Deel dit artikel
-

Impuls voor onderzoek naar cyberveiligheid in Twente

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft vijf Twentse onderzoeksprojecten op het gebied van cyber security gehonoreerd. Deze projecten van onderzoeksinstituut CTIT van de Universiteit Twente moeten bijdragen aan het vergroten van de veiligheid van de digitale samenleving, zonder de privacyaspecten uit het oog te verliezen. Het gaat voor de UT om een bedrag van ongeveer één miljoen euro.

De gehonoreerde projecten zijn onderdeel van het lange-termijn-onderzoekprogramma Cyber Security van NWO en hebben veel maatschappelijke impact. Met vijf van de in totaal elf (3,3 miljoen euro) toegekende projecten heeft de Universiteit Twente een flink aandeel in het onderzoek naar cyber security.

Doel van het SERIOUS-project is de gebruiker te helpen verstandig om te gaan met de veiligheids- en privacy-risico’s die verbonden zijn aan het gebruik van apps.

Het D3-project richt zich op gedistribueerde ‘Denial of Service’ (DDoS) aanvallen op openbare voorzieningen, zoals scholen. Het aantal aanvallen neemt snel toe door de beschikbaarheid van ‘booters’. Booters zijn web gebaseerde ’diensten’ die DDoS aanvallen aanbieden. DDoS aanvallen kunnen nu ook uitgevoerd worden door personen zonder grondige kennis van het Internet. In het D3 project wordt gewerkt aan de architectuur van een nationaal DDoS protectiesysteem. In dit project worden ’Software Defined Networking’ (SDN) concepten gebruikt om het aanvalsverkeer in een vroeg stadium te isoleren.

Met het CRIPTIM-project wordt het nieuwe paradigma van ‘cryptografisch incident management’ geïntroduceerd, dat met behulp van nieuwe cryptografische technieken ervoor zorgt dat bij delen van incidentinformatie de vertrouwelijkheid altijd gewaarborgd blijft.

Het onderzoek naar cyber security is een deelinvulling van de (inmiddels tweede) Nationale Cyber Security Strategie (NCSS2) van het kabinet. Het kabinet zet met deze strategie in op een integrale aanpak voor de veiligheid van een open en vrije digitale samenleving. Onderwijs en onderzoek zorgen ervoor dat het gewenste veiligheidsniveau ook in de toekomst gerealiseerd blijft. De oproep voor lange termijn onderzoek via het NWO onderzoekprogramma Cyber Security past in het topsectorenbeleid en in het bijzonder de Roadmap ICT.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond