-

Verblijfsvergunning voor buitenlandse startups: hoe werkt dat?

Sinds dit jaar kent Nederland een nieuwe regeling voor ambitieuze starters uit het buitenland die zich al dan niet tijdelijk in Nederland willen vestigen. Zij kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning in Nederland aanvragen. Zeven vragen over een verblijfsvergunning als startup.

Om wat voor regeling gaat het?
De regeling is bedoeld voor ambitieuze startende ondernemers van buiten de Europese Unie. De verblijfsvergunning is maximaal één jaar geldig. In dat jaar krijgt de startende ondernemer de gelegenheid om een onderneming te starten op basis van een innovatief product of innovatieve dienst.

Waarom niet langer na een jaar?
Dat kan. Na een jaar kan de startende ondernemer zijn vergunning verlengen op grond van de regeling voor zelfstandig ondernemers. Hierbij moet de startende ondernemer voldoen aan de normale voorwaarden die horen bij de zelfstandigenregeling.

Wat zijn de exacte voorwaarden?
De startende ondernemer moet samenwerken met een betrouwbare en deskundige begeleider (facilitator), het product of de dienst moet innovatief zijn, de startende ondernemer heeft een (stappen)plan om van idee tot bedrijf te komen, de startende ondernemer én de facilitator staan ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel (KvK) en er zijn voldoende financiële middelen om in Nederland te kunnen wonen en leven.

Hoe komt men aan een facilitator?
Dat kan iedereen zijn, als het maar geen familie is (tot en met de derde graad), hij of zij mag ook geen meerderheidsbelang in de startende onderneming hebben en niet betrokken zijn bij een faillissement. De facilitator biedt een pakket op maat aan de startende ondernemer, afhankelijk van de begeleiding die de startende ondernemer nodig heeft. Zo kan hij of zij bijvoorbeeld helpen met de bedrijfsvoering, marketing, onderzoek doen en het zoeken naar investeerders voor het opzetten van de innovatieve onderneming.

Wat is precies innovatief?
Een van de voorwaarden om in aanmerking te komen voor de Toelatingsregeling startups is, dat het product of de dienst innovatief is. Zo moet het product of de dienst nieuw zijn voor Nederland. Er moet sprake zijn van nieuwe technologie bij productie, distributie of marketing. Of van een innovatieve organisatorische opzet en werkwijze.

Voorbeelden:

•Activiteiten die samenhangen met het Topsectorenbeleid
•Zelf ontwikkelde nieuwe producten of diensten.
•Originele aanpak energiebesparing.
•Originele aanpak duurzaamheidsproblematiek.
•Slimme en creatieve aanpassingen of combinaties ten behoeve van sector overschrijdende toepassingen.
•Nieuwe product-marktcombinaties.
•Creatieve of vernieuwende marktbenadering.
•Sociale innovatie.
•Introductie Maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Hoeveel geld moet er worden meegebracht?
De startende ondernemer moet genoeg geld (inkomen) hebben om in Nederland te kunnen wonen, leven en zijn bedrijf op te zetten. Startende ondernemers mogen geen beroep doen op publieke middelen zoals bijstandsuitkeringen. De ondernemer moet met behulp van een bankafschrift bewijzen dat hij voldoende geld op zijn rekening heeft staan. De hoogte van het bedrag dat beschikbaar moet zijn is 70 procent van het normbedrag Wet Minimumloon voor alleenstaanden.

Waar dien ik het verzoek in?
Men kan een aanvraag voor de verblijfsvergunning als ‘startup’ indienen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) of de Nederlandse ambassade of het consulaat in het land waar men woont.

START-UP-Residence_Permit

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond