-

Boost je SEO met tekstvergelijking en AI

Verschijnt je kwalitatieve content niet bovenaan in Google’s zoekresultaten? Wellicht mis je cruciale sleutelwoorden die Google waardeert. Door je content te vergelijken met die van beter scorende concurrenten en de kracht van AI te benutten, kun je snel je SEO optimaliseren.

In dit artikel doe ik uit de doeken hoe je een bestaand artikel inhoudelijk verrijkt met ontbrekende onderwerpen, zodat je je concurrenten in Google evenaart. Dit proces is vooral nuttig wanneer het artikel al aansluit bij de intentie van de bezoeker, maar mogelijk te oppervlakkig is. In het proces gebruik ik een contentvergelijkingstool en de AI van ChatGPT. Beide zijn gratis.

Waarom content verrijken?

Om deze vraag helder te kunnen beantwoorden, gebruik ik graag een zoekterm als voorbeeld, zoals ‘webshop beginnen’. Wanneer je hierop zoekt, zullen de eerste drie zoekresultaten volgens Google het meest behulpzaam zijn. Deze drie webpagina’s bespreken allemaal de nodige subonderwerpen waarvan Google denkt dat je ze moet kennen.

Stel, je hebt ook een webpagina over het onderwerp ‘webshop beginnen’, maar deze staat op positie twintig in Google. Het artikel is volgens jou zeer compleet en goed genoeg. Het kan echter zo zijn dat Google vindt dat het artikel specifieke woorden mist. Semantisch gezien is het artikel dan incompleet en moet het worden aangevuld met extra terminologie.

Door het woordgebruik in je artikel nauwkeurig te vergelijken met de top drie in Google ontdek je bijvoorbeeld dat je de onderwerpen ‘administratie’, ‘belastingdienst’, ‘AVG’, ‘voorraad’ en ‘klantenservice’ niet hebt besproken. Deze ontbrekende woorden zijn sterk relevant voor de zoekterm ‘webshop beginnen’ en dienen, volgens Google, opgenomen te worden.

Hoe vind je zulke ontbrekende onderwerpen? Om het woordgebruik in je artikel te vergelijken met andere artikelen is software nodig die grote stukken tekst opschoont, vergelijkt en visueel presenteert. Omdat ik deze niet kon vinden, heb ik deze zelf met behulp van ChatGPT gecodeerd in Javascript. Deze tool biedt ik gratis aan en deel ik hieronder. De output van die tool haal ik tenslotte door ChatGPT om het proces compleet te maken. Zo kom ik tot een vijfstappenplan:

  • Stap 1 – Kopieer en plak je artikel in de vergelijkingstool.
  • Stap 2 – Kopieer en plak concurrerende artikelen in de vergelijkingstool.
  • Stap 3 – Vergelijk en kopieer ontbrekende woorden.
  • Stap 4 – Geef woorden een relevantiescore met ChatGPT.
  • Stap 5 – Schrijf extra tekst met de hoogst scorende woorden.

Ik heb deze begeleidende video gemaakt waarin ik het stappenplan visueel doorloop. Als voorbeeld gebruik ik in dit stappenplan wederom de zoekterm ‘webshop beginnen’.

Stap 1 – Kopieer en plak je artikel in de vergelijkingstool

Ga naar je artikel en kopieer dit vanaf de titel tot en met de laatste paragraaf. Dit kan gewoon vanaf je website zelf.

Plak het artikel vervolgens in het eerste tekstveld van de contentvergelijkingstool.

Stap 2 – Kopieer en plak concurrerende artikelen in de vergelijkingstool.

Open nu de pagina’s van je concurrenten op dezelfde zoekterm: de top-drie in Google. Kopieer al die pagina’s op dezelfde wijze als bij stap 1.

Plak ze vervolgens in het tweede tekstveld van de tool.

Stap 3 – Vergelijk en kopieer ontbrekende woorden

Klik op de knop ‘Vergelijk artikelen’ en bekijk de woordwolk. Scan alvast met je ogen welke woorden visueel het grootst zijn. Deze worden vaak gebruikt door je concurrenten, maar komen momenteel niet voor in jouw artikel. Klik nu op de knop ‘Kopieer woorden’.

Stap 4 – Geef woorden een relevantiescore met ChatGPT

Ga naar ChatGPT en plak de woorden in het tekstveld. Kopieer vervolgens de onderstaande prompt A en plak deze bóven de zojuist geplakte woorden. Houd vervolgens de Shift-toets ingedrukt en toets twee keer op ‘enter’ om een witregel te maken tussen de prompt en de woorden. Vervang <ZOEKTERM> met je eigen zoekterm en klik op ‘OK’.

Prompt A:

Welke van de onderstaande woorden worden gebruikt binnen het onderwerp ‘[ZOEKTERM]’. Geef ieder woord een score van 0 tot 10. Presenteer de woorden in een lijst, gegroepeerd op score, gesorteerd met de hoogste score bovenaan en de laagste score onderaan. De woorden met een score van 0 kun je weglaten.

Stap 5 – Schrijf extra tekst met hoogst scorende woorden

Selecteer nu alle woorden die ChatGPT een score 10 of 9 heeft gegeven. Bij weinig woorden kun je ook de woorden met score 8 en 7 erbij pakken

Plak deze woorden in het tekstveld. Plak daarboven de onderstaande prompt B en maak weer een witregel. Vervang wederom ‘[ZOEKTERM]’ met je eigen zoekterm.

Prompt B:

Stel jezelf op als een expert op het gebied van ‘<ZOEKTERM>’. Schrijf een afsluitende alinea over het onderwerp ‘<ZOEKTERM>’ en verwerk hierin alle onderstaande woorden op een natuurlijke wijze. Bouw de tekst inhoudelijk chronologisch op. Gebruik in de zinnen een hoge mate van perplexiteit. Wissel de lengte van de zinnen willekeurig af van kort tot lang, zodat ze lezen alsof een mens ze geschreven heeft. De toon moet lichtvoetig zijn maar wel professioneel blijven.

Ter info: het toevoegen van meer ‘perplexiteit’ in taal maakt een tekst minder voorspelbaar, waardoor de kans dat Google’s AI de tekst als niet-menselijk interpreteert wordt verkleind. In de context van taal en in het bijzonder bij natuurlijke taalverwerking (natural language processing) , is perplexiteit een maatstaf die gebruikt wordt om te kwantificeren hoe goed een waarschijnlijkheidsverdeling of een model een voorbeeld voorspelt. Het wordt vaak gebruikt bij de evaluatie van taalmodellen. Een hoge perplexiteit geeft aan dat het model onzeker is over zijn voorspellingen. Met andere woorden, het model wordt vaak ‘verrast’ door de data die het ziet. Een lage perplexiteit daarentegen geeft aan dat de voorspellingen van het model over het algemeen nauwkeurig zijn en het zelden verrast wordt door de data. Meer over het begrip ‘perplexiteit’ vind je bijvoorbeeld hier en hier.

Snelle methode

De door ChatGPT gegenereerde tekst kun je nu zelf redigeren en onderaan je bestaande artikel toevoegen. Daarna kun je het artikel opnieuw aanmelden bij Google Search Console. Dit is een snelle methode om jouw bestaande artikel met ontbrekende concepten te verrijken. Je kunt ook genuanceerder te werk gaan en de ontbrekende woorden handmatig verwerken binnen de bestaande zinnen van je artikel. Heb je grote subonderwerpen ontdekt die je nog mist, dan kun je voor ieder subonderwerp ook een eigen sectie op de pagina inrichten met nieuwe alinea’s en subkoppen.

Over de auteur: René Andreas-Bassi is freelance SEO-specialist via Hey René.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond