Deel dit artikel
-

Kabinet presenteert Digitaliseringsstrategie

Om Nederland als digitale koploper van Europa te maken, moeten bedrijven, consumenten en overheden sneller en innovatiever inspelen op het hoge tempo waarmee maatschappij en economie digitaliseren. Dat staat in de Nederlandse Digitaliseringsstrategie die zaterdag is gepresenteerd.

De strategie Nederland Digitaal werd bekend gemaakt door staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken en Klimaat), minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) en staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties).

Het is voor het eerst dat het kabinet met een gezamenlijke strategie komt die ‘goed inspeelt op de snelheid van de digitalisering en de impact hiervan op de samenleving’.

Volgens het kabinet is er reëel gevaar dat Nederland achterloopt. Steeds meer landen houden zich bezig met de ontwikkeling van hoogwaardige digitale innovaties en zetten actief in op transformatie naar een digitale economie. Landen als Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, China, Zuid-Korea, Japan, de Verenigde Staten en Canada investeren aanzienlijk.

Bijvoorbeeld in onderzoek op het terrein van kunstmatige intelligentie. Het Rathenau Instituut stelt dat op termijn de Nederlandse investeringen in wetenschap en innovatie achter dreigen te blijven bij die van veel andere landen. Daarnaast maakt internationale concurrentie het moeilijker om wetenschappelijk talent aan te trekken en te behouden.

De 24 (ruim geformuleerde) ambities en de daaraan gekoppelde acties richten zich op onze alle aspecten van de maatschappij en economie. Bijvoorbeeld op een digitaal vaardig MKB en op Nederland als wereldwijde testlocatie voor slimme mobiliteit. Ook richt de strategie zich op het vergroten van ICT-vaardigheden van alle scholieren en de beroepsbevolking, maar ook op bescherming van persoonsgegevens en veilige technologie. Tot slot is er ook aandacht voor een eerlijke concurrentie op online markten.

De strategie Nederland Digitaal wordt verder uitgewerkt in aparte agenda’s, zoals in de Nederlandse Cybersecurity Agenda die onlangs is verschenen, de Agenda Digitale Overheid, het Actieplan Digitale Connectiviteit en de beleidsagenda Smart Mobility.

Nederland Digitaal wordt elk jaar geactualiseerd. Het kabinet organiseert daarom jaarlijks, voor het eerst begin 2019, een Digitale Top met ondernemers, wetenschappers, medeoverheden en maatschappelijke organisaties om de strategie te blijven vernieuwen.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond