-

Last Call for Cookies

Dit voorjaar werd duidelijk dat de initiatieven vanuit de internetvakorganisaties om de voorgestelde wetswijziging over het gebruik van cookies op internet te beïnvloeden, niet het gewenste effect hadden gesorteerd. Er is nog gelegenheid voor een reactie van de branche, maar de tijd dringt.  

Zo kwam bij de behandeling van de nieuwe Telecomwet in de Tweede Kamer een op het laatste moment ingediend amendement van een gelegenheidscoalitie van PvdA en PVV, gedoogd door D66, als een donderslag bij heldere hemel. Het gevolg was een aangenomen wetsvoorstel dat het gebruik van alle cookies op het internet volledig opt-in maakt.

Inmiddels is dit wetsvoorstel gearriveerd in de Eerste Kamer en de senatoren hebben de afgelopen week vragen gesteld aan de minister.

De procedure is nu zo dat het Ministerie deze vragen moet beantwoorden. Als dit naar tevredenheid van de fracties gebeurt dan zal de Kamer het wetsvoorstel aannemen. Zo niet, dan wordt het wetsvoorstel verworpen en teruggestuurd naar de tekentafel. Eventueel kan er nog een wijziging (novelle) worden aangevraagd, maar die zal dan ook eerst weer door de Tweede Kamer moeten. Wordt het voorstel door de Eerste Kamer aangenomen, dan verwerkt het Ministerie het tot een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB), waarin het de wetsomschrijving vertaalt naar de praktijk.

Netsociety heeft samen met een aantal adverteerders en lobbybureau Van Hasselt en Partners Kamerleden gevraagd opheldering te verschaffen rond een aantal elementen in het wetsvoorstel. Daarnaast is er een zogenaamde Cookie Coalitie actief die onder meer bestaat uit het IAB, DDMA, NUV, Thuiswinkel.org en MKB Nederland.

Uit de vragen die uiteindelijk door Kamerleden zijn gesteld, kunnen we opmaken dat klein links en klein rechts geen problemen hebben met het voorstel waar het de cookies betreft. D66 en PVV ook niet. CDA, VVD en opvallend genoeg ook PvdA zijn kritisch en stellen de vragen:

1. Waarom moeten we internationaal uit de pas gaan lopen, met als gevolg rechtsongelijkheid in verschillende Europese landen en verslechterde concurrentiepositie voor Nederlandse bedrijven?
2. Waarom hebben we niet voldoende aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens?
3. Hoe zal ondubbelzinnige toestemming in de praktijk gaan?
4. Moet de wet ook van toepassing zijn op webanalytics? (zoals dat nu het geval is)

Wat nog niet aan de orde is geweest en wat ons inziens wel degelijk een belangrijk punt is, is wie van deze maatregel profiteert.

Veel kleine zelfstandigen en middelgrote bedrijven worden getroffen door dit wetsvoorstel, doordat de waarde die zij momenteel creëren door gebruik te maken van gratis webanalytics tools drastisch zal afnemen. Daarbij vermindert de effectiviteit van internetadvertenties wat directe en grote economische gevolgen heeft voor uitgevers en adverteerders. Internationale bedrijven daarentegen zoals Google, Facebook en Microsoft hebben dit probleem niet. Deze organisaties zijn zo goed vertegenwoordigd op het internet dat zij zich kunnen veroorloven mensen pas toe te laten tot hun diensten als zij de algemene voorwaarden accepteren.

Effectief is dit derhalve een anticompetitieve maatregel die in het bijzonder Nederlandse bedrijven treft. Ik kan me niet voorstellen dat dit de bedoeling is geweest van de indieners van het gewraakte amendement, Jhim van Bemmel, Martijn van Dam en Kees Verhoeven.

Een ander punt dat niet is benoemd, is dat het speelveld te nauw is gedefinieerd, omdat het uitsluitend is gericht op data die is verzameld op het internet. De opslag van data gestuwd door de digitalisering van TV wordt hierin niet meegenomen. Deze informatie kan uiteraard net zo goed ingezet worden voor gericht adverteren zonder toestemming. Hieruit volgt dat de discussie wordt gevoerd op het verkeerde niveau. Niet de methode van het gebruik van cookies dient in de wet te worden opgenomen, maar de praktijk van het gebruik van gedragsdata voor targeting doeleinden.

Wat doen we nog en wat kunt u nog doen?

Er is nu een eerste vragenronde geweest. Er is nog een tweede vragenronde mogelijk. En daarnaast is er bij de uitwerking tot AMvB nog een mogelijkheid om de uiteindelijke regelgeving te beïnvloeden.

Netsociety heeft contact gelegd met de woordvoerders van de Eerste Kamer om de belangen van de internetadverteerders onder de aandacht te brengen. Hierbij kunnen we alle ondersteuning goed gebruiken. Mocht u een bijdrage willen leveren, neemt u dan contact met ons op.

Let wel, de tijd dringt. Nog een keer een afwachtende houding op het moment dat we in actie moeten komen en we zitten met een wet die om de verkeerde redenen een zinloze maatregel treft die de gehele branche onnodig veel geld gaat kosten.

*) Auteur René Nijhuis is manager Business Intelligence bij Netsociety

Foto: V-rider (cc)

Deel dit bericht

1 Reactie

Philippe

Goed artikel rene!!
Grote internationale spelers hebben inderdaad geen moeite om bezoekers opt-in te krijgen. Dat betekent dat hun reclame netwerken en klanten ook opt-in zijn.
Wij voorzien dat de grote banner exchanges hun cookies synchroniseren, waardoor de ad netwerken feitelijk indirect ook opt-in worden – mits alles maar via de grote internationale reclame netwerken loopt.
De bezoeker behoudt dus de gepersonaliseerde banners, maar de internationale partijen krijgen het monopolie op de onderliggende techniek. Dat is oneerlijke concurrentie en wellicht in strijd met Europese mededingingsregels.

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond