-

Negatieve SEO en manipulatie: backlink audit als voorbereiding

Google houdt nauwlettend in de gaten op welke manier je werkt aan SEO en welke handelingen je verricht voor de zoekmachine-optimalisatie. Onwenselijk gedrag kan vervelende gevolgen hebben voor de eigen online positie. Als je met bepaalde handelingen de eigen vindbaarheid ook negatief kunt beïnvloeden, kan een concurrent dit dan niet evenzeer tegen je gebruiken?

Sinds de Penguin-update van enkele jaren terug worden linkprofielen van lage kwaliteit aangepakt. Het inkopen van backlinks van dubieuze aard of het overmatig gebruik van zoekwoorden in de anchorteksten draagt gelukkig niet langer bij aan de eigen positie. De negatieve impact heeft echter ook gezorgd voor een voortdurend debat over negatieve SEO. Concurrenten kunnen met het plaatsen van duizenden backlinks naar je website behoorlijke schade aanrichten. Op de dubieuze plaatsen van het web koop je al een bulk links voor enkele dollars.

Negatieve zoekmachine-optimalisatie omvat dus het beïnvloeden van de ranking door bijvoorbeeld slechte links in te kopen. Het is het enige onderdeel binnen SEO waar een organisatie niet de directe controle op uitoefent. Met de Disavow Links Tool onderschrijft Google het gevaar en biedt het de mogelijkheid deze links aan te pakken. Door specifieke links of verwijzende domeinnamen aan te geven, vraag je de zoekmachine deze links niet langer mee te laten tellen in de opbouw van je linkprofiel.

Opmerkelijk is echter dat de tool veelal gebruikt wordt nadat het kwaad al is geschied en de resultatenpagina beïnvloed. Een backlink audit zou onderdeel moeten zijn het standaard werk van een SEO-expert. Zo natuurlijk als het publiceren van kwalitatieve content is, zo natuurlijk zou het voor marketeer of externe expert moeten zijn de externe links te monitoren. Google Webmaster Tools biedt een te downloaden overzicht van deze links. Reageert een verwijzende partij niet op het verzoek de links te verwijderen, dan is het raadzaam de zeer zwakke links uit te sluiten.

Enkele belangrijke opmerkingen bij de Disavow Tool:

Links blijven zichtbaar
Nadat je betreffende inkomende links hebt aangemeld voor afwijzing, blijven deze zichtbaar in de Webmaster Tools. Google voegt bij een volgende crawl (indexering) van de pagina als het ware een onzichtbare nofollow-tag toe aan de link. De links blijven aangemerkt worden als inkomend. Een bewijs van afwijzing wordt niet gegeven.

Er is een limiet
Via de genoemde tool is het mogelijk een bestand met ongewenste links te uploaden. Het .txt-bestand bevat per regel de specifieke link of een volledige domeinnaam. Het tekstbestand kan verdere opmerkingen bevatten over de eerdere gedane pogingen om de webmaster te bereiken. Het bestand mag niet groter zijn dan 2MB, maar in praktijk is het dus mogelijk honderden pagina’s met links gelijktijdig te uploaden.

Commentaren zijn niet nodig
Google zelf geeft in haar toelichtingen aan dat er opmerkingen mogen worden toegevoegd. Met onderstaand voorbeeld lijkt gezegd te worden dat een verantwoording moet worden gegeven voor de aanvraag. Laat duidelijk zijn dat deze commentaren niet worden gelezen en slechts voor eigen administratieve doeleinden zijn bedoeld. Het bestand wordt volledig geautomatiseerd verwerkt en gaat voorbij aan ieder commentaar. Uiteraard kan een opmerking nuttig zijn voor eigen toekomstige referentie.

Google Disavow tool voorbeeld

Niet alle links zijn schadelijk
Externe links die al een nofollow-tag kregen opgespeld door de plaatsende partij zelf hebben geen invloed op je Google ranking. Een nofollow-link hoeft daarom niet aan het afwijzingsbestand te worden toegevoegd. Zoals eerder toegelicht voegt de crawler een onzichtbare tag toe wanneer een link wordt afgewezen. De verwijzende partij heeft het werk in dit geval zelf al gedaan.

Links kunnen weer worden geaccepteerd
Een afwijzingsbestand kan meerdere keren worden aangevuld en geüpload. Wanneer je een link per abuis hebt afgewezen of deze toch weer wilt accepteren, kun je het bestand opnieuw insturen. De volgende keer dat Google de pagina indexteert, zal het de link naar je website opnieuw meetellen. Pas echter op met het opnieuw toevoegen van links die Google inderdaad als onnatuurlijk beschouwt. Bij het bewust accepteren van dit type links kan de schade aan de reputatie opnieuw worden aangebracht.

Pas op met redirects
Stel dat je slechte links naar domeinnaam A hebt afgewezen met het disavow-bestand. Enige tijd later stel je een 301 redirect in van domeinnaam A naar B. Omdat je de links naar A eerder hebt afgewezen ga je ervan uit dat na de redirect de afwijzing stand houdt. Het levert een onduidelijk situatie op waarin Google adviseert het afwijzingsbestand voor beide domeinnamen in te sturen. Neem hierbij het zekere voor het onzekere.

Afwijzing staat niet gelijk aan betichten van spam
Er zijn er die zeer huiverig zijn voor een vermelding in een afwijzingsbestand. Gedacht wordt dat Google de data gebruikt voor het brandmerken van spamnetwerken. De zoekmachine heeft eerder laten weten dat op dit moment niet te doen. Er zijn immers vele verschillende redenen om link af te wijzen. De afwijzing zelf zegt niet direct iets over de kwaliteit van de website. Geheel uit te sluiten is het natuurlijk niet: de data kan in de toekomst alsnog voor andere doeleinden worden ingezet.

Het feit dat de tool niet direct benaderbaar is vanuit de Webmaster Tools zegt genoeg: gebruik de disavow tool alleen wanneer je de werking ervan kent. Onjuist gebruik kan vervelende gevolgen hebben voor de eigen positie in de organische zoekresultaten.

Matt Cutts lichtte eerder in deze video het gebruik van de tool toe:

Om video’s van Youtube te kunnen tonen, dienen analytische cookies en tracking cookies geaccepteerd te worden.

Foto: Brian Smithson

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond