More stories

‘Wetsvoorstellen kabinet te vaak vrijbrief voor verzamelen persoonsgegevens’

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft de indruk dat het kabinet wetsvoorstellen vaak ziet als een vrijbrief voor de overheid om bijna ongelimiteerd persoonsgegevens van burgers te verzamelen, op te slaan of te verspreiden. Dat blijkt uit het jaarverslag van de AP over 2021.

Privacy

Proton koopt SimpleLogin

Proton Technologies uit Zwitserland, de maker van Protonmail en ProtonVPN, neemt de Franse open source dienst SimpleLogin over.

Venture

Google loopt tegen Duitse cookieklacht aan

De consumentenorganisatie uit Duitslands grootste deelstaat dient een aanklacht tegen Google in vanwege diens cookiewall. Die is niet onafhankelijk opgesteld.

Marketing

Een veilige en betrouwbare customer journey dankzij SSI

Waarom persoonsgegevens bewaren? Met Self-Sovereign Identity kunnen mensen online hun identiteit aantonen zonder de gegevens uit handen te geven.

Privacy

Zaak tegen Oracle en Salesforce krijgt vervolg

The Privacy Collective zet haar strijd tegen de bedrijven Oracle en Salesforce voort vanwege het ‘onrechtmatig verzamelen en gebruiken van gegevens van miljoenen Nederlanders’. De stichting gaat in hoger beroep.

Privacy

Europa en VS sluiten nieuw pact: ‘Privacy Shield 2.0’

Europa en Amerika hebben een principeakkoord gesloten dat drempels moet wegnemen voor vrij verkeer van persoonsgegevens van EU-burgers naar de servers van Amerikaanse techbedrijven.

Privacy

Boete voor Spaans hotel na delen scan paspoort

De Spaanse privacytoezichthouder Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) heeft een Spaans hotel een boete van 30.000 euro opgelegd voor het illegaal opslaan en verspreiden van pasfoto’s van gasten.

Tech

Consumenten meer databewust, zorgen over privacy dalen

De Global Privacy Monitor 2022, een in opdracht van GDMA (de koepelorganisatie van de Nederlandse branchevereniging DDMA) uitgevoerd onderzoek onder ruim 20.000 respondenten uit 16 landen wereldwijd, laat zien dat consumenten zich meer bewust zijn van hun rechten over het delen van persoonsgegevens. Tegelijkertijd dalen de zorgen over privacy en ziet de meerderheid het delen van data als essentieel onderdeel van de huidige maatschappij.

Privacy

Emerce Digital Marketing: ‘Bureaus testen te weinig cookieless’

Adverteerders en mediabureaus testen te weinig met cookieloze reclamecampagnes. Daardoor lopen ze een kennisachterstand op. Marketeers moeten zich een nieuwe werkwijze aanleren.

Online advertising

TCF-verbod van Autoriteit Persoonsgegevens is gemakzuchtig

Het verbod van het Transparency Consent Framework door de Autoriteit Persoonsgegevens is wat kortzichtig. Toch is het goed om naar alternatieven te kijken.

Privacy

TikTok wil Amerikaanse gegevens onderbrengen bij Oracle

TikTok gaat alsnog gegevens van zijn Amerikaanse gebruikers onderbrengen bij Oracle, zo meldt Reuters. Moederbedrijf ByteDance kan er dan niet meer bij.

Marketing

Hoe merken kunnen slagen in een wereld waarin privacy centraal staat

Consumenten hebben een hekel aan third-party cookies. Heel veel first-party data verzamelen is niet de oplossing. Zet in op privacy en transparantie.

Data

Nog eens honderden klachten van Schrems over cookiewalls

Zo’n 270 websites hebben een klacht ontvangen over de wijze waarop zij een cookiewall toepassen. De vorm ervan is niet duidelijk, misleidend of niet compleet. De Oostenrijkse burgerrechtenorganisatie nyob stuurt nu waarschuwingen, over twee maanden aanklachten.

Online advertising

Toezichthouders pleiten voor betere voorlichting over online gebruik van gegevens van internetgebruikers

Bedrijven, instellingen en overheden moeten mensen beter voorlichten hoe zij hun gegevens online gebruiken. Dat vinden de Autoriteit Consument en Markt (ACM), de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en het Commissariaat voor de Media (CvdM). Zij starten daarom een onderzoek naar hoe bedrijven, instellingen en overheden internetgebruikers kunnen informeren op een manier die iedereen begrijpt.

Privacy

Boete DPG Media voor onnodig opvragen identiteitsbewijs

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt uitgeverij DPG Media een boete op van 525.000 euro. Mensen die hun gegevens wilden inzien of laten verwijderen, moesten daarvoor eerst een identiteitsbewijs uploaden. Daardoor vroeg het mediabedrijf te veel persoonsgegevens op.

Media