0
4.7k
Channel: Analytics

Het verzamelen, analyseren en valideren van klantdata

Het intelligent verzamelen, analyseren en interpreteren van klantdata biedt data driven organisaties en hun klanten vele mogelijkheden. In deze whitepaper wordt ingegaan op hoe je grote hoeveelheden data op de juiste manier verzamelt en hoe je deze data gebruikt in de customer journey. Deze whitepaper gaat in op:

  • Het overbruggen van de kloof tussen het analyseren van data en het gebruik van data in klantinteracties.
  • Klant-DNA: de combinatie van statische kenmerken en dynamisch gedrag.
  • De opties voor het halen van maximale waarde uit klantdata.
Contextuele relevantie: de basis voor een gepersonaliseerde customer experience

In de customer journey van tegenwoordig volgen de interacties elkaar in rap tempo op, dit is nodig om te voorzien in de informatiebehoefte van consumenten die altijd toegang hebben tot het internet. Om de succeskans te vergroten is het voor marketeers zaak om op het juiste moment (context) relevant te zijn.

Om dit te realiseren is het belangrijk om de kloof te overbruggen tussen het analyseren van data en het gebruik van data in klantinteracties. Het overbruggen van deze kloof stelt marketeers in staat om de customer journey van start tot eind te managen, zowel inbound als outbound. Lees in de whitepaper hoe je dit doet.

Klant-DNA: de combinatie van statische kenmerken en dynamisch gedrag

Het intelligent verzamelen, analyseren en interpreteren van data stelt je in staat om het digitale DNA van je klant te doorgronden. Lees in de whitepaper wat de visie NGDATA op klant-DNA. Daarnaast gaat de whitepaper in op hoe je een klant-DNA profiel opbouwt en verrijkt met nieuwe data.

De voordelen van klant-DNA

De toegevoegde waarde van inzicht in het digitale DNA van je klant is enorm en voordelig voor zowel klant als bedrijf. De kloof tussen gegevensanalyse en marketinguitvoering wordt hiermee overbrugd en je bent in staat om data driven de customer journey te personaliseren en te optimaliseren.

Je bent klaar om deze whitepaper te downloaden
Download whitepaper

Luc Burgelman