-

Ben Reineke (Twentyseven) ‘Ontwikkeling corporates vraagt om een nieuw specialized agency-model.’

Digitale transformatie is een zaak van interne teams, aangevuld met specialisten, aldus Ben Reineke, co-founder van Twentyseven. ‘ De focus moet terug  terug naar waar Agile ooit mee is begonnen: het toevoegen van waarde’ .

Twentyseven trad begin oktober toe tot Handpicked agencies, dat met zijn specialized agency-model een werkwijze introduceert die beter inspeelt op de wensen en behoeften van corporate Nederland. Eerder dit jaar besloot Ben Reineke al om een volgende stap te zetten. Met ruim tien 10 jaar bureau-ervaring op zak begon hij samen met Maarten Slokker Twentyseven, dat zich onder andere richt op Sitecore-oplossingen voor corporates. Rond datzelfde moment kwam hij in contact met de oprichters van Handpicked agencies en besloten zij samen de handen ineen te slaan.

Eindhoven

Reineke: “Handpicked agencies was op zoek naar een partij die zich focust op Sitecore, met daarbij een sterk netwerk in Eindhoven. Voor Maarten en mij was dit de ideale manier om onze nieuwe agency snel op te starten en de gewenste schaalbaarheid te realiseren, gestoeld op dezelfde visie.”

Handpicked agencies komt voort uit E-sites dat, om beter in te spelen op de ontwikkelingen in online marketing, Fingerspitz oprichtte. Al snel breidde de groep zich uit met Bluebird Day, Boldly, TDE en Weekend.

Verschuiving naar full-specialisme

De keuze van Reineke om zich juist aan te sluiten bij Handpicked agencies kwam voort uit een duidelijke verschuiving die hij in de markt ziet. “Al jarenlang werken agencies met de SCRUM-methode, die gebaseerd is op het Agile-gedachtengoed waarbij de eerste regel van het Agile manifesto luidt ‘people over process’. Steeds vaker zag ik echter dat SCRUM en het team uiteindelijk leidend werden.”

Reineke stelt dat dit proces de afgelopen jaren prima functioneerde, omdat klanten nog niet zo ver waren in hun digitale transformatie. “Als agency had je al snel meerdere rollen en grotere teams nodig, omdat de bedrijven deze zelf nog niet of onvoldoende in huis hadden.”

Gigantische overhead

Dat is volgens Reinkeke echter lang niet altijd meer het geval. “Steeds meer bedrijven hebben eigen ontwikkelteams en zeker corporates hebben genoeg specialisten in huis. Zij zijn volwassener geworden en willen slechts een deel van de zaken uitbesteden. Daardoor past het huidige agencymodel volgens mij niet meer bij de wensen, omdat je door full-service in de meeste gevallen al snel een gigantische overhead krijgt. Teams zijn tof, maar in plaats van vaste klant teams met veel overhead moeten agencies de klant veel centraler stellen en flexibeler zijn met de inrichting van de juiste mensen op het juiste moment.”

Nieuwe werkwijze

In plaats van grote full-servicetrajecten stelt Reineke dat er steeds meer vraag is naar professionals die delen van een project oppakken of een bepaalde rol in een team vervullen. Corporates weten volgens Reineke heel goed wat ze willen en zijn met name op zoek naar agencies die kunnen ondersteunen bij de executie. Zo lean en efficiënt mogelijk.

Handpicked agencies pakt het daarom anders aan. Reineke: “De oprichters hebben een agency opgebouwd die bestaat uit een specialismemodel. Ieder label heeft zijn eigen specialisme en daarmee hoge kwaliteitstandaarden. Van full-service naar full-specialisme dus. De teams werken nog altijd Agile, maar het verschil is dat zij worden ingericht naar behoefte en niet altijd full-service hoeven te zijn. Zodoende bespaar je op de overheadkosten en voorkom je trage projecten.”

Reineke denkt overigens dat beide bedrijfsmodellen prima naast elkaar kunnen bestaan, maar dat het specialismemodel in de komende jaren veel vaker de voorkeur zal genieten van corporates.

Kernteam

Waar je volgens Reineke wel voor moet waken is dat klanten niet te maken krijgen met meerdere (in hun geval 7) aanspreekpunten. Daarom wordt er per project één kernteam plus een agile coach samengesteld en vinden hierin voor de stabiliteit van het project geen wisselingen plaats. Op basis van de behoefte van de klant wordt vervolgens gekeken of en zo ja hoe dit team met welke specialismen uitgebreid kan worden.

Reineke: “Als de volwassenheid van een bedrijf nog laag is, wordt er bijvoorbeeld al snel een strateeg bij betrokken, maar het kan ook zo zijn dat de corporate juist met een klein team meters wil maken. Denk bijvoorbeeld aan een eigen intern ontwikkelteam dat extra handjes nodig heeft om een nieuwe website op te leveren. Door dit vooraf helder in kaart te brengen kun je veel selectiever zijn en zelfs per sprint een klantteam samenstellen.”

Schaalbaarheid

Daarnaast gelooft Handpicked agencies in de kracht van freelancers. Reineke ziet nog altijd dat er soms een negatief spanningsveld heerst tussen agencies en freelancers, terwijl ze elkaar juist kunnen versterken. 

Reineke stelt dat deze hybride vorm namelijk veel schaalbaarder is. Weliswaar vergt het een strakke planning, maar hij ziet dat de kosten significant dalen en de implementatietijd veel korter is. 

Handpicked

Reineke: “Daarom werken wij met onze ‘Handpicked community’, een pool van hooggekwalificeerde freelance professionals met bureauervaring en die vaak ook voor corporates hebben gewerkt. Op deze manier blijft de kwaliteit gewaarborgd en voorkom je miscommunicatie.”

Een prettig neveneffect van de ‘Handpicked community’ is volgens Reineke dat freelancers een gevoel krijgen er echt bij te horen. “We merken dat heel veel freelancers het een tof concept vinden. Ze werken namelijk samen met een agency aan uitdagende projecten voor grote klanten, die ze alleen waarschijnlijk nooit hadden binnengesleept.”

Over de auteur: Christian Slagter-Koster werkt voor Slagter Media.

 

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond