Deel dit artikel
-

Kwestie GeenStijl versus Sanoma gaat naar Europese rechter

De Hoge Raad verwijst het oude geschil tussen GeenStijl en Playboy over het linken naar uitgelekte naaktfoto’s van Britt Dekker naar de Europese rechter.

GeenStijl kwam in 2011 naakfoto’s van Britt Dekker op het spoor die later in de Playboy zouden verschijnen. Het blog deed weinig meer dan verwijzen naar de bestanden die op een externe server stonden. Met die server had het blog geen (aantoonbare) bemoeienis.

Sanoma Media, de uitgever destijds van Playboy, meende dat het auteursrecht was geschonden. De rechtbank in Amsterdam zag het linken ook als een inbreuk, maar het Hof draaide het vonnis later weer terug. De zaak is belangrijk omdat de jurisprudentie kan worden gebruikt voor alle verwijzingen naar auteursrechtelijk beschermd materiaal op internet.

De Hoge Raad heeft nu een groot aantal vragen aan het Europese Hof van Justitie voorgelegd:

1.a Is sprake van een ‘mededeling aan het publiek’ in de zin van art. 3 lid 1 van Richtlijn 2001/29 wanneer een ander dan de auteursrechthebbende door middel van een hyperlink op een door hem beheerde website verwijst naar een door een derde beheerde, voor het algemene internetpubliek toegankelijke website, waarop het werk zonder toestemming van de rechthebbende beschikbaar is gesteld?

1.b Maakt het daarbij verschil of het werk ook anderszins niet eerder met toestemming van de rechthebbende aan het publiek is medegedeeld?

1.c Is van belang of de ‘hyperlinker’ op de hoogte is of behoort te zijn van het ontbreken van toestemming van de rechthebbende voor de plaatsing van het werk op de bij 1.a genoemde website van de derde en, in voorkomend geval, van de omstandigheid dat het werk ook anderszins niet eerder met toestemming van de rechthebbende aan het publiek is medegedeeld?

2.a Indien het antwoord op vraag 1.a ontkennend luidt: is in dat geval wél sprake van een mededeling aan het publiek, of kan daarvan sprake zijn, indien de website waarnaar de hyperlink verwijst, en daarmee het werk, voor het algemene internetpubliek weliswaar vindbaar is, maar niet eenvoudig, zodat het plaatsen van de hyperlink het vinden van het werk in hoge mate faciliteert?

2.b Is bij de beantwoording van vraag 2.a van belang of de ‘hyperlinker’ op de hoogte is of behoort te zijn van de omstandigheid dat de website waarnaar de hyperlink verwijst voor het algemene internetpubliek niet eenvoudig vindbaar is?

3. Zijn er andere omstandigheden waarmee rekening moet worden gehouden bij beantwoording van de vraag of sprake is van een mededeling aan het publiek indien door middel van een hyperlink toegang wordt verschaft tot een werk dat niet eerder met toestemming van de rechthebbende aan het publiek is medegedeeld?

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond