-

Tien insurtechs voor spectaculaire kostenbesparingen

Succesvolle insurtechs spelen in op de belangrijkste uitdagingen van verzekeraars. In deze blog bespreken we de tweede van in totaal zeven verschillende smaken van fintechs voor verzekeraars: Insurtechs die bijdragen aan spectaculaire kostenbesparingen.

Zeven smaken van fintech in verzekeringen (deel 3)

Hoewel de meeste emerging markets nog een aanzienlijke groei laten zien, zijn de meeste volwassen markten verzadigd en staan de marges daar onder druk. De verwachting is dat dit de komende jaren niet verandert. Verzekeraars zijn daarom op zoek naar manieren om efficiënter te werken, om de kosten te drukken op alle grote onderdelen van de kostenkolom: claims, operations en acquisitiekosten. De investeringen van verzekeraars in technologieën voor deze aandachtsgebieden zal de komende tijd exponentieel toenemen. En zo ook het aantal fintechs dat inspeelt op die behoefte.

Leer van puur digitale spelers

Technologie heeft de toetredingsdrempels in de verzekeringsmarkt aanzienlijk verlaagd. Succesvolle digitale verzekeraars weten hoe ze technologie kunnen inzetten om de conventies omtrent kosten, waar de gevestigde verzekeraars mee werken, te challengen.

Zo laat een onderzoek van McKinsey zien dat gevestigde verzekeraars niet in staat zijn winstgevend te opereren onder de 1.000.000 polissen, ze nauwelijks lijken te profiteren van schaalvoordelen en zien ze dat de kosten van het gebruik van het intermediaire kanaal bij deze verzekeraars nagenoeg gelijk is aan het gebruik van digitale kanalen.

‘Het verschil met puur digitale verzekeraars zoals InShared kan bijna niet groter’, zegt Irene van den Brink, directeur business development bij InShared. Voor wie het nog niet wist: InShared was de eerste volledig digitale verzekeraar op de Nederlandse markt. Op dit moment heeft zij tien procent marktaandeel in online autoverzekering, de hoogste NPS-score in de markt en last but not least ook nog de laagste kostenratio. ‘We beheren 500.000 polissen met een kernteam van slechts 35 fte. De schaalbaarheid wordt duidelijk als ik vertel dat we 1.000.000 polissen kunnen beheren met net iets meer fte en dat we het aantal fte dus niet hoeven te verdubbelen zoals je bij het traditioneel model zou zien.

‘Met ons digitale model kunnen we aantoonbaar een schadeportefeuille beheren met een kostenniveau van tien procent, waar meer traditionele spelers met een directe distributie een kostenniveau van 20–30 procent hebben en spelers met een intermediair business model een nog hoger kostenniveau. En dit is nog maar het begin: bij een groter volume kan het kostenniveau naar 7-8 procent gaan. Daarbij maken we natuurlijk volledig gebruik van het potentieel van het digitale model”.

Naast dat digitale nieuwkomers weten hoe zij technologie handig kunnen inzetten, zien wij dat er nog twee andere factoren essentieel zijn om de verschillen met langer bestaande verzekeraars te kunnen verklaren.

Ten eerste zorgt het starten met een schone lei ervoor dat digitale nieuwkomers niet gehinderd worden door de complexiteit van een breed productportfolio, bestaande multichannel activiteiten en het moeten aanpassen aan bestaande processen en IT-infrastructuur. Ten tweede zien deze nieuwe toetreders dat complexiteit zeer belemmerend werkt en proberen ze daarom complexiteit in alles te voorkomen. Succesvolle digitale nieuwkomers zijn van nature complexiteit-avers. Hierdoor slagen zij er wel in een schaalvoordeel te behalen en een lagere kostenbasis te realiseren, waar de gevestigde partijen dit niet lukt. Dit is waar het probleem ligt bij bestaande verzekeraars.

Van den Brink is het met ons eens: “Vrijwel elke verzekeraar is inmiddels wel overtuigd van de noodzaak van digitale oplossingen, maar dat betekent niet het toevoegen van een digitaal kanaal of het ontwikkelen van een app. In feite verhoog je hiermee de kosten en breid je de complexiteit van het IT-landschap verder uit. Met nog meer databases en systemen en meer onderlinge verbindingen wordt het een nog grotere spaghetti dan het al was.”

Dit is belangrijk in gedachten te houden bij het implementeren van fintech oplossingen met het doel een aanzienlijke kostenbesparingen te realiseren. De fintech oplossingen moeten de dieper liggende oorzaak aan pakken, ze moeten de complexiteit van de bestaande activiteiten ingrijpend reduceren.

Go where the money is

Verzekeraars besteden tussen de 60 en 80 cent van elke euro die aan premie binnenkomt aan het uitbetalen van claims. Dit betekent dat er voldoende kansen liggen voor fintechs die innovatieve oplossingen bieden om dit bedrag te verminderen. Denk aan oplossingen voor beter schadebeheer of aan opsporing van fraude. Alleen al in Europa en de VS gaat er elk jaar 60 miljard euro verloren door verzekeringsfraude en van alle frauduleuze claims wordt 65 procent niet eens opgemerkt. Verzekeraars besteden jaarlijks niet minder dan 240 miljoen euro om fraude aan te pakken.

Tien insurtechs die de uitgaven drastisch verminderen

Everledger gebruikt blockchain, de technologie achter de Bitcoin, om in de diamantmarkt het fraude- en diefstalprobleem aan te pakken. Het bedrijf biedt een ledger, een soort grootboek waarin zaken niet kunnen worden gewijzigd, waarin het eigendom en de transactie-geschiedenis van diamanten wordt geregistreerd. Die ledger kan bijvoorbeeld gebruikt worden door verzekeraars ter verificatie. De blockchain technologie maakt het mogelijk de objecten continu te volgen. Om het systeem te laten werken is Everledger partnerships aangegaan met verschillende partijen in de waardeketen voor diamanten, waaronder verzekeraars, handelaren, rechtshandhavers en diamantcertificeringshuizen over de hele wereld. Via de API van Everledger heeft elk van deze partijen toegang tot de gegevens en de status van de steen, waaronder proces-verbaalinformatie en verzekeringsclaims, en kan het ook informatie aanleveren.

OutShared heeft onlangs het digitale verzekeringplatform CynoSure op de markt gebracht, een complete in-the-box digitale verzekeraar. CynoSure is een SaaS-oplossing die dus de back-office administratie tot en met de front-end web en app-interfaces omvat. Met CynoClaim (een van de belangrijkste modules CynoSure) kan bijvoorbeeld meer dan 60 procent van alle claims automatisch worden afgehandeld, wat resulteert in lagere kosten alsmede een grotere klanttevredenheid. Het platform kan worden gebruikt voor het aanbieden van een compleet set nieuwe diensten en producten, maar ook voor het verbeteren van bestaande processen door deze naar het nieuwe platform te migreren.

De eerste resultaten zijn veelbelovend: tot 50 procent kostenreductie en 40 procent toename in de klanttevredenheid. Het invoeren van CynoSure duurt zes tot negen maanden, onafhankelijk of het een migratie of nieuw proces betreft, wat ook nogal uitzonderlijk is voor de verzekeringsbranche (InShared wordt ondersteund door de technologie van OutShared).

EagleView Technologies biedt luchtfoto’s, data-analyse- en geografische informatie-oplossingen. Dankzij een vloot van 73 vliegtuigen (en vele drones) die gedurende het hele jaar fotograferen, bevat de EagleView bibliotheek inmiddels meer dan 250 miljoen beelden, opgenomen over een tijdsspanne van twaalf jaar. Deze bibliotheek biedt de meest uitgebreide actuele en historische weergave van gebouwen die momenteel beschikbaar is. Verzekeraars gebruiken de bibliotheek, de data-analyse en visualisatie tools bijvoorbeeld om de situatie voor en na een storm te bekijken. Om zo een schatting te maken van de schade aan daken als gevolg van een storm. Dit leidt niet alleen tot betere besluiten bij het afhandelen van claims, maar in de meeste gevallen is het ook niet meer nodig de plek fysiek te bezoeken. Naast dat hiermee kosten kunnen worden bespaard, leidt het tot een snellere claimafhandeling en dat leidt dan weer tot een hogere klanttevredenheid.

Enservio software gebruikt demografische gegevens en andere data om de waarde van de voorwerpen in een huis in te schatten. De software wordt bijvoorbeeld gebruikt om schadeclaims mee af te handelen. Stel dat een huis wordt verwoest door een orkaan, dan maakt de software het de verzekeraar mogelijk tijdrovende onderhandelingen te verminderen, discussies te elimineren en drie keer zo snel als normaal uit te betalen.

Lexmark biedt zorgverzekeraars een tool om claims sneller te verwerken, communicatie te vereenvoudigen en de kosten te verlagen. De technologie leest zorgdeclaratieformulieren uit met een nauwkeurigheid van meer dan 90 procent, waardoor veel van de gegevens niet meer handmatig ingevoerd worden en straight-through processing mogelijk is. Content managementtechnologie wordt geïntegreerd in de bestaande systemen zodat documentmanagement mogelijk is voor alle vormen van (on-)gestructureerde content: papier, e-mail, webformulieren, fax, print streams en verzekeringspecifieke documenttypes. Claims behandelaars hebben direct toegang tot al deze informatie.

AdviceRobo biedt een machine learning platform dat data combineert van gestructureerde en ongestructureerde bronnen om een risicoscore te berekenen en het risicogedrag van consumenten te voorspellen. AdviceRobo kan hierdoor verzekeraars helpen bij het initiëren van preventieve activiteiten, door de beste voorspellingen te maken voor betalingsachterstanden, oplopende schulden, wanbetalingen en churn. De voorspellingen zijn actionable omdat ze op een individueel niveau van toepassing zijn.

Shift Technology maakt gebruik van data science om duidelijke en minder duidelijke signalen die wijzen op fraude, inclusief fraude door georganiseerde bendes, te detecteren en te modelleren. Shift Technology ontwikkelt algoritmen om data-analyse op verzekeringspolissen, claims en externe data te modelleren, waarbij ook de expertise van een verzekeraar wordt meegenomen. De implementatie en configuratie van de technologie vereist slechts beperkte technische en financiële investeringen. De technologie wordt aangeboden in een SaaS model en facturatie vindt plaats op basis van het aantal verwerkte claims. Het platform wordt gebruikt door verzekeraars en ook bijvoorbeeld door expertisediensten.

Wellicht niet helemaal passend in het hokje insurtech, maar te interessant om niet te noemen: PartsTrader, een online marktplaats voor auto-onderdelen, dat gebruikt wordt door de Amerikaanse verzekeraar State Farm om het reparatieproces van auto’s ingrijpend te verbeteren. Vertragingen in het reparatieproces, veroorzaakt door problemen bij het bestellen van onderdelen, leiden dagelijks tot miljoenen dollars extra uitgaven aan tijdelijke huurauto’s. En hoge kosten van onderdelen gaan gepaard met een lager aantal voertuigen dat kan worden gerepareerd. Het gebruik van PartsTrader lost beide problemen op. Het doel is de beschikbaarheid van onderdelen, de kwaliteit, de nauwkeurigheid van bestellingen, prijs concurrentie en de efficiëntie van het proces te verbeteren.

Het LexisNexis Intelligence Exchange dataplatform biedt verzekeraars de mogelijkheid een inkomende claim te vergelijken met claims die zijn ingediend bij andere verzekeraars. Hierdoor kan een authentieke claim vaak sneller afgehandeld worden en kunnen verdachte claims gecoördineerd worden onderzocht. Het platform detecteert ook potentiële verzekeringsfraude, bijvoorbeeld een onjuiste voorstelling van zaken, het niet doorgeven van de relevante feiten of het royement van een polis in het tweede of derde jaar als gevolg van bewust omzetten van de polis naar een andere verzekeraar door een tussenpersoon.

QuanTemplate is een cloud-platform voor het analyseren, rapporteren en communiceren van informatie over maatwerkverzekeringen tussen partijen. De software is gebouwd voor de complex en intensief samenwerkende herverzekeringswereld. De gebruikers kunnen hun hele workflow in één app managen. Het platform vermindert het aantal uren en euro’s besteed aan rapportage en analyse, terwijl het de snelheid en transparantie verhoogt.

The Internet of Things heeft de potentie een enorme impact op schadeclaims te maken, doordat incidenten kunnen worden voorkomen of doordat er waarschuwingen kunnen worden geven die verdere schade beperken. Connected devices, aangeboden doorbedrijven zoals Nest, implementeren van sensoren en wifi-technologieën om bijvoorbeeld een lek onder de wastafel te detecteren en te rapporteren voordat een leidingbreuk plaatsvindt of om het fornuis automatisch uit te schakelen wanneer de bewoners het huis verlaten. Zo kunnen huiseigenaren een aanbrandend sneetje brood aanpakken, voordat het een brandende broodrooster wordt en kunnen verzekeraars flinke schadeclaims voorkomen. Liberty Mutual en American Family Insurance zijn al een samenwerking aangegaan met Nest om op deze manier kosten te kunnen verlagen.

Vergelijkbare preventieve activiteiten worden gestimuleerd bij de steeds meer met het internet verbonden rakende auto’s.

VitalHealth Software ontwikkelt cloud-based eHealth-oplossingen met een focus op oplossingen voor mensen met chronische ziekten zoals diabetes, kanker en Alzheimer. Het bedrijf werd 10 jaar geleden opgericht door onder andere Mayo Clinic. De impact van de technologie is enorm aangezien chronische aandoeningen de grootste kostenpost in de gezondheidszorg vormen.

Functies die de VitalHealth Software biedt zijn onder andere het faciliteren van gezondheidszorg netwerken waar zorgaanbieders aan deelnemen en onderling samenwerken. Ook krijgt men toegang tot web-based, protocol-driven ziektemanagement ondersteuning op basis van de vastgestelde klinische richtlijnen. Deze web-based ondersteuning biedt een naadloze integratie met bestaande elektronische patiëntendossiers. Het doel van VitalHealth Software is een positieve impact te maken op het leven van patiënten. Klanten en partners van VitalHealth Software zijn onder andere de top 5 zorgverzekeraars in Latijns-Amerika, Europa en China, die gelijktijdig de patiëntenzorg en de kosten in de gezondheidszorg willen verbeteren.

Alle voorbeelden in dit blog hebben één ding gemeen: aan de ene kant dragen ze bij aan aanzienlijke kostenbesparingen en aan de andere kant verbeteren ze de customer engagement. De combinatie van deze twee moet een leidende ontwerpprincipe zijn bij een digitale transformatie.

In onze volgende post zullen we ons richten op de derde smaak van de succesvol fintech in verzekeringen: insurtechs die een nieuwe rol spelen in de waardeketen. So stay tuned!

Van de fintechs die genoemd zijn in dit blog zullen Nest, OutShared, Everledger, AdviceRobo en VitalHealth Software hun innovatieve oplossingen demonstreren op DIA Barcelona. DIA Barcelona is de eerste wereldwijde conferentie over ‘fintech in verzekeringen’ en vindt plaats op 20 en 21 april 2016 in Barcelona, Spanje.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond