-

Internet of Things leidt tot Vierde Industriële Revolutie

Het Verkenningsinstituut Nieuwe Technologie (VINT) van Sogeti voorziet een Vierde Industriële Revolutie door de komst van Internet of Things. Het technologiehuwelijk tussen fabrieksautomatisering ofwel Operationele Technologie (OT) en Informatietechnologie (IT) wordt een belangrijke aanjager voor snelle veranderingen; intensieve klantinteractie, onderlinge samenwerking tussen machines en een compleet andere aanpak voor het onderhoud van apparaten. Dat staat in het VINT-rapport  De Vierde Industriële Revolutie, Things als link tussen OT en IT.

VINT signaleert een aantal uitdagingen om het huwelijk tussen OT en IT te laten slagen. Zo pleiten de auteurs van het onderzoek voor het optuigen van een geheel nieuw vakgebied om de muur tussen technologie op de fabrieksvloer en informatietechnologie te slechten.

Tal van voorbeelden maken deze revolutie zichtbaar. Zo kopen reizigers in Londen nu pay-as-you-go tickets voor het openbaar vervoer. Als er sprake is van vertraging betaalt de reiziger automatisch een andere prijs voor zijn trein-, metro- of buskaartje dan de reiziger die op tijd reist. Dat wordt mogelijk door de koppeling van gegevens uit de operationele systemen van het treinverkeer en de informatiesystemen die data van reizigers bijhouden.

Autofabrikanten of olieraffinaderijen besparen miljarden op onderhoud door de inzet van technologie die de conditie van apparatuur voortdurend in de gaten houdt en zo het falen van fabrieksonderdelen voorspelt. Naar verwachting zal deze zogenoemde Machine-to-Machine (M2M) communicatie-markt de omvang van de markt voor mobiele telefonie overtreffen.

Het samengaan van OT en IT levert volgens VINT veel voordelen op. Tegelijkertijd is een gelukkig huwelijk nog lang niet aan de orde. Engineering en IT spreken verschillende talen. Fabrieksautomatisering is veelal incidentgedreven. De technologie is ingebed en technici houden zich bezig met de controle over machines. In tegenstelling tot de wereld van informatietechnologie. Daarin moet alles met alles kunnen praten en is er sprake van een functionele baas die ervoor zorgt, dat iedereen met een apparaat (smartphone, tablet, laptop of desktop pc) zijn of haar werk kan doen.

In het rapport staan drie aanbevelingen om de integratie tussen OT en IT sneller te laten verlopen. Zo adviseren VINT organisaties met ‘telecom-ogen’ naar hun operatie te kijken. De telecommunicatiesector is erin geslaagd, tijd en afstand te overbruggen met machineprotocollen (M2M). Verder roept men bedrijven op de integratie van OT en IT hoog op de digitale transformatie-agenda te zetten. Het mentaal en fysiek bij elkaar brengen van deze verschillende werelden is het speerpunt.

De grootste uitdaging zit in de cultuur van een organisatie. Het laatste en belangrijkste voor de toekomst is het instellen van een nieuw vakgebied. Educatie loopt vaak achter op de praktijk. Dus moet men versneld initiatieven ontplooien, waarbij de muur tussen OT en IT ook op opleidingsniveau verdwijnt.

Het rapport is hier te downloaden.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond