-

Hoe ziet het nieuwe businessmodel van de entertainmentindustrie eruit?

De entertainmentindustrie is de afgelopen jaren sterk veranderd als gevolg van de introductie van digitale middelen. Een nieuwe dynamiek is ontstaan en nieuwe paradigma’s bepalen of een dj, evenement of festival succesvol wordt. Eén zo’n nieuwe wetmatigheid is de noodzaak directe digitale kanalen toe te passen. De disruptie op het gebied van communicatie, marketing, verkoop en innovatie voltrekt zich binnen de entertainmentindustrie in een razend tempo. Hoe ziet het (nieuwe) businessmodel van de entertainmentindustrie eruit? Wat is de waardepropositie? Wat zijn de (nieuwe) verdienmodellen?

De ‘always connected’ realiteit geeft meer dan ooit mogelijkheden om directe relaties te onderhouden. De digitale kanalen als blogs social media en websites vormen nu de meest flexibele, effectieve en schaalbare manier om deze relaties te ontwikkelen. De industrie moet dit nieuwe paradigma wel omarmen. Het businessmodel is echt veranderd.

In het contact ‘oude stijl’ richten organisatoren van evenementen en festivals zich vooral op het krijgen van exposure op een paar sleutelkanalen (bepaalde sites, bladen of radiostations), waarin ze selectief proberen aanwezig te zijn. Het nieuwe paradigma vraagt om een continue aanwezigheid in alle relevante kanalen. Mensen bepalen immers zelf wanneer, in welke mate en op welke manier ze contact met jou zoeken.

Verdienmodel

Veelal redeneren organisatoren van evenementen of festivals vanuit verdienmodellen. Het verdienmodel is onderdeel van het businessmodel.

De belangrijkste verdienmodellen bij een evenement of festival zijn:

 • Ticketverkoop
 • Merchandiseverkoop
 • Licenties op content (radio, TV, internet, IPTV, SVOD, TVOD, AVOD, VOD, muziekdiensten, videodiensten)
 • Mediawaarde (advertenties, endorsement, merkintegraties en sponsoring)
 • Food & Beverage
 • Aanvullende dienstverlening (lockers, membership, etcetera)
 • Data
Waardepropositie

Veel dj’s en organisatoren hanteren, kijkende naar de vorige alinea, een waardepropositie die in essentie neerkomt op: ‘We leveren muziek, een evenement of festival en geven daar een beetje ondersteuning bij, in ruil voor een beetje betere marge.’ Erg veel interesse in hun fans en klanten hebben ze vaak niet. Dit ging goed, tot het internet en social media zich gingen manifesteren.

Nieuwe concurrenten zijn op de markt gekomen met nieuwe lean businessmodellen. Daarnaast zijn andere type fans en klanten ontstaan, die always connected, en goed geïnformeerd zijn. Ze zijn beter in staat zelf onderscheid en bewuste keuzes te maken. Fans en klanten zijn nu assertiever, nemen minder snel iets voor waar aan en eisen connectie en transparantie.

Harald Medema beschrijft op Marketing Online vier uitdagingen bij het formuleren van een aantrekkelijke propositie, die daadwerkelijk waarde heeft voor hun klanten. Hij stelt dat:

 • Bedrijven onvoldoende begrijpen wat een waardepropositie is. Laat staan een goede waardepropositie.
 • Bedrijven onvoldoende begrijpen wat voor een klant waarde heeft en wat zijn behoeften zijn.
 • Bedrijven zich nog baseren op een succesvolle propositie uit het verleden, die nu niet meer werkt.
 • Bedrijven hebben helemaal geen aandacht voor een overkoepelende en eenduidige waardepropositie.
Kennis is waar het om gaat

In de huidige digitale wereld moet de waardepropositie van een evenement of festival de totale ervaring van de fan of klant omvatten en vormgeven. Dat betekent dat een waardepropositie nooit alleen beperkt moet blijven tot marketing of verkoop, maar gedragen moet worden door de hele organisatie, zowel commercieel als operationeel en zowel door het management als door de werkvloer.

Een goede propositie is gebaseerd op gedegen kennis van de fan of klant. Niet alleen zakelijke en rationele kennis, maar juist persoonlijke en emotionele kennis. Wie zijn de beslissers en beïnvloeders en waar zijn ze in geïnteresseerd? Wat prikkelt ze en wat enthousiasmeert ze?

Een waardepropositie wordt vaak verward met een unique selling point, een mission and vision statement, een elevator pitch, een marketingboodschap of gewoon een ander woord voor product of dienst. Maar een waardepropositie is veel meer dan één van deze onderwerpen. De definitie van een waardepropositie bestaat uit de volgende aspecten:

 • Waarom? – Waar geloof ik in en waar maak ik het verschil?
 • Hoe? – Ervaringen en belevingen die geleverd worden aan fans en klanten
 • Wat? – Het totale content-, product- en/of dienstenaanbod
 • Wanneer? – De manier en het tijdstip waarop je als organisatie interacties aangaat met jouw fans en klanten
Content = relatie = informatie

Het ‘content = relatie = informatie’-principe is de basis van de waardepropositie van het businessmodel van de entertainmentindustrie. De partijen (oftewel organisatoren) die zorgen voor een optimale 24/7/365 beleving en erin slagen de data uit te lezen en te verbinden zullen daar uiteindelijk van profiteren. In de paper ‘Radio Wordt Nooit Meer Zoals Het Was’ wordt het principe nog eens haarfijn uitgelegd.

Wilbert Mutsaers, zendermanager van 3FM, schrijft in 2012 op 3voor12 het volgende:

“Radio = Visual radio = Social radio = Social audio = Social video stream = Transmediaal platform = Mediamerk. Kies maar als gebruiker. Of als maker, organisator, mediaconcern. De content-organisator met een sterke en heldere radio-propositie kan zich door al deze mogelijkheden steeds beter als breed mediamerk profileren, overal gaan waar haar publiek zich bevindt, doorvertalingen maken naar transmediale evenementen en lineaire TV.”

Mutsaers onderstreept hiermee mijn stelling dat content van radiozenders decentraal gedistribueerd dient te worden en de connectie met fan of klant (in zijn geval de luisteraar) voorop moet staan. Wanneer we dit doorvertalen kunnen we stellen dat een festivalorganisator met een sterke en heldere waardepropositie zich door alle mogelijkheden van de digitale wereld steeds beter als breed mediamerk kan profileren. Dat betekent overal zijn en gaan waar haar publiek zich bevindt.

Mijn ideeën die nu al door dj’s worden doorgevoerd is decentrale distributie van hun content. Denk hierbij aan meerdere videoplatformen verschillende typen content die naar elkaar verwijst. Lees: teaser content die leidt tot bijvoorbeeld het kijken van een complete videoclip YouTube.

In de meest brede zin wordt een internetecosysteem veelal omschreven als het totale systeem van interactie. Het omvat alle belanghebbenden: partners, leveranciers, concurrenten, klanten, analisten, commentatoren, journalisten, bloggers, prospects en individuele fans of klanten.

De technische infrastructuur en de functies die het netwerk vervult maken deel uit van het internetecosysteem. Door het als een business ecosysteem te zien, zijn feitelijk nieuwe waardemodellen in de relaties van alle belanghebbenden binnen het internetecosysteem ontstaan.

Context leidt tot goodwill

Tot nu toe was de grootste waarde die je als dj of festivalorganisator in huis hebt waarschijnlijk je merk. Merkwaarde – veelal brand value of brand equity genoemd – is de financiële waarde die in het merk opgeslagen zit. Doorgaans wordt aangenomen dat de merkwaarde overeenkomt met de contant gemaakte toekomstige kasstromen, die aan het merk toe te wijzen zijn. Jouw merk staat (nog) niet op jouw balans, maar vertegenwoordigt wel een verborgen waarde, de goodwill.

De Engelse term goodwill betekent letterlijk welwillendheid en wordt in de financiële wereld gebruikt om dat gedeelte van de marktwaarde van een onderneming aan te duiden dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Goodwill ontstaat in de meest gevallen slechts bij een overname en wordt binnen de financiële wereld beschouwd als de meerwaarde van een onderneming boven het netto vermogen.

In deze zienswijze vertegenwoordigt goodwill toekomstige inkomsten die nog niet gewaardeerd zijn op de balans, maar die al wel bestaan in de vorm van kennis, klanten, merken, personeel en dergelijke. Deze komt voort uit de informatie die je weet te verzamelen uit de interne en externe netwerken en systemen en de context die je daarin weet aan te brengen. Context die je aanbrengt in data leidt dus tot goodwill.

Content is het bindmiddel voor de relaties die je kunt aangaan en dat zorgt voor informatie die je enerzijds kan inzetten om strategisch te sturen en anderzijds bij het ten gelde maken van verschillende verdienmodellen. Het businessmodel van de entertainmentindustrie is: ‘content = relatie = informatie’ met de bijbehorende verdienmodellen heeft hierdoor gestalte gekregen en is het vertrekpunt. De uitdaging wordt nu om de organisatie rondom jou als dj of organisator in te richten.

Het managementbureau van dj’s als Hardwell, Dyro en Dannic maken op dit moment een transitie waarbij er data driven gewerkt wordt. Ook het management van Nicky Romero maakt een dergelijke transformatie door. Bij 90% van de dj’s die nu in de top 100 staat is er geen digitale strategie die gebaseerd is op context aanwezig. Ditzelfde geldt voor festivals bij de meeste grote festivalorganisatoren ontbreekt een digitale strategie. Alleen de SFX festivals hebben de eerste stappen gemaakt.

* ) Dit artikel bevat passages van het hoofdstuk ‘Het businessmodel tegen het licht’ uit de nieuwe uitgave ‘EDM en de Digitale Wereld – Waarom dj’s, evenementen en festivals moeten veranderen’.

Deel dit bericht

Plaats een reactie

Uw e-mailadres wordt niet op de site getoond