Download

Download
0
4.2k
Channel: Innovatie

Onderzoek: Dit zijn dé succesfactoren voor bedrijfsexpansie

Terwijl data steeds belangrijker wordt bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen, vindt 28 procent van de managers juist dat in de afgelopen 12 maanden meer mensen betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Misschien toont dit aan dat leidinggevenden van afdelingen binnen de Line of Business (LoB) nu meer te zeggen hebben over de interne besluitvorming en het inkoopbeleid.

Onderzoek: Groei realiseren – De sleutel tot succesvolle bedrijfsexpansie

Oracle NetSuite’s rapport ‘Groei realiseren – De sleutel tot succesvolle bedrijfsexpansie’ laat zien hoe er in EMEA wordt gekeken naar groei en wat de bepalende factoren zijn. Voor dit onderzoek zijn eind 2019 meer dan duizend senior managers en andere beslissers uit diverse sectoren ondervraagd. In dit artikel worden enkel key takeaways beschreven.

Bedrijven in de EMEA zien groeikansen en laten zich niet tegenhouden door politieke veranderingen

In heel de EMEA zien bedrijven groeikansen. Deze drang naar expansie wordt aangedreven door meer toegang tot technologie, informatie, financieringsmogelijkheden en nieuwe markten. Toch zagen we in 2019 een aantal uitdagingen, zoals politieke ontwikkelingen in veel landen. Deze ontwikkelingen gaan vaak gepaard met mogelijke veranderingen in regelgeving, economie en monetair beleid. Uit het onderzoek blijkt dat CEO’s, directeuren en andere senior managers zich niet lieten beïnvloeden door deze politieke veranderingen.

Leidinggevenden vertrouwen collega’s meer dan wie ook binnen hun organisatie

Ook blijkt uit het onderzoek dat er verschillend wordt gedacht over vertrouwen in het management. 39 procent van de leidinggevenden geeft de voorkeur aan hun collega’s bij het nemen van belangrijke beslissingen. De studie laat zien hoe deze leidinggevenden tegen bedrijfsgroei aankijken en welke impact externe factoren zoals politieke onzekerheid op hen en op hun beslissingsproces heeft. Lees in het rapport wat de belangrijkste factoren zijn die van invloed zijn op het vermogen van mensen om beslissingen effectief te nemen.

Besluitvormers hechten waarde aan data maar informatie overbelasting ligt altijd op de loer

Het onderzoek onthulde ook een aantal opvallende resultaten over de impact van data en de beschikbaarheid van data op het besluitvormingsproces in de EMEA. Voorspelbaarheid en gebrek aan tijd wordt door 26 procent van de ondervraagden genoemd als belangrijke factor voor besluitvorming. Door het grootste deel (35 procent) wordt toegang tot de juiste en relevante data genoemd als belangrijkste factor.

Dit is opvallend aangezien 94 procent aangeeft dat er soms sprake is van informatie overbelasting. Lees in het rapport in welke mate de respondenten overweldigd worden door de hoeveelheid beschikbare data.

Bedrijven zijn meer data driven geworden in de afgelopen twaalf maanden

Een geruststellende conclusie uit het rapport is dat 43 procent van de organisaties aangeeft dat ze meer data driven zijn geworden in de afgelopen twaalf maanden. 33 procent geeft zelfs aan dat ze beslissingen hoofdzakelijk nemen op basis van alleen data. 59 procent zegt data driven te zijn maar ook rekening te houden met de intuïtie van het senior management. En acht procent maakt beslissing vooral op intuïtie en ervaring. Lees in het rapport welke landen het meest data duiven zijn.

Vijftig procent van de organisaties halen hun groeitargets niet

Vijftig procent van de leidinggevenden geeft aan de eigen targets niet te halen en niet op de hoogte te zijn van de eigen bedrijfsgegevens. Intussen zegt 96 procent van de organisatie die hun groeitargets halen dat ze een data gedreven organisatie zijn. Lees het hele rapport om meer te weten over inzichten vanuit diverse sectoren, bedrijven van verschillende grootte, afdelingen en landen, en ontdek hoe je het groeipotentieel van jouw bedrijf kunt benutten.

Michiel Ramakers