Deel dit artikel
-

Zoover Media tekent advertentiedeal met Semilo

Zoover Media heeft voor de verkoop van haar advertentieproducten een overeenkomst gesloten met Semilo. De samenwerking omvat de websites, mobiele sites en apps van Weeronline.nl en Zoover.nl.

Semilo zal specifieke display, native en video producten gaan verkopen aan bureaus en adverteerders. Zo is inmiddels het native product nVision geïmplementeerd op beide sites en kunnen adverteerders ook met video commercials ‘zendtijd’ inkopen.

Zoover Media werkte al samen met Semilo in een los-vast constructie.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond