Deel dit artikel
-

Inspectie SZW: veel overtredingen bij maaltijdbezorgers

De Inspectie SZW constateert veel overtredingen door horecabedrijven die eigen bezorgers in dienst hebben. Bij meer dan de helft van de gecontroleerde bedrijven gaat het mis. Het ontbreekt bij deze bedrijven vaak aan kennis over wat wettelijk is toegestaan. Bezorgers krijgen te weinig betaald, werken te lang of mogen überhaupt op bepaalde tijden niet werken omdat ze te jong zijn. Dit geldt zowel voor grote ketens met eigen bezorgers als voor de kleinere eetgelegenheden met eigen bezorgers.

Niet alleen neemt het aantal maaltijdbezorgers toe, er is ook een duidelijke verschuiving te zien in leeftijd. De bezorgers worden steeds jonger. Ze werken via een platformbedrijf of zijn in dienst van een horecabedrijf.

In 24 gevallen heeft de Inspectie SZW overtredingen geconstateerd voor het te lang werken of werken op niet toegestane uren. In acht van deze 24 gevallen betrof het een overtreding van het verbod op kinderarbeid. Bij vijf van deze gevallen werd direct het bezorgwerk stilgelegd omdat de jonge maaltijdbezorger nog bij het bedrijf was om te werken terwijl dit volgens de wet niet meer mocht.

Bij jonge maaltijdbezorgers onder de 16 jaar ziet de Inspectie verschillende gevaren bij het bezorgen van de maaltijden. Zoals werken onder tijdsdruk, onveilige verkeersomstandigheden en het uitvoeren van geldhandelingen. De Inspectie SZW vindt een ondubbelzinnige norm van maatschappelijk belang. Daarom wil de Inspectie om maaltijdbezorging door jongeren onder de 16 jaar expliciet te verbieden.

Gezien het hoge percentage overtredingen gaat de Inspectie in 2020 door met gerichte controles in deze sector. Ook gaat zij in gesprek met branchepartijen en jongerenorganisaties voor hun rol in een betere naleving van wet- en regelgeving.

Deel dit bericht

1 Reactie

Stef Bouwhuis

Misschien is 16 jaar als limiet wel een verkeerde maatstaf. Als juist jongeren onder de 16 graag bijverdienen met bezorgen per fiets, dan mag dat toch niet zo’n probleem zijn. De controle moet niet op leeftijd gericht zijn, maar op het aantal uren dat zo’n jongere per dag als fietser bijverdiend. De ouders hebben een rol als zij vinden dat de jongere niet ‘buiten’ maf in of dat de jongere bijvoorbeeld niet genoeg tijd voor huiswerk. Deze betutteling is echt iets voor een overheidsdienst. Overigens welke 17 jarige en ouder krijg je zo gek om een paar uur per dag dergelijk fietswerk te doen. Verander die regel!

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond