Deel dit artikel
-

Big Data kan jaarlijks 11 miljard euro extra opleveren voor de wereldwijde akkerbouw

Rabobank verwacht dat smart farming jaarlijks met gemak 11 miljard euro  aan extra waarde voor de wereldwijde akkerbouw zou kunnen opleveren, waarbij de werkelijke waarde waarschijnlijk hoger zal zijn.

Gegevens-intensieve landbouw, ook bekend als smart farming, gebruikt nieuwe sensortechnologie voor de verzameling en verwerking van data van de vele variabelen die belangrijk zijn om de gewasgroei te monitoren en te optimaliseren. Dit biedt boeren de mogelijkheid om de toedieningsdoses van zaden, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en teeltactiviteiten tot op de vierkante meter te optimaliseren. Mettertijd zal het bundelen van data de basis leggen voor nog betere landbouwkundige beslissingen.

Desondanks waarschuwt Rabobank dat de landbouwsector zich zal moeten aanpassen om de kosten van de investeringen te kunnen dragen. Dit zal het gemakkelijkste zijn voor de grootschalige landbouwbedrijven die met name te vinden zijn in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Australië.

Middelgrote en kleine boerderijen zullen middelen moeten ontwikkelen om toegang te krijgen tot de benodigde technologie en zullen daarbij geconfronteerd worden met aanzienlijke concurrentiedruk. Dit vereist opschaling door ofwel hun eigen activiteiten uit te breiden, ofwel door onderdeel te worden van een grotere franchise, waarbinnen data, technologie en expertise gedeeld worden.

Het bundelen van data en het delen van kosten en expertise past bij uitstek bij de missie van coöperaties. Een coöperatieve database zou bijvoorbeeld gebruikt worden om nieuwe, aanvullende producten te ontwikkelen.

Veel keuzes en beslissingen van agrarisch ondernemers vloeien nu nog voort uit het zelf verzamelen en interpreteren van data. In de eerste fase van smart farming wordt gewerkt aan het verbeteren van deze keuzes en beslissingen op basis van meer informatie. In de tweede fase van smart farming zal de ondernemer meer en meer gebruik maken van machines en apparatuur, uitgerust met sensoren, die volledig geautomatiseerd en op feiten gebaseerde real time keuzes maken. Daarmee kan de ondernemer nog beter inspelen op de variërende en veranderende behoeften binnen een perceel.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond