Deel dit artikel
-

Innovatie Fonds Rabobank helpt startups

Rabobank lanceert een nieuwe financieringsoplossing om startups al in hun opstartfase financieel te ondersteunen: het Innovatie Fonds Rabobank (IFR).

Startende ondernemers kunnen al in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een zogenoemde achtergestelde innovatie lening (AIL). In deze fase kunnen ze doorgaans nog geen lening krijgen, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben. Rabobank reserveert per jaar 20 miljoen euro voor dit fonds om innoverend Nederland te stimuleren.

Vanuit het IFR verstrekt Rabobank achtergestelde leningen tussen 25.000 en 150.000 euro aan bv’s. Bijzonder aan deze leningen is dat dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De eerste twee jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Daarna lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na zeven jaar resteert nog de helft van het geleende bedrag, wat dan ineens moet worden afgelost.

Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor startups en innovatieve bedrijven, vindt Rabo. Toch blijft Nederland achter op het gebied van het verzilveren van wetenschappelijke kennis en technologie. Een belangrijke factor voor verdere groei is de beschikbaarheid van kapitaal. Financiering voor de vroege levensfase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie, is van belang.

Vooralsnog richt het fonds zich vooral op de circulaire economie, vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics, slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen, maar ook medical tech.

Deze Regionale IFR Commissies bestaan uit leden van de ledenraad, leden van Raden van Commissarissen van lokale Rabobanken en directeuren van lokale Rabobanken met affiniteit voor zogenaamd seed capital.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond