-

Democratisering van Machine Learning en meer datatrends in 2022

Datavolumes zijn de afgelopen jaren enorm gegroeid en data-innovaties volgen elkaar in rap tempo op. Het afgelopen jaar zagen we vooral de opkomst van de data cloud, maar wat wat worden de datatrends in 2022 die je in de gaten moet houden?

Democratisering van machine learning: dé trend van 2022

De belangrijkste opkomende trend om in de gaten te houden, is de democratisering van machine learning (ML), omdat deze ontwikkeling meerdere belangrijke trends in gang zet. Democratisering van ML betekent dat geautomatiseerde en intelligente data toegankelijker worden en makkelijker worden om in te zetten. Dit geeft iedereen de mogelijkheid om waarde uit data te halen, waar die meerwaarde voorheen alleen kon worden benut door data-experts.

Door steeds toegankelijker wordende Auto-ML-tools, kunnen organisaties van elke omvang op een kostenefficiënte manier profiteren van de voordelen van automatische dataverwerking. Daarnaast zorgt de toenemende toegankelijkheid van data ervoor dat er steeds minder gespecialiseerde datawetenschappers nodig zijn om data te gebruiken. ML kan data juist bruikbaar maken voor werknemers in de hele organisatie.

Behoefte aan geautomatiseerde dataverwerking stijgt

Realtime toepasbare data-inzichten voor bedrijven zijn van cruciaal belang om snel te schakelen in het steeds veranderende landschap. Bedrijven die flexibel zijn gebleven en zich konden aanpassen aan de verschuivingen als gevolg van de pandemie, reageerden beter op marktschommelingen.

De behoefte aan snellere en geautomatiseerde dataprocessen is daarom enorm gestegen en neemt alleen maar toe nu duidelijk wordt welke voordelen hieraan gekoppeld zijn. Dat geldt ook bij het verwerken van steeds grotere hoeveelheden data.

Datawetenschap in alle lagen van de organisatie

Snelle innovatie en acceptatie van de cloud zijn een belangrijke factor geweest voor organisaties om Auto-ML-applicaties te bouwen op datacloud-platforms. Auto-ML-tools zijn daardoor enorm geëvolueerd en hierdoor is het voor organisaties steeds makkelijker om automatisering en data science te gebruiken. Daarmee ontstaat direct de mogelijkheid om data voor organisaties van elke omvang te democratiseren.

Ethisch met data omgaan

Ondanks alle voordelen die Auto-ML met zich meebrengt, moeten organisaties mogelijke vooroordelen die zijn gecodeerd in de ML-algoritmen zoveel mogelijk uitsluiten. Aandacht voor het ethisch omgaan met data is daarmee de belangrijkste laatste datatrend voor dit jaar.

Om de ethische uitdaging aan te gaan, moeten Auto-ML-algoritmen en –tools toegang krijgen tot meer diverse en uitgebreidere datasets. Bedrijven kunnen hiervoor, naast hun eigen data, gebruikmaken van aanvullende data van derden. Bijvoorbeeld vanuit een data-marketplace. Hiermee kunnen geavanceerdere geautomatiseerde modellen worden gebouwd. Ook zullen we steeds meer zien dat organisaties een ethische raad oprichten: een groep mensen die de output, het proces en de balans tussen data en waarden onderzoekt.

Al met al zullen data in 2022 dus nog toegankelijker worden, waardoor we allemaal steeds meer waarde kunnen gaan halen uit de steeds grotere hoeveelheden data. Houd deze trend dus in de gaten, want door de democratisering van ML kan iedereen meer waarde halen uit data.

Over de auteur: Coen Bos is Vice president Benelux & Nordics bij Snowflake.

Op de hoogte blijven van het laatste nieuws binnen je vakgebied? Volg Emerce dan ook op social: LinkedIn, Twitter en Facebook.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond