-

Government Trends 2020: Een proactieve overheid

Hoe gaan overheden wereldwijd – en vooral in Nederland – om met alle technologische ontwikkelingen? Hoe kunnen zij ervoor zorgen dat de democratie blijft functioneren in zo’n snel veranderende omgeving? In een serie webartikelen wordt ingegaan op de belangrijkste (toekomst)trends voor de publieke sector. Aflevering vijf: hoe kan de overheid anticiperen op maatschappelijke ontwikkelingen en uitdagingen met behulp van bijvoorbeeld ‘predictive analytics’ en AI?

Voorkomen is beter dan genezen

Nieuwe ontwikkelingen op het gebied van AI, bijvoorbeeld natural language processing (NLP), machine learning en spraak- en gezichtsherkenning, kunnen overheden helpen om problemen te voorspellen en erop te anticiperen in plaats van te reageren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Dat is geen nieuws, maar dankzij de enorme hoeveelheden data die beschikbaar zijn, wordt het steeds gemakkelijker om voorspellingen te doen. We noemen dit predictive analytics. De US Air Force zet predictive analytics in om te kunnen voorspellen wanneer vliegtuigen gebreken krijgen, zodat kan worden voorkomen dat deze aan de grond moeten blijven staan.

Rampen en misdaadbestrijding

In Indonesië hebben de overheid en een startup hun krachten gebundeld om overstromingen te voorspellen op basis van historische data. Maar ook bij misdaadbestrijding is predictive analytics nuttig, bijvoorbeeld bij het bestrijden en voorkomen van kinderprostitutie. Mensenhandelaars die kinderen prostitueren, maken in 75% van de gevallen gebruik van het internet. Daarom is in de Verenigde Staten software ontwikkeld waarmee de politie al miljoenen slachtoffers én handelaren heeft opgespoord. Ook kindermishandeling kan worden voorspeld op basis van informatie over ouders, geestelijke gezondheid en mishandeling van generatie op generatie.

Fraude en terrorisme

In Nederland wordt volop gebruik gemaakt van dataverzameling, bestandskoppeling en gegevensanalyse om fraude te voorkomen en te detecteren. Bijvoorbeeld in domeinen zoals gemeentelijke uitkeringen, sociale voorzieningen, belastingen en toeslagen. Naast predictive analytics worden ook andere toepassingen van AI steeds vaker ingezet, bijvoorbeeld bij terrorismebestrijding. Zo heeft de Europese Unie het Horizon 2020 programma gelanceerd, waarbij NLP wordt gebruikt om gesprekken op social media te monitoren en analyseren. Hiermee worden propaganda en andere vroege signalen van bijvoorbeeld radicalisering snel ontdekt.

Voordelen en risicofactoren

Predictive analytics en andere vormen van AI leiden tot eerder ingrijpen en preventie en zorgt ervoor dat middelen beter worden ingezet. Er zijn wel wat randvoorwaarden en risicofactoren. Zo moeten overheden beschikken over de juiste vaardigheden om succesvol gebruik te maken van predictive analytics. Data zijn vaak complex en moeilijk toegankelijk en er is het risico van ‘algorithmic bias’. Daarnaast is privacy een gevoelig punt.

Hoe nu verder?

Om de juiste data te kunnen verzamelen, opslaan en gebruiken zijn data governance processen nodig. Wacht niet tot er grote datasets beschikbaar zijn, maar begin alvast. Bedenk welke AI-technologieën (zoals machine learning of NLP) nuttig kunnen zijn. Train gebruikers van predictive models, zodat ze de juiste besluiten kunnen nemen. Denk na over de mogelijkheid van ‘analytical services’ ter ondersteuning van het eigen team. Tot slot: houd al rekening met eventuele weerstand binnen de organisatie voordat change management processen worden opgestart.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond