Deel dit artikel
-

Thuiswinkel.org begint Haagse lobby, toont politieke agenda

Thuiswinkel.org start een actieve lobby in politiek Den Haag om het pad te effenen voor toekomstige groei in internationale context.

Hiertoe heeft directeur Marlene ten Ham een team van drie lobbyisten aangesteld bij haar organisatie. Afgelopen anderhalf jaar heeft ze de visie voor de belangenvereniging geformuleerd en de organisatie ongelijnd om die uit te dragen.

De visie klinkt: “Voor een toekomst waarin onze sector wendbaar, winstgevend en veerkrachtig is en waarin we positief bijdragen aan mens en milieu.”

Afgelopen donderdag vond in het Tweede Kamer-gebouw in Den Haag een bijeenkomst plaats waarbij Ten Ham de Nationale E-commerce Agenda overhandigde aan minister Micky Adriaansens van Economische Zaken & Milieu. Die agenda schetst de ambities van de e-commercebranche en beschrijft, verdeeld over vier thema’s, welke acties men verwacht van Den Haag.

De sector waarin vorig jaar voor 35 miljard euro aan consumentenbestedingen rondging, en daar is de waarde van de digitale toeleveranciers nog niet eens in verdisconteerd, heeft een wensenlijstje met in totaal 35 punten.

Op de wensenlijst staan eenvoudige zaken als ‘geef ruimte voor innovatie’, ‘maak reparatie en renovatie btw-vrij’ en ‘hanteer minder, maar duidelijke en voorspelbare regels’. Maar voor de internationale context bijvoorbeeld ook: ‘waarborg een gelijk speelveld’ en ‘Schaf artikel 7:26 BW af’. Die laatste geeft Nederlandse webwinkels de mogelijkheid om gehele vooruitbetaling vooraf te vragen aan consumenten. Nu is dat vijftig procent. Nederland loopt daarmee uit de pas met de rest van Europa.

De e-commerce-agenda is slim opgesteld. Het internationaal ervaren lobbyteam heeft alvast gekeken welke wetten en regels uit Europa eraan komen. De contouren van richtlijnen, verordeningen en andere regels zijn verwerkt in de routekaart van Thuiswinkel.org. De organisatie neemt zo het initiatief in de vorming van de toekomst van zijn sector.

Minister van Economische Zaken & Milieu Adriaansens reageerde, hoe kan het ook anders, diplomatiek op de agenda. “Het is goed dat jullie zelf verantwoordelijkheid nemen. De kunst is dat we Europees bij elkaar komen om dit te regelen.” Met andere woorden: de bewindsvrouw schuift elk initiatief van haar kant vooruit naar een volgende regering en naar de internationale tafels. Ten Ham en team, echter, staan hier al op voorgesorteerd. Ze weten wat er aan komt en verlangen support en een Europese geluidsversterker van EZ.

Duurzaamheid is een onderliggend strategisch thema in de toekomstplannen. Niet enkel omdat de consument dat verwacht van de markt, maar ook omdat internationale wet- en regelgeving dat dicteren. In 2030 moet Nederland 55% minder broeikasgassen uitstoten vergeleken met 1990. In 2050 wil Nederland klimaatneutraal zijn en een volledig circulaire economie.

Als onderdeel van dit plan presenteerde Thuiswinkel.org donderdag in de Haagse Nieuwspoort die donderdagnamiddag ook een programma waarbij het duurzaamheidsscans en -certificaten verstrekt. Die zijn niet verplicht. Het certificeringsproces is bedoeld om ondernemers die groener willen gaan handelen handvatten te geven. Ten Ham: “De certificering zorgt voor beweging. Het toont positie en geeft richting. Bedrijven kunnen laten zien wat ze doen. Als branche willen we voorop lopen en laten zien dat een markt afspraken kan maken.”

Winkels die een certificaat ontvangen zijn daarmee niet klaar. Het geeft hen een vertrekpunt voor een nieuwe koers. Ze krijgen jaardoelen om zichzelf uit te dagen, om de zakelijke en duurzaamheidslat steeds hoger te leggen.

Als er één onderwerp is dat directeur Ten Ham in Brussel voor mekaar wil krijgen dan is dat een open dataregister met productinformatie. Producenten zouden daar zo veel mogelijk kenmerken van hun producten moeten in stoppen, over materialen maar ook de herkomst daarvan. Een transparantieverplichting schept een eerlijk speelveld. Bedrijven concurreren moeten met de billen bloot over hoe milieuverantwoordelijk hun producten tot stand komen. De keuze, een geïnformeerde keuze, is dan aan de consument. Niet alle producenten stellen deze data vandaag de dag beschikbaar. Dat zou een hygiënefactor moeten zijn. Ten Ham: “De heeft effect naar boven in de keten. Je bevraagt de keten omhoog tot aan de bron.”

Houd de brancheorganisatie zich bezig met greenwashing? Op de middag in Nieuwspoort was ook IKEA’s nieuwe CEO Nederland aanwezig, Alessandra Zini. Bij haar organisatie heeft elke landen-CEO van bovenaf een tweede titel CSO gekregen, Chief Sustainability Officer. Verplicht in te vullen. Haar opmerking over greenwashing: “Stilte over klimaatverandering is gevaarlijker greenwashing”.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond