarmee de grootste dichtheid van Europa. Toch vindt slechts een derde van de Nederlanders dat de laadinfrastructuur in ons land goed of zeer goed ontwikkeld is. Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat de hoeveelheid elektrische auto’s het aantal openbare laadpunten overstijgt.

Dit hoeft echter niet direct een probleem te zijn, aangezien een elektrische auto niet de hele dag op een zelfde laadpunt staat. Je kunt je dus afvragen of het probleem (enkel) ligt bij een tekort aan laadstations of ook deels toe te schrijven is aan een gebrekkige informatievoorziening. We kunnen bijvoorbeeld duidelijker in kaart brengen waar laden precies mogelijk is, wat de prijs is, of het desbetreffende laadpunt beschikbaar is en met welke verschillende soorten laadpassen je bij dat laadpunt kunt laden.

Focus op de oplossing

Een ander leerpunt is dat we stappen moeten zetten om het bredere publiek beter te informeren over de oplossingen die snelladen kan bieden. We krijgen namelijk vaak te horen dat het laden van een elektrische auto te lang zou duren. Dit is dan ook een van de grootste obstakels die mensen ervan weerhoudt om de overstap te maken naar elektrisch rijden. Ondanks dat snelladen logischerwijs een uitkomst zou moeten zijn, is gek genoeg te zien dat het gebruik van snelladers door Nederlandse elektrische-auto-rijders in vergelijking met 2020 zelfs aanzienlijk is gedaald: 47 procent maakt nooit gebruik van snelladen tegenover 19 procent in 2020. Verder kunnen we als elektrische-auto-industrie in de toekomst transparanter zijn over hoeveel kilometer een elektrische auto daadwerkelijk kan rijden voordat hij moet worden opgeladen en over waar snelladers te vinden zijn.

Laden als onderdeel van het dagelijks leven

Ondanks de oplossingen die snelladen kan bieden, moeten we af van het idee dat snelladen dé manier is om de ‘drempel’ tot elektrisch rijden te verkleinen. Idealiter maken we namelijk een transitie naar het integreren van laden als onderdeel van ons dagelijkse leven: bij de supermarkt, bij de kapper, op het werk en af en toe een snellader als dit noodzakelijk is. Laden wordt nu voornamelijk thuis gedaan, maar dit blijft niet de standaard. Als consumenten op die manier tegen het laden aan gaan kijken, zullen we vanzelf merken dat de laadtijd en de frequentie van het laden steeds minder als obstakel zullen worden gezien. Bij EVBox hebben wij de afgelopen jaren innovaties doorontwikkeld om ervoor te zorgen dat de markt voorzien is van allerlei soorten laadstations.

Gat in de perceptie

Momenteel is er dus een gat tussen de perceptie van de Nederlander en de huidige stand van zaken en de marktontwikkelingen als het gaat om de financiële impact van elektrische voertuigen en de laadinfrastructuur. De transitie naar nul emissies is een doel dat we samen moeten bereiken en alle spelers in de elektrische-auto-markt moeten dus beter kijken naar hoe ze de consument goed kunnen blijven informeren.

Over de auteur: Daniël Geerts is Regional director Benelux bij EVBox.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond